240. Kiss László, Kovács István, Derekas Aliz, Mizser Attila szerk.: Változócsillagok katalógusa és

{mosimage}

Megvásárolható a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest, III. Laborc u. 2/c.) és megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület postacímén (1461. Budapest, Pf. 219.) piros postai utalványon, hátoldalon a tétel megnevezésével, vagy átutalással is 500 Ft-ért.

Fedőlapján éppen egy szupernóva robban, sajnos nem a mi galaxisunkban.


A kiadványt 2004. október 9-én délután vehettük kézbe Baján. Persze jókora előkészület előzte meg, mivel több kiadvány-részt tartalmaz.


Először: egy változócsillag katalógus, amely a hazánkból észlelhető és észlelendő változócsillagok jegyzéke. Nem is sok: 14 oldalon sorakoznak a látnivalók, azaz az eruptívok, a kataklizmatikusok, a mirák, a félszabályosak, a szabálytalanok, az RV Taurik, és az extragalatikusok.


Másodszor: a változócsillagok osztályozása következik, az állatfajták mintájára, hiszen körülbelül 100-féle változócsillag-fajtát különböztetnek meg, és ezeket a változást kiváltó okok szerint lehet csoportosítani, majd újabb alosztályokba sorolni a fénygörbe típusai szerint. Az összeállítás a GCVS alapján készült és az amatőrcsillagászok szemével érdekesekre terjed ki, de így is 52-féle változó-típust említ és ismertet.


Harmadszor: immár a tettek mezejére (sőt látómezejére) kell lépnünk, hiszen a fejezet címe egyetlen parancsszó: “Észleljünk!” A szerző személyét csak találgatni lehet, de nagyon nagy ég alatti gyakorlattal megáldott változós lehet, aki minden csínját-bínját tudja ennek a szép témának: miket, hol, hogyan, mikor, mivel, kivel, hányszor, miért észleljünk!?


Negyedszer: a már elvégzett munka gyümölcsei jönnek, a közelmúlt, azaz az 1998-2002-es időszak, azaz 5 év feldolgozása és a legszebb magyar fénygörbék. Az itt burjánzó 192 fényváltozó görbéjéhez 184 sorstársunktól 109243 darab fénybecslést használt fel a számítógép. Rég kitört nóvák láthatók itt, az elhalványult röcöröbö-k, törpenóvák lüktetnek szaporán, a mirák sora (melyek közt nincs két egyforma), és végül a szabálytalanabbnál szabálytalanabbak végeláthatatlan tömege.


És benne a jó érzés: valahol valamelyik pici pontocska talán éppen az én ég alatti vízionálásom végterméke! Avagy: a Tied!

Ajánljuk...