309. Dalos Endre: Az én világom. 5./ Az Univerzum

{mosimage}

Megrendelhető Dalos Endre (7030. Paks, Építők u. 22., 06/75/314-551,
06/20/432-70-03, dalos.endre@drotposta.hu ) címén.

A megelőző négy könyv: 1./ A Naprendszer [2001-ben, a 130. ismertetés]. 2./ A
Tejútrendszer [2002-ben, a 187. ismertetés]. 3./ A galaxisok [2003-ban, a 233.
ismertetés]. 4./ A mély-ég objektumok [2004-ben, a 278. ismertetés] kis alakú:
14 x 21 cm-es volt. Ez a mostani igazán Nagy Könyv: valóban összesíti az előző
négyet tartalmában és tekintélyes oldalszámában, de 21 x 30 cm-es mérete is
tekintélyt parancsoló!

A nagy méret miatt a szövegek is sokkal jobban olvashatók, az ábrák, a
táblázatok, a katalógusok adatai is kellemesebbek a szemnek. A
specialistáknak javasolható csak a részkötetek beszerzése, minden másnak
inkább ajánlom ezt a biblia-méretű, 5-dik, összesítő nagy kötet megvásárlását!

A nagy kötet egyben egyébiránt éppen azt adja, amint az előző kis kötetek
nyújtottak. Egy amatőrcsillagász írja amatőrcsillagász társainak az
amatőrcsillagászatról. Főleg a megfigyeléseket részesíti előnyben:
Vágyakozzál a saját szemmel vagy műszerrel való meglátásra! Állítsál össze
magadnak munkaprogramot vagy listát! Tanulj meg tájékozódni az égbolt
kesze-kusza csillagképei között! Találd meg az égi objektumot! Gyönyörködjél
benne, nézzed, lássad! Észleljed, rögzítsed a látványt! Megfigyelésedet küldjed
be az adatgyűjtőknek, hogy arról mások is értesülhessenek!

Egy pici elméleti sem árt. Valamicskét olvass utána! Mi az, amit láttál? Miből
van? Mekkora? Ki fedezte fel? Mikor? A könyv ilyen kérdésekre is tájékoztatást
ad.

Együtt van hát minden naprendszerbeli objektum, nagybolygó, kisbolygó,
üstökös, Föld, Hold, Nap, holdak, meteorok, állatövi fény, azután a csillagvilág,
egyes csillagok, kettőscsillagok, változók, majd a mély-egek, csillagtársulások,
nyílthalmazok, gömbhalmazok, planetáris ködök, reflexiós ködök, világító
ködök, szupernóva-maradványok, sötét ködök, a Tejútrendszerünkön kívül lévő
galaxisok, a Lokális Rendszertől a szuperhalmazokig. Végül Burnham Égi
Kézikönyvének az a 45 csillagképe, amelyben a legszebb és legérdekesebb
látnivalók vannak, és amelyek hazánk horizontja fölé jönnek éjjelenként.

Szerény közreműködésem is látható: javasoltam, hogy a külföldi csillagászati
lapokból (nagyrészt Szentmártoni Béla által) fordított hasznos cikkek alá írják
oda, hogy a cikk melyik lap, mikori számából származik. És lőn!

Ajánljuk...