A korai holdsarló megfigyelése

Ezen megfigyelési ág újabb keletű amatőrtevékenység, gyökerei azonban a régmúltba,
az ókori civilizációkig nyúlnak. Az akkor élt népek sok esetben holdnaptárat
használtak, és így szükséges volt az újhold kezdetének minél pontosabb meghatározására.
Így az akkori "észlelők" voltak azok az úttörők, akik a korai holdsarlót
már tudatosan keresték az égen.
Nekünk, a csillagászat barátainak a következő a dolgunk, ha a Magyar
Csillagászati Egyesület
adatgyűjtői által is értékelhető megfigyelést szeretnénk
végezni:
Először is semmilyen optikai segédeszközre nincs szükségünk, így a távcsővel
nem rendelkező tagjaink is "labdába rúghatnak" ezen a "pályán"
(bár egy binokulár segítséget jelenthet a vékony sarló megtalálásában, a konkrét
megfigyelést azonban e nélkül kell elvégeznünk). A legfontosabb dolog, hogy
a holdsarlót a "bűvös" 48 órás határ előtt kell megpillantanunk. Ennek
időpontját a Meteor Csillagászati Évkönyv vagy a Meteor folyóiratban tálható
táblázatokból határozhatjuk meg, melyek percnyi pontossággal adják meg az újhold
időpontját. Azt, hogy mit is figyeljünk meg a már "becserkészett" objektumon,
az általam végzett észlelésekből is jól látható.
Most pedig egy rövid esszenciáját szeretném átnyújtani az elmúlt 3 évben végzett
megfigyeléseimnek, amivel talán kedvet csinálok tagjainknak ezen érdekes észlelési
ághoz.

Dátum: 1998.02.27.
Időpont: 18:01-18:21 KÖZEI
Légkör: Nyugodtság: 3; Átlátszóság: 5
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.
Az első szabadszemes megpillantás időpontja: 18:01 KÖZEI
Az utolsó szabadszemes megpillantás időpontja: 18:21 KÖZEI
A holdsarló kora: 23h35m
A sarló horizont feletti magassága; Leírás:
ˇ alföldi sík vidéken, kiváló átlátszóságú ég mellett került sor az első ilyen
jellegű megfigyelésemre
ˇ a nyugati horizonthoz közel pillantottam meg a 23h35m-es holdsarlót
ˇ fokozatosan süllyedt, láthatósága egyre romlott, de 20 percig sikerült követni
ˇ szem elől tévesztésekor már majdnem elérte a látóhatárt
(l. Meteor 1999/1.)

Dátum: 1998.05.27.
Időpont: 20:29-20:31 NYISZ
Észlelés helye: Budapest, VII. kerület, Bajza utca 1.
Az első szabadszemes megpillantás időpontja: 20:29 NYISZ
Az utolsó szabadszemes megpillantás időpontja: 20:31 NYISZ
A holdsarló kora: 46h57m
A sarló horizont feletti magassága: 20°
Leírás:
ˇ 20:29 NYISZ-kor pillantottam meg a 46h57 m-es holdsarlót a még világos égen
ˇ nyugati, északnyugati irányban látszott, körülbelül 20° magasságban
(l. Meteor 1999/1.)

Dátum: 1999.03.19.
Légkör: Nyugodtság: 3; Átlátszóság: 4
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.
Időpont: 18:46-18:56 KÖZEI
Az első szabadszemes megpillantás időpontja: 18:46 KÖZEI
Az utolsó szabadszemes megpillantás időpontja: 18:56 KÖZEI
A holdsarló kora: 46h58m
Hamuszürke fény: van
A sarló horizont feletti magassága: 10°
Leírás:
ˇ a már besötétedett nyugati égen, a "bűvös" 48 órás határ előtt
nem sokkal, 10°-os horizont feletti magasságban pillantottam meg a 48h58m-es,
vékony
holdsarlót
ˇ a jelenséget különösen széppé teszi a hamuszürke fény látványa és a Hold környezetében
elhelyezkedő Vénusz-Szaturnusz bolygókettős
(l. Meteor 2000/1.)

Dátum: 1999.04.17.
Időpont: 20:33-20:37 NYISZ
Légkör: Nyugodtság: 2-3; Átlátszóság: 5; a horizont közelében felhők
Észlelés helye: Harta, József Attila utca 31.
Az első szabadszemes megpillantás időpontja: 20:33 NYISZ
Az utolsó szabadszemes megpillantás időpontja: 20:37 NYISZ
A holdsarló kora: 38h11m
Hamuszürke fény: van
A sarló horizont feletti magassága: 7°
Leírás:
ˇ 20:33 NYISZ-kor láttam meg a 38h11m-es holdsarlót, és 20:37 NYISZ-ig követtem.
Horizont feletti magassága 7° volt, és a hamuszürke fény épphogy, de látszott.
(l. Meteor 2000/1.)

Dátum: 1999.05.16.
Időpont: 20:39-20:51 NYISZ
Légkör: Nyugodtság: 2; Átlátszóság: 4; szürkület és erős szél
Észlelés helye: Budapest, VII. kerület, Bajza utca 1.
Az első szabadszemes megpillantás időpontja: 20:39 NYISZ
Az utolsó szabadszemes megpillantás időpontja: 20:51 NYISZ
A holdsarló kora: 30h34m
Hamuszürke fény: van
A sarló horizont feletti magassága: 5°-7°
Leírás:
ˇ "jubileumi", ötödik szabadszemes holdsarló-megfigyelésem alkalmával
az erősen szeles időben, szürkületkor, 20:39 NYISZ-kor, nyugat-északnyugaton
láttam meg az 5°-7° magasan – a háztetők fölött – látszó, 30h34m-es, vékony
sarlót; és 20:51 NYISZ-ig követtem. A hamuszürke fény épphogy, de érzékelhető
volt.
(l. Meteor 2000/1.)

Dátum: 1999.06.15.
Időpont: 20:48-20:58 NYISZ
Légkör: még világos, derült ég. A horizont közelében felhők.
Észlelés helye: Budapest, VII. kerület, Bajza utca 1.
Az első szabadszemes megpillantás időpontja: 20:48 NYISZ
Az utolsó szabadszemes megpillantás időpontja: 20:58 NYISZ
A holdsarló kora: 47h45m
Hamuszürke fény: van
A sarló horizont feletti magassága: 15°
Leírás:
ˇ 20:48 NYISZ és 20:58 NYISZ között figyeltem meg a 47h45m-es holdsarlót, melynek
horizont feletti magassága 15° volt, és a hamuszürke fény a még világos ég ellenére
is látszott

Dátum: 2000.04.06.
Időpont: 19:56-20:12 NYISZ
Légkör: az égbolt nagy része felhős. Erős szél.
Észlelés helye: Budapest, VII. kerület, Bajza utca 1.
Az első szabadszemes megpillantás időpontja: 19:56 NYISZ
Az utolsó szabadszemes megpillantás időpontja: 20:12 NYISZ
A holdsarló kora: 47h44m
Hamuszürke fény: van
Leírás:
ˇ a három nagybolygó (Mars, Jupiter, Szaturnusz) társaságában látható Hold páratlan
látványt nyújt a vöröses felhők és városi fények fókuszában

Dátum: 2000.08.01.
Időpont: 20:51-20:54 NYISZ
Légkör: derült ég. Szürkület.
Észlelés helye: Budapest, VII. kerület, Péterfy Sándor u. 14-20.
Az első szabadszemes megpillantás időpontja: 20:51 NYISZ
Az utolsó szabadszemes megpillantás időpontja: 20:54 NYISZ
A holdsarló kora: 40h26m
Hamuszürke fény: van
A sarló horizont feletti magassága: 6°
Leírás:
ˇ 20:51 NYISZ-től 20:54 NYISZ-ig figyeltem a 6° magasan látszó, 40h26m-es sarlót,
amely mellett még a hamuszürke fény is látszott

Ajánlott
irodalom: Amatőrcsillagászok kézikönyve, MCSE, 1999

Ajánljuk...