Kisbolygófedés november 21-én és 22-én

A égbolton látható sok ezer kisbolygó az égbolton látható sok ezer
csillag között rója útját.  Természetes, hogy időnként a kisbolygók
útja pontosan a csillagok előtt vezet, és pár másodpercre eltakarják
azokat. Ennyi idő alatt teszi meg a kisbolygó egünkön akkora
távolságot, mint a saját látszó átmérője, s takarta el a mögötte lévő,
pontszerűnek tekinthető csillag fényét. Ez a rövid idő azt is jelenti,
hogy a fedések sávja csak néhányszor 10 km széles, így egy adott fedés,
csak a felszín egy keskeny sávjában figyelhető meg, akárcsak a teljes
napfogyatkozások. Így egy adott földrajzi helyről nem túl gyakoriak a
kisbolygó-fedések, pláne a látványosabb, fényes csillagok érintő
jelenségek. November 21-én, majd 22-én azonban a keleti országrészből két egymást
követő estén is láthatunk egy-egy olyan fedést, amikor fényes csillagok
halványulnak el jelentős mértékben.

Az első november 21-én,
pénteken este 20:39-20:41 UT között várható, amikor a 12,6 magnitúdós
(771) Libera kisbolygó elfed egy 6,5 magnitúdós csillagot a
Bika csillagképben. A HIP 20281 jelű csillag 2000-es koordinátái: RA= 04h20m49s, Dec= +09o13’29", a fedés idején 40 fok magasan lesz, könnyű
célpont még kis távcsövek számára is. A csillag eltűnésének maximális
időtartama 3,1 másodperc, a fedés előre jelzett sávja nagyjából a Tokaj-Szeged vonalon halad.

A (771) Libera-HIP 20281fedési sávja nagyjából a Tisza vonalában halad. 

Másnap,
22-én koraeste a (941) Murray fed el egy 7,7 magnitúdós csillagot a
Vízöntő csillagképben 30 fokos magasságban. A HIP 114182 jelű csillag
2000-es koordinátái: RA= 23h07m24s, Dec= -11o48’24", a legfeljebb 1,2 másodperces eltűnés 17:59 és 18:00 UT között lesz látható a Baranyától Borsodig húzódó vonalon.

 

A (941) Murray-fedés sávja november 22-én.

A
kisbolygó-fedések vonalát manapság 50-100 km pontossággal lehet
előrejelezni, ezért nem csak a mellékelt térkép vonalán, hanem a
közelben élőknek is érdemes megpróbálkozniuk az okkultáció 
megfigyelésével. A csillagot két-három perccel a fedés jelzett
időpontja előtt kezdjük el figyelni, nehogy az időpont bizonytalansága
miatt lemaradjunk a jelenségről. Egy rövidebb fókuszú távcső és egy
kamera segítségével állókamerás felvételt készítve is kimérhető a fedés
időpontja (feltétlenül jelezzük fel másodperces pontossággal az
expozíció kezdetét és végét).

Ladányi Tamás felvétele a Melitta kisbolygó 2007. június 10-ei okkultációjáról.

 

Ajánljuk...