MCSE Közgyűlés 2004

Mint az elmúlt évek minden közgyűlése, az idei is az Óbudai Művelődési Központban került megrendezésre 2004.04.24-én, szombaton.
Jómagam nem sokkal reggel 9:00 után érkeztem Balaton László és Morvai József társaságában. Már akkor összefutottunk néhány régi ismerőssel. A kezdésig hátralévő időt beszélgetéssel, és az asztrobazár nézegetésével töltöttük. Találkoztunk többek között Rezsabek Nándorral, Ferenczi Bélával, Keszthelyi Sándorral és természetesen Bartha Lajos úrral is. Mivel az MCSE tagok közül csak alig több mint százan voltak, ezért a megismételt közgyűlést 10:30-kor hívták össze.
A gyűlést Szabados László elnök nyitotta meg, majd Mizser Attila főtitkár beszámolt a 2003-as költségvetésről, majd pedig a 2004-es tervezettet ismertette. Mindezek után sor került a régi elnökség leváltásra, illetve új megválasztására. A rövid szünet után Keszthelyi Sándor terelte be az embereket, amin a bent lévők jót derültek. A szavazás eredményhirdetése után az elkövetkező égi eseményekről (Vénusz-átvonulás, üstökösök, holdfogyatkozás), majd az amatőrmozgalom múltjáról szóló érdekes képekről, filmekről, dokumentumokról volt szó. Az újabb szünet után Kereszturi Ákos mesélte el „Marsbéli krónikák” címmel a NASA szimulációs programjának a részleteit. Helyét Rezsabek Nándor és Balaton László vette át, egy új magyar honlapot mutatva be a közönségnek, ami a csillagászattörténettel foglalkozik. Zárásként pedig Bartha Lajos úr következett. „Vénusz-átvonulások magyar szemmel” címen mutatta be többek között Hell Miksa és Sajnovics János magyar csillagászok sikeres Vénusz-átvonulás megfigyelését, akik olyan szerencsések voltak, hogy az összes expedícióból csak az övék figyelte meg sikerrel ezt a páratlan égi jelenséget 1769-ben.
A búcsúzkodás után pedig elindultunk haza. Bennem, mint mindig, kellemes emléket hagyott ez az út. Most is, mint mindig, a következő szavakkal búcsúzok: Jövőre veletek ugyanitt!

MCSE Közgyűlés 2004

10:00  Elnöki megnyitó, a Kulin-emlékérem átadása
10:30  Titkársági beszámoló
11:00  A Számvizsgáló Bizottság jelentése
11:10  Hozzászólások, közérdekű bejelentések
11:30  Tisztségviselőink megválasztása a 2004-2008 közötti időszakra


12:00-13:00  Szünet (büfé, asztrobörze)


13:00  A szavazás eredményhirdetése
13:15  Észlelők fóruma: felkészülés a Vénusz-átvonulásra,
          a tavaszi ég üstökösei stb.
13:45  Érdekességek az amatőrmozgalom múltjából:
          képek, filmek, dokumentumok (Mizser Attila)


14:15-14:30  Szünet


14:30  Marsbéli krónikák (Kereszturi Ákos)
15:15  Vénusz-átvonulások magyar szemmel (Bartha Lajos)
15:50  Az új csillagászattörténeti honlapról (Rezsabek Nándor – Balaton László)

Ajánljuk...