241. Both Előd, Lukácsi Béla szerk.: Magyar űrkutatás 1998. Beszámoló.

{mosimage}

Kiadta a Magyar Űrkutatási Iroda 1000 példányban.

A kiadvány a hazai űrkutatási szervezetek bemutatásával kezdődik, majd a 11-32. oldalon egy terjedelmes tanulmány következik: A magyar űrkutatás 1998. évi tevékenysége címmel, sok szép színes fényképpel.


Színes fényképek oldják a kissé szárazabb hazai intézeti beszámolókat (alapadatok, kutatók, tudományos tevékenység és eredmények, nemzetközi együttműködés, egyéb tevékenységek, publikációk) is.


Itt csupán a neveik felsorolására szorítkozunk: Földmérési és Távérzékelési Intézet Távérzékelési Központ; Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma; Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai Tanszék, Űrkutató Csoport; Országos Meteorológiai Szolgálat Műholdas Kutató Laboratórium; MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet; BME Mikrohullámú Híradástechnikai Tanszék Űrkutató Csoport; Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezési Főiskolai Kar Térinformatikai Tanszék; Magyar Geológiai Szolgálat Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet FFO; Magyar Állami Földtani Intézet Kozmikus Anyag Kutató Csoport; BME Felsőgeodéziai Tanszék; MTA KFKI Részecske-és Magfizikai Kutatóintézete; MTA Csillagászati Kutatóintézete; ELTE TTK és MTA X. Osztály Geonómia Bizottság Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Kutatócsoport; Magyar Honvédség Kecskeméti Repülőkórház; Magyar Honvédség Központi Honvédkórház; Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézet; Semmelweis Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézet; MTA Pszichológiai Intézete Pszichofiziológiai Osztály; Debreceni Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézete; Országos “Johan Béla” Közegészségügyi Intézet Mikrobiológiai Kutatócsoport; MTA TTKL Biofizikai Kutatólaboratórium; MTA KFKI Atomenergia Kutató Intézet Űrelektronikai Csoport; Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézet; MATÁV PKI Távközlésfejlesztési Intézet; Távközlési Innovációs Rt. Távközlési Kutatócsoport.

Ajánljuk...