2007. január – Mit láthatunk 2007-ben?

Márciusi tűzijáték

Márciusban egymást követő három napon a Hold okoz látványosabbnál látványosabb jelenségeket.
Először rendkívül közel halad el az M44 mellett, másnap elfedi a Szaturnuszt, majd a következő
este egy teljes holdfogyatkozásban lehet részünk.

A tavasz első napján, 2007. március 1-én hajnalban a Hold rendkívül közel halad el az M44
(Praesepe, Méhkas) nyílthalmaz mellett. Kísérőnk már éjfél után is a halmaz közelében lesz,
de a legközelebb téli időszámítás (KözEI) szerint 4 órakor lesz. Az égitestek alacsony horizont
feletti magassága nem kedvez a jelenség megfigyelésének, mivel a legnagyobb közelség idején is
mindössze 15° magasan lesz a Hold és a halmaz.


A Hold az M44 közelében. Az időpontok helyi időben vannak feltüntetve.

Alig 24 órával később a kísérőnk már a Szaturnusz elfedésével hívja fel magára a figyelmet.
Sajnos már a jelenség kezdetén is mindössze 21° magasan lesz a Hold, a végére meg már 15°-ra
csökken a horizont feletti magassága. A fedés 03:40:12 KÖZEI-kor kezdődik, és a Szaturnusz kevesebb,
mint egy perc alatt a Hold mögé kerül. A fedés a Hold megvilágítatlan oldalán kezdődik, de a teleholdhoz
közeledve már nagyon keskeny lesz a sötét sáv. A kilépés 04:19:42 közeikor kezdődik: elsőként a bolygó
gyűrűje bukkan elő, majd kevesebb, mint két perc alatt a teljes bolygó láthatóvá válik.


Balra: a Szaturnusz belépése 03:40:12-kor. Középen: a bolygó mozgásának iránya.
Jobbra a Szaturnusz kilépése 04:19:41-kor

Március 3-án este hosszú szünet után végre ismét egy teljes holdfogyatkozásban gyönyörködhetünk. A
jelenség este kezdődik, és másnap kora hajnalig tart. A Hold 21:16 KÖZEI-kor lép be a félárnyékba és
22:30-kor a teljes árnyékba. A teljesség szakasza 23:44-kor kezdődik, míg 00:58-kor ér véget. Ez
alatt a több, mint egy óra alatt 123,7 százalékos lesz a fogyatkozás, ezért, ha a felhők is úgy
akarják, rendkívüli látványosságban lehet részünk! A kísérőnk 02:12-kor lép ki a teljes, majd 03:25-kor
a félárnyékból. Bár a fedések részletes megfigyeléséhez mindenképpen szükségünk van egy távcsőre,
addig a holdfogyatkozást szabad szemmel is nagyon látványos tud lenni.

A Vénusz és a halmazok

A Holdhoz hasonlóan a Vénusz is rendkívül közel megy el két nyílthalmaz mellett. Elsőként május 9. és 12.
között 1,5°-ra közelíti meg az Ikrek csillagképben található M35 nyílthalmazt. A halmaz sajnos
túl halvány ahhoz, hogy a jelenlegi fényszennyezés mellett szabad szemmel lássuk, de már egy kisebb
távcsővel (pl. egy 10×50-es binokulárral, vadásztávcsővel) is megfigyelhetjük a halmaz és a Vénusz
együttállását az esti órákban.


Balra a Vénusz az M44, jobbra pedig az M35 mellett történő elhaladása

Egy hónappal később, június 11–15 között a márciusban a Hold által is megközelített M44 mellett
halad el égi szomszédunk. Ez a halmaz fényesebb és nagyobb, mint az M35, de megfigyeléshez
is valamilyen optikai eszközre van szükségünk. Ezt az együttállást is a koraesti órákban figyelhetjük meg.

A Hold bolygófedései

A márciusi Szaturnusz-fedésen kívül még három alkalommal fed el egy-egy bolygót égi kísérőnk. Május 22-én
ismét a Szaturnusz elé vonul a Hold.. A fedés 20:31:36 KÖZEI-kor kezdődik, és 21:37:12-ig tart. A bolygó
fényessége ekkor 0,5 magnitúdó lesz.

{mosimage}
Nappali Vénusz-fedés, 2004. május 21. 12:55 UT

(Éder Iván felvétele)

Június 18-án a Vénusz következik. Sajnos a jelenség délutánra esik, de a 2004-es fedéshez hasonlóan ezt is
nagy eséllyel figyelhetjük meg a nappali égen. A fedés 15:34:24 közeikor kezdődik, és 16:55:54-ig tart.

Ha az egész év a bolygófedésekről szólt, az év legvége sem maradhat ki! December 24-én hajnalban a
Marsot "éri utol" kísérőnk. A -1,6 magnitúdós bolygó elfedése hajnali 04:53:52-kor kezdődik, és 05:16:12-ig tart.

A leírtakon kívül még számtalan jelenség, főleg, látványos együttállások lesznek. Ezekről részletes adatokat a
2007-es meteor csillagászati évkönyvben
vagy az mcse.hu honlap jelenség naptárában találhatnak az érdeklődők.
Derült idő esetén egyes jelenségek a Polaris Csillagvizsgálóban is megfigyelhetőek lesznek.

Források:

» Meteor Csillagászati Évkönyv
» Emese és Nyözö honlapja – Csillagászati jelenségnaptár
» Éder Iván honlapja

Ajánljuk...