20 éves az MCSE

Pécsről Budapestre bizonyosan a reggeli vonattal utaztam
fel, mivel kocsim még nem volt (bár életem első kocsijára, egy német
demokratikus Trabantra már benn volt az igénylésem a Merkurnál, de azt majd
csak júniusban kaphattam meg). Az Urániába érkezezőket szívesen fogadták, de
nem engedték letelepedni ott. Ennek oka az volt, hogy láthatták: a nem ekkora
nagyra várt, ám nagy létszámban érkező tömeg: itt nem férhet el. Mindenkit
átirányítottak, le a Duna-partjára, az I. kerületi Művelődési Házba. Ennek a
legnagyobb termében helyezkedhetett el az alakuló ülésre érkezők. Nagy tömegre
emlékszem, sok régi kedves ismerősre, akikkel előtte és közben parolázhattam,
nagy hőfokon beszélgethettünk. Közben ünnepi beszédek voltak, nagy tervekről
esett szó, az alapszabály ismertetésre került, szavaztunk is jó néhányszor.

 Az MCSE akkor és itt: szabályszerűen megalakult! Habár
bizonyosan 100-150-an lehetetünk ott, az alapítási ívet akkor ott 80 ember írta
alá. Ebből a névsorból a Dr. Kulin György kapta az 1. sorszámot és a többi 79
személy nevét szépen ábécé-rendbe szedték és így ők kaptak a 2-től a 80-ig
kiosztott sorszámokat.

 Tehát: Dr. Kulin György, Balázs Antal, Bán András,
Batthyány Ferenc, Both Előd, Bucsi Gábor, Bugya István, Csaba György Gábor,
Csatai György, Csenki István, Debreczeni István, Dömény Gábor, Farkas István,
Farkas László, Fidrich Róbert, Dr. Fodor László, Frontó András, Guman István,
Halász Gábor, Hevesi Zoltán, Hingyi Gábor, Holl András, Dr. Horváth András,
Horváth Ferenc, Horváth György, Iskum József, Kakas Ferenc, Keszthelyi Sándor,
Klusóczki Sándor, Kocsis Antal, Kolláth Zoltán, Könnyű József, Kovács István,
Kővári Edit, Kránicz Zoltán, Lendvai László, Magyari Béla, Magyariné Nagy Edit,
Mátis András, Mécs Miklós, Dr. Milecz Tihamér, Mizser Attila, Nagy Ferenc, Nagy
Zoltán Antal, Németh Rezső, Novotny Dániel, Perlei István, Ponori Thewrewk Aurél,
Porkoláb László, Molnár Imre, Répás Csaba, Sajó Péter, Sár János, Soós Sándor,
Spányi Péter, Dr. Szabados László, Szabó Dániel, Szabó Sándor, Szalma Zsolt,
Dr. Szatmáry Károly, Szecskó Béla, Szijártó Lajos, Szőke Balázs, Szutor Péter,
Taracsák Gábor, Tenkei Olga, Tepliczky István, Tóth Éva, Tóth Krisztián (2
ilyen nevű is), Trupka Zoltán, Vámosi László, Varga Attila, Dr. Vinkó József,
Vize Sándorné, Voith Petra, Vörös József, Zalezsák Tamás, Zombori Ottó.

 Jól láthatóan csillagászok is, nemcsak amatőrcsillagászok
alapították az egyesületet, köztük régi észlelők, szakkörvezetők,
ismeretterjesztők is voltak, vagy idővel azok lettek. Többüknek került azóta a
nevük elé a Dr. jelölés. Az egyesületet alapítók között voltak néhányan, aki már
az 1946.ban megalakult Magyar Csillagászati Egyesületnek is tagjai voltak. Akik
négy évtized különbséggel kétszer léptek ugyanabba a folyóba: megérdemelték a
kellő tiszteletet. Négyen voltak. Így itt az MCSE tiszteletbeli tagjai lettek: Debreczeni István, Farkas László, Guman István és
Kulin György.

 Akkor ott megválasztottuk a tisztségviselőket. Elnök
lett: Ponori Thewrewk Aurél, alelnök: Szabados László, főtitkár: Zombori Ottó,
titkár: Holl András és Mizser Attila. Az elnökségi tagok lettek: Both Előd,
Csaba György Gábor, Halász Gábor, Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Magyari
Béla, Mécs Miklós, Orha Zoltán, Spányi Péter, Szatmáry Károly, Szabó Sándor,
Taracsák Gábor, Tepliczky István, Zalezsák Tamás. (Itt Orha Zoltán amolyan
kakukktojásnak tűnhet, hiszen ekkor még nem tag. Igaz hamarosan, még 1989-ben,
de a 274. sorszámú tagként lép majd be, de ne felejtsük el, hogy
akkor ő volt a Föld és Ég folyóirat nagyhatalmú csillagászati
rovatszerkesztője.)

 Mi lett velük? MI lett velünk? Mi lett 20 év alatt és
után a 80 Alapítóval? 74 Alapító Atyával és 6 Alapító Anyával? Közülük aztán nagyon aktívan részt vettek az MCSE
1989-2009-es húsz évében, hiszen például az MCSE elnökségben (különféle
tisztségviselőként) működtek az egyes ciklusokban: Both Előd, Csaba György
Gábor, Halász Gábor, Holl András, Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Kolláth
Zoltán, Könnyű József, Magyari Béla, Mécs Miklós, Mizser Attila, Ponori
Thewrewk Aurél, Spányi Péter, Szabados László, Szabó Sándor, Szatmáry Károly,
Taracsák Gábor, Tepliczky István, Trupka Zoltán, Zalezsák Tamás, Zombori Ottó.  Az MCSE havi lapjában rovatvezetőként,
szerkesztőbizottság tagként, szerkesztőként, főszerkesztőként munkálkodtak
aktívan, ugyanakkor, 1989-2009-ig: Both Előd, Csaba György Gábor, Holl András,
Dr. Horváth András, Iskum József, Keszthelyi Sándor, Kocsis Antal, Kolláth
Zoltán, Kovács István, Mizser Attila, Nagy Zoltán Antal, Ponori Thewrewk Aurél,
Sajó Péter, Dr. Szabados László, Szabó Sándor, Dr. Szatmáry Károly, Taracsák
Gábor, Tepliczky István, Zalezsák Tamás, Zombori Ottó. És még sokan mások írtak
cikkeket, vagy legalább küldtek észleléseket a lapba, amely azóta is
folyamatosan megjelenik, egyre tartalmasabb és szebb kivitelben.

Akkor még nem volt internet, az csak 10 évvel később
kezdődött. Viszont 80 tagtársunknak legalább a fele az IWIW-en is szerepel ma,
de kétharmad részüknek van világhálós kapcsolódása és e-mail címe. Könnyen és
gyorsan elérhetjük egymást. A Naprendszer harmadik bolygója éppen 20-szor keringte
körül központi csillagát, azaz mindenki (kivéve persze a hat hölgyet) 20 évvel
idősebb lett. Ez szomorú, de hát annyi, de annyi élmény, kedves és értelmes
dolog született meg akkor és történt velünk azóta, hogy bízvást mondható:
megérte megélni!

Nem mindenki öregedett ennyit! Néhányan távoztak az örök
égi vadászmezőkre!
Az alapítók közül: Farkas István, Kővári Edit, Lendvai
László, Dr. Milecz Tihamér, Sajó Péter elhunytáról értesültünk. És persze Dr.
Kulin György is, ő pár hónappal kedvenc egyesületének megalakulása és
újjáalakulása után hagyott itt bennünket! Talán azzal a jóleső érzéssel, hogy az
általa gyújtott lángot mások viszik tovább!

 

Keszthelyi Sándor (Köszö)

Ajánljuk...