242. Both Előd, Sztojanovics Péter szerk.: Magyar űrkutatás 1999. Beszámoló.

{mosimage}

Kiadta a Magyar Űrkutatási Iroda 1000 példányban.

A Magyar Űrkutatási Tanács, az Űrkutatási Tudományos Tanács, a Magyar Űrkutatási Iroda szervezete és tisztikara után jön : A magyar űrkutatás 1999. évi tevékenysége című tanulmány. Még egy nagyobb cikk van:  Az űrkutatás évezrede: a Bécsi Nyilatkozat a világűrről és az emberi fejlődésről címmel. Ebben javasolják, hogy minden év október 4-10. közötti hetét nyilvánítsák Űrkutatási Világhétté, mely javaslatot 1999. dec 6-án az ENSZ Közgyűlése el is fogadott.


Grafikonokkal, táblázatokkal, képekkel tarkított intézeti beszámolók (alapadatok, kutatók, tudományos tevékenység és eredmények, nemzetközi együttműködés, egyéb tevékenységek, publikációk) jönnek: Földmérési és Távérzékelési Intézet Távérzékelési Központ; Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma; Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai Tanszék, Űrkutató Csoport; Országos Meteorológiai Szolgálat Műholdas Kutató Laboratórium; MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet; BME Mikrohullámú Híradástechnikai Tanszék Űrkutató Csoport; Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet FFO; Magyar Állami Földtani Intézet Kozmikus Anyag Kutató Csoport; BME Felsőgeodéziai Tanszék; MTA KFKI Részecske-és Magfizikai Kutatóintézet; MTA Csillagászati Kutatóintézete; ELTE TTK és MTA X. Osztály Geonómia Bizottság Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport; Magyar Honvédség Kecskeméti Repülőkórház; Magyar Honvédség Központi Honvédkórház; Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézet; Semmelweis Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézet; MTA Pszichológiai Intézete Pszichofiziológiai Részlegek; Debreceni Orvos-és Egészségtudományi Centrum Immunológiai Intézet; “Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ Mikrobiológiai Kutatócsoport; MTA-Semmelweis Egyetem Biofizikai Kutatólaboratórium; MTA KFKI Atomenergia Kutató Intézet Űrdozimetriai  Csoport; Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézet; MATÁV PKI Távközlésfejlesztési Intézet; Távközlési Innovációs Rt. Távközlési Kutatócsoport.

Ajánljuk...