Téli észleléseink

Holdfogyatkozás
2001. január 9-én

Az új év első hónapjának kétségkívül legérdekesebb eseménye a január 9-én megfigyelhető
teljes holdfogyatkozás volt. Csoportunk több helyszínről figyelte meg az eseményt,
beszámolóikból rövid összefoglalót ismertetünk.
A legnagyobb csoportosulás Hartán gyűlt össze, itt heten voltak. "Nagyon
jó egünk volt, teljesen tiszta, kristálytiszta volt. A nyugodtság nagyon jó
volt és kiváló átlátszósággal párosult. Látszott a Tejút is a teljesség alatt.
Mélyegeztünk a rendelkezésünkre álló egy óra alatt, felkerestük az M42-43-at,
M31-32-t, az M81-82-t, az M37-t, M1-t, Praesepe-t, Khi és H Perseit és természetesen
a nagybolygókat. Még a fogyatkozás alatt készítettünk képeket is. Nekünk is
gondot jelentett a másodpercre pontos kontaktusok feljegyzése, a diffúz árnyékszél
miatt egyértelműen nem tudtuk megállapítani a pontos kezdést. Csoportunk L=3-as
Danjonra becsülte a fogyatkozást, mivel eléggé fényes maradt a Hold, a peremei
felé erősen sárgás volt. A holdi tengerek a fogyatkozás alatt is egyértelműen
megfigyelhetőek voltak. A legszebb látvány egyértelműen a szabad szemes és a
binokulárban mutatott kép volt. A teljesség alatt égi kísérőnk északi peremén
sárgás keskeny "szarv" volt látható.
A kontaktusokra a következő időpontokat mértük: (A diffúz, nem pontosan meghatározható
árnyékszél miatt +-20 másodperc lehet a tévedés mértéke.)
U1: 19:41:22
U2: 20:50:48
U3: 21:50:34
U4: 22:59:20."
Simon Attila Géderlakon végzett komoly észlelőmunkát. Eredményei a következők
voltak: "18:30 és 22:00 között végeztem megfigyelést. A nyugodtságot 4-esnek,
az átlátszóságot 2-3-ra becsültem. Az észlelést erős szél zavarta. A kráterkontaktusokat
114/900 Newton reflektorommal mértem ki. A főbb kontaktusokra a következő eredmények
születtek:
U1: 18:41:35
U2: 19:48:38
U3: 20:50:35
U4: 21:58:25

A távcsővel mért kráter-kontaktusok
eredményei a következők voltak:
Aristarchus: 18:59:46 be
Tycho 19:04:42 be
Kopernicus 19:06:40 be
Plinius 19:29:48 be
Colombo 19:32:17 be
Eudoxus 19:34:05 be
Aristoteles 19:36:32 be
Arnold 19:45:33 be
Posidonius 19:39:34 be
Atlas 19:42:35 be
Endymion 19:46:12 be
Plato 21:04:50 ki
Kepler 21:10:10 ki
Aristoteles 21:12:25 ki
Eudoxus 21:15:35 ki
Kopernicus 21:16:30 ki
Endymion 21:18:25 ki

Csillagfedéseket is
megfigyeltem, ezek eredményei:
Star No. X11113 20:21:35 be
Star No. 1128 20:22:26 be

A fogyatkozást a Danjon-skála
szerint 3-asra becsültem. Az umbra perem elmosódott volt, nem volt éles határa.
A kráterkontaktusok éppen ezért 10-15s pontosságúak, de előfordul a 20 s-os
pontatlanság is."

Nagy Attila és Hubina
Péter Kiskőrösön végeztek megfigyelést egy 150/1500 és egy 114/900-as Newton
reflektor segítségével, derült, kicsit nyugtalan légkör mellett. "Gyönyörűen
kiderült a jelenség kezdetére nálunk is. Az udvarunkban állítottuk fel a
megfigyelőbázist:
az én 150/1500-a Newtonomat, Hubina Peti 114/900-asát, sógorom földmérő teodolitját
(ez egy kiváló optikai műszer, kb. 3 cm objektívátmérővel, 25x nagyítással
fa
állványon!). Elég szép érdeklődő laikus sereg gyűlt össze, némileg akadályozva
a tudományos munkát. Egy kis észlelötty (Jim Beam) szétosztása azonban jelentősen
javította a hidegben a hangulatot. Kontaktus méréssel és csillagfedés kiméréssel
nem tudtunk foglalkozni, Maradt a bemutatás és a CCD. A fogyatkozást a Danjon-skálán
3-asnak becsültem, világos volt. A Hold színét mélyvörösnek, bordósnak, barnásvörösnek
láttam. Olajzöldes árnyalatnak nyoma sem volt. Néztük különféle műszerekkel,
de azt megállapítottuk közösen, hogy ez a jelenség szabad szemmel a legszebb.
A valószínűtlen árnyalatú Hold a fényes csillagkörnyezetben…
A teljesség alatt 5-ös hmg-t becsültem, némileg fényszennyezett égen. Látszott
a téli tejút, az átlátszóság jó volt, de az erős szél miatt a nyugodtság hagyott
némi kívánnivalót maga után, ez később egyre javult. Az én távcsövemmel bemutattam
a közönségnek a Vénuszt, Jupitert, Szaturnuszt, közben Peti az Ő csövével CCD-zett.
22 óra körül a nagyközönség oszlani kezdett, végül ketten maradtunk. Pakolás
közben már előbukkanó Holdsarló mellett megnéztük a Mizar-Alcor párost, Gamma
And-ot, Praesepét, Rák ködöt, M42-43-at, de az M31 keresgélése közben a rosszul
jusztírozott kereső mögött végleg lefagytunk, és feladtuk a további észlelést.
Végül is már 4 órája voltunk kint a szélben, mínuszokban…"

Dostyicza Illés, Takács
Ádám és Wéber Helga Kalocsán figyelték a nagy eseményt. "A borús idő ellenére
a fogyatkozás kezdetére az égiek megkegyelmeztek és front utáni tiszta égbolt

várta az észlelni vágyókat Kalocsán. Takács Ádáméknál a teraszon gyülekeztünk.
Wéber Helga érkezett meg elsőként. Én a teljesség megkezdése után érkeztem
a
már "félhold" látványa fogadott. Helga és Ádám elmondása szerint
a penumbra ovális alakú, felhőre emlékeztető világosszürke színű volt. A teljesség
kezdetét helyi idő szerint 19:45-re datálták. A terminátor vonalának vonulását
Ádám 50/500 reflektorával követtük nyomon. A totalitás bekövetkezténk ideje
20:50-re datáltuk. Az umbra a Danjon-skála szerint 3-as erősségű volt szerintünk.
A színe közepes barnából, narancsos-pirosasból, közepes-szürkéből és világosszürkéből
állt, de a totalitás vége felé a világosszürke árnyalat mintha kifli alakot
venne fel. A teljesség alatt megfigyeltük az M42-öt bonokulárral a Hyadok csillaghalmazt
és a Jupiter Szaturnusz kettősét. A várost övező fényszennyezéssel kb. 5m lehetett
a hmg. Észlelés alatt mi is kipróbáltuk Ádám édesanya jóvoltából az epres észlelőkekszet
🙂 . A totalitás végén a Hold északnyugati részén megfigyeltünk egy csillagokkultációt.
Percre pontosan ekkor volt megfigyelhető a terminátor apró fényláncszeme 21:51-kor.
A jelenségről Ádám színes
fotókat készített. (Ld. Fotógaléria)"

Járdi Mihály Fülöpszállásról
küldte beszámolóját. "Jómagam a fogyatkozás előtt kb. egy órával Dunaújvárosból
indultam hazafelé, hatalmas köd és legalább 80%-os felhő lefedettség mellett,
így már lemondtam az egészről. Rövid telefon egyeztetés után Józsival abba maradtunk,
hogy kivárjuk a történéseket. Szinte csodával határos módon a fogyatkozás kezdete
előtt 10 perccel MINDEN felhő eltűnt az égről, így mivel már nem lett volna
értelme átszáguldani Hartára, úgy döntöttünk, hogy egy gyors baráti körtelefonnal
összeverbuválunk néhány személyt az udvarunkra, ahonnan végigkövethetjük a holdfogyatkozást.
Célra tartottuk a két távcsövünket, a videó kamerát szögbe állítottuk, és már
érkeztek is az emberek és történtek is az események. A beígért technikai bravúr
csak annyiból nem sikerült, hogy ott az észlelő asztalon nem tudtam összehozni
a notebookot és a kamerát. Valószínűleg így az általunk készített "CCD" felvételek
minősége messze elmarad Attiláékétól, de hamarosan tudunk majd mi is küldeni
néhány képet. A totalitás alatt készült felvételek lesznek igazán
jók, mert így, hogy a notebookkal nem tudtam a kamera fényérzékenységét változtatni,
a kamera átvette a vezérlést, és kénye-kedve szerint változtatta a belső programokat,
de lesz néhány használható fotó. A totalitás alatt a helyi érdeklődőknek természetesen
megmutattuk a Jupitert és a Szaturnuszt, mindkettőt a legnagyobb nagyítással
is tökéletesen, sávokkal sikerült bemutatni. Összesen kilenc fő fordult meg
nálunk azon az éjszakán.
Két és fél éves kisfiam az előszobánkban figyelte és kommentálta az eseményeket,
valami hasonló módon: "a hóódakka belebúújt a főőd ányéékáába". Csak
megjegyzem, hogy neki annyira tetszett, hogy másnap este is az előszoba székeket
"szögbe" fordította, és teljes meggyőződéssel várta a csoda megismétlődését
úgy az esti órákban. Látásjavítás és hangulatnövelés címen interplanetáris
észlelés
nálunk is rendesen fogyott édes Egri Merlot testében.
Még a fogyatkozás kezdete előtt egy kiskunhalasi ismerősöm érdeklődött SMS-en,
hogy mi a holdfogyatkozás forgatókönyve. Leírtam neki, így áttételesen Kiskunhalason
is további négy fő figyelte "a Kiskun Csoport irányítása alatt" az
eseményeket."

Rezsabek Nándor Budapesten
észlelt, 19:25-20:30 UT között. "A légkör nyugodtsága 4-5-ös, az átlátszóság
3-as lehetett. Az észlelés szabad szemmel és egy Turiszt-4 10×30-as monokulárral
folyt. A több napig tartó párás és felhős idő után "megváltásként" ért
a budapesti viszonylatban ritkán tapasztalható kiváló légkör. A teljes holdfogyatkozás
megfigyelésének nem volt akadálya. A részleges fázis leírása: Már a részleges
fázis is csodálatos látvány. A penumbra nem szolgál semmilyen jellegzetességgel
vagy részlettel. Az umbra-perem igen diffúz. Az umbra-belső szabad szemmel
szürkés-barnás
színű, távcsővel pedig narancsos (a penumbrától távolabbi részen) és kékes-zöldes
(a penumbrához közelebbi részen). A II. kontaktus előrejelzett időpontja: 19:49:34
UT. U2: 19:50 UT. Sajnos a jelenség jellege miatt másodpercnyi pontosságot
nem
lehetett elérni a mérésnél. A totalitás meseszép látvánnyal szolgál, és érthetővé
válik az a babonás félelem is, amely a múltban az jelenséghez kötődött. Az
umbra
centruma barnás-vöröses színű. Az umbra peremének az idő előrehaladtával különböző
részei válnak világossá: eleinte a korong teteje, majd a bal alsó része. A
holdfelszínen
a monokulárral egyértelműen azonosíthatók a Mare területek. L=2-t becsülök
Danjon szerint."

Romsics Bencének Szegeden
már nem volt ekkora szerencséje az időjárással: "Hát én is láttam valamit
a fogyatkozásból, de sajnos kevesebb mint felét. Szegeden voltam kilencedkén,
s így nélkülöznöm kellett a Dobsonomat. Tehát a használt eszközök: szabad szem,
8×30 Zeiss binokli, Zenit-E + 2,8/135 Pentacon tele + Fortepan 100 ASA fekete-fehér
negatív (még nem lett előhívva). Nem túl bizakodóan vártam a fogyit, nem hittem
benne, hogy kiderül, de azért ki-kinéztem az ablakon. 21:50 (KözEI)-kor vettem
észre hogy kitisztult az ég, azonnal rohantam le az udvarra, hogy onnan nézzem
tovább. A fogyatkozás közepét tehát nem láttam, de az umbra peremének fényes
sárga színe miatt L=3-ra becsülném a fogyatkozást a Danjon-skálán. Csináltam
ekkor pár képet a totalitás legvégéről, majd 23:00-ig 10 percenként egyet.
Igen
szép volt a fogyatkozás, főleg amíg a fényes rész nem nyomta el a gyönyörű
vörös színt. A teljes árnyékból való kilépés után nem követtem tovább figyelemmel
a fogyatkozást."
Az észlelők nagy többsége leírta a diffúz árnyékszélt, aminek betudható volt
a főkontaktusok kb. 20-30 másodperces szórása is az előrejelzetthez képest.
A fogyatkozás Danjon-értékeit átlagolva 2,8-at kapunk. Többen megfigyelték
a
sárgás "szarvat", amely a teljesség alatt a Hold észak-északnyugati
szélein "vándorolt." A teljesség alatt a sárgás-barnás színeket regisztrálták
a legtöbben, világos fogyatkozást leírva.

LTP- és zöldsugár
észlelés

Romsics Bence az óév utolsó napjaiban ritkán látható eseményt figyelt meg a
Hold felszínén. Leírása: "2000. december 30-án feltűnő világos foltot
láttam az Aristarchus kráter helyén. Pontszerű felvillanásokat észleltem (egy
pillanatig
tartottak) az Aristarchus fényfoltjának közepén (ezeket 90%-os bizonyossággal
láttam 18:10 környékén, párszor). A hamuszürke fény nagyon erős volt, pont
ezért
kezdem el részleteket keresni benne, azonnal feltűnt (18:04) a fényfolt, 60x-os
nagyításnál. Még nagyon kicsi, 200x-osnál egyértelműen kiterjedt (egyszer kettősnek
látszott, de nem felvillanásszerűen, hanem csak úgy mintha a légkör nyugodott
volna le egy kicsit). Innentől kisebb megszakításokkal (bementem melegedni
és
a Kézikönyvet olvastam a jelenségről) 19:40-ig (ekkor túl alacsonyra került)
láttam, a fényességében változást nem észleltem. A foltról nem tudom eldönteni,
hogy ez csak a rendkívül fényes Aristarchus szokásos kinézete, vagy tényleg
LTP. Megoldás: még jó néhányszor meg kell nézni hasonló fázisnál a Holdat,
és
megtudni, hogy mi a szokásos fényessége ennek. A pontszerű felfénylések viszont
csak LTP-k lehettek. Sajnos nincsenek ezekről sem pontos időadatok, sem fényességbecslések,
mert annyira nem vagyok gyakorlott. 18:40-kor csináltam két fotót is 400 ASÁ-s
filmre 1/30 secundummal, de nem bízom benne hogy ezeken látszódni fog a hamuszürke
fény. (Minden időpont KÖZEI-ben.)"
Az új év is tartogatott Bence számára érdekes észlelnivalót: "Az év első
napjának estéjére gyönyörűen tiszta hidegfront utáni ég lett. Ki is vittem
a
távcsövet a kert mögötti kis földünkre, és elkezdtem nézelődni. Jellemző volt
az égre, hogy a Vénusz már akkor látszott szabad szemmel, mikor a Nap még jóval
a horizont fölött volt. Eszembe jutott, hogy a zöldsugár úgy is megnyilvánulhat,
hogy a Nap felső pereme zöld színűnek látszik. Gyorsan beállítottam a Napot
a távcsővel (már a keresőben hihetetlenül színpompás: a Nap narancsvörös, a
szálas szerkezetű felhők mindenféle színűek, az előtérben látszó fák sziluettjei
mélyfeketék), és láss csodát: elsőre látszik a zöld perem! Ahogy a Nap araszolgatott
lefelé, többször egymás után is lefűződött és megjelent a zöldsugár. Annyira
nem volt jelentős, hogy szabad szemmel is látszott volna, de így távcsőben
is
káprázatos volt."
Szabadszemes észlelések

Rezsabek Nándor két
szabadszemes észlelését közöljük az alábbiakban:

Hold-Jupiter együttállás
Dátum: 2001.01.06., 17:26-17:28 KÖZEI
Légkör: párás, helyenként felhős
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.
Leírás: szép, de nem túl szoros (3°) együttállás a Holddal és a Jupiterrel

Hold-Wasat együttállás
Dátum: 2001.01.09., 20:25-21:30 KÖZEI
Légkör: Nyugodtság: 4-5; Átlátszóság: 3; budapesti viszonylatban kiváló légkör
Észlelés helye: Budapest, VII. kerület, Bajza utca 1.
Leírás: a holdfogyatkozás teremt alkalmat arra, hogy a két objektum (Hold, d
Geminorum) 1°-nál is közelebbi együttállása látható legyen.

Ajánljuk...