Égi kalendárium: 2008. február

A bolygók láthatósága 

A Merkúr a hónap legelső napjaiban még
megfigyelhető az esti, DNy-i égbolton, de láthatósága nagyon gyorsan
romlik: 6-án már alsó együttállásban van a Nappal. A hónap második
felében újra meg lehet próbálni a megfigyelését, de már hajnalban: a DK-i égbolt alján. A hónap végén
már egy órával kel a Nap előtt, de az ekliptika alacsony hajlásszöge
miatt láthatósága nem igazán kedvező.

A Vénusz a hajnali ég feltűnő égiteste, de láthatósága egyre romlik. Míg a hónap elején
még másfél, a végénmár csupán egy órával kel a Nap előtt. Fényessége –3,9m, átmérője 13"-ról 11"-re csökken, fázisa 0,84-ról 0,90-ra nő.

A Mars lassan földközeléségének végére ér. A Taurus (Bika)
csillagképben látható. Az éjszaka nagy részében magasan, feltűnően látszik,
hajnalban nyugszik. Fényessége –0,5m-ról 0,1m-ra halványodik, átmérője eközben 12"-ről 9,1"-re csökken. Magas égi helyzete miatt a Polaris Csillagvizsgáló távcsöves bemutatóin az egyik legnépszerűbb célpont.

A Jupiter láthatósága javul. Hajnalban már két órával a Nap előtt kel, a DK-i égen látható a Sagittarius (Nyilas) csillagkép csillagrengetegében. Fényessége –1,9m, átmérője 33".

A Szaturnusz a Leo (Oroszlán) csillagképben hátrál. Egész éjszaka látható, 24-én kerül szembenállásba a Nappal. Fényessége ekkor 0,2m, átmérője 20". Megfigyelésére ideális ez az időszak.

Az Uránusz a hónap első felében még megkereshető sötétedés után az Aquarius (Vízöntő) csillagképben. 

A Neptunusz a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg.

 

 Üstökösök

A hatalmasra felfúvódott 17P/Holmes üstökös még mindig könnyű préda, bár január végén már csak sötét vidéki égen látható szabad szemmel. Megfigyelése továbbra is fontos, hiszen bármikor újabb kitörést produkálhat! A 29P/Schwassmann-Wachmann üstökös is váratlan meglepetést okozott január 14-én. Hirtelen 2-3m-t fényesedett és elérte a 11m-s fényességet. Kiszámíthatatlan viselkedése miatt fokozottan érdemes észlelni.

A 46P/Wirtanen üstökös 5,5 éves keringési idejű. Február 2-án került napközelbe és 176-én közelíti meg legjobban a Földet. Az esti égbolton a Pisces (Halak) csillagképből az Aries (Kos) felé halad. Fényessége 9-9,5m körül várható.

Teljes holdfogyatkozás február 20/21-én

Ezen az éjszakán éjfél után kezdődik a teljes árnyékos holdfogyatkozás. A teljes árnyékba a Hold 2:45-kor lép be mintegy 38° magasan. A totalitás bekövetkezte 4:00-kor már csak 26°-kal a horizont felett lesz látható, ez a totalitás végére (4:55) alig 17°-ra csökken. Mire a Föld teljes árnyéka végleg levonul kísérőnkről (6:15) már a Hold is nyugvófélben lesz. A Nap 6:36-kor kel, így ekkor már erősen világos égbolton fejeződik be a holdfogyatkozás.

A Hold a fogyatkozás ideje alatt a Leo (Oroszlán) csillagképben, 2°-ra a fényes Regulustól délre halad majd el.  A Szaturnusz eközben 5°-ra látszik, azaz egy nagyobb látómezejű binokulárban is elférnek egyszerre!

Az ábrák Nagy Zoltán A.  jelenségnaptára alapján készültek.
A fogyatkozásról bővebb információk a Meteor Csillagászati Évkönyv 2008-as kötetében illetve
Kaposvári Zoltán fogyatkozásokkal foglalkozó oldalán is találhatóak.

A holdfogyatkozás távcsöves megfigyelésére az óbuda Polaris Csillagvizsgáló rendkívüli nyitva tartást hirdet a budapesti és környékbeli érdeklődők számára február 21-én hajnali 2 órától 6 óráig. 

Az észleléseket a Meteor rovataihoz kérjük beküldeni!

Ajánljuk...