2010. december – óbudai napórák

Óbuda sok-sok titkot rejt, ilyenek a napórák, melyek csendben mérik az idő múlását. Csak süssön a Nap!

2009 decemberében pályázatot hirdettünk meg középiskolás diákok számára. Nem volt kicsi a tét, hiszen a két legjobb pályamunka készítője részt vehetett a NASA Huntsville-i űrtáborán! Ennek megfelelően a feladatok sem voltak egyszerűek. Szerepelt itt csillagászati megfigyelések végzése, ismeretterjesztő előadás tartása, részvétel a Polaris nyilvános bemutatóin (szervezőként) stb. A feladatok között szerepelt az is, hogy személyesen keressenek fel – és ezt fényképpel is “igazolják” – legalább 20 budapesti és Pest megyei napórát! Nem sikerült mindenkinek ezt a feladatot teljesíteni – egyik diákunk arról számolt be, hogy a feladat teljesítése érdekében több mint 200 km-t kellett autózni!

Az 1998-as Magyarország napórái c. katalógus szerint kerületünkben három napóra található. Ez a szám négyre bővült 2003-ban, amikor elkészült a Polaris Csillagvizsgáló napórája.

Vegyük sorra ezeket a napórákat a Polaris Csillagvizsgáló szakkörösei által 2009/2010 fordulóján készített felvételek bemutatásával!

Fő tér. 1.

Műemlék. Középkori óbudai prépostság XIV. századi templomának rommezeje, utóbb Zichy-kastély. Épült 1746-1752 között. Benne Vasarely Múzeum.
Napóra áll a múzeum bejárata előtt kis téren. Ekvatoriális. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap hajógyári acél félkörív 2 m átmérővel. Óraszámozása: VI-XII-VI KÖZEI-ben és VII-XII-V NYISZ-ben, egyenközű. A Múzeumok Országos Központja megrendelésére készítette az IPARTERV 1986-ban Koris János tervei szerint. Azóta a vas tartórész rozsdásodik, a krómozott számlap napsütésben fénylik, nehezítve a leolvasást.
Adatközlő: Keszthelyi Sándor, 1987.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hanyecz Ottó és a napóra

Mókus utca 2.

Általános Iskola. Régészeti védettségű romkert területe, római épületek és középkori kolostor romjai.
Napórákat tartó oszlop áll a rommezőtől D-re. Az 1,2 m magas és 0,8 m széles keménymészkőből faragott oszlopra három metszéssel három napórát készítettek. Vízszintes síkkal horizontális napóra alakult ki. Ez félkör alakú, kőbe vésett óraszámozása 6-12-6, változó közű. Függőleges síkkal a D-i oldalon vertikális napórát nyertek. Ez téglalap alakú, VI-XII-VI óraszámozású, változó közű. A kettő közötti íves hengerfelületen egy 0,35 m széles ekvatoriális napóra alakult ki. Ennek számozatlan óravonalai változó közűek. A három napórának közös árnyékvetője van, ezt gyakran letörik, de újra pótolják. A Képzőművészeti Kivitelező Vállalat készítette a napórát 1983-ban Jurcsik Károly építészmérnök tervei szerint.
Adatközlő: Bartha Lajos, 1983.
Irod.: CSÁKY Ida: Egy árnyékvető ürügyén. = ESTI HÍRLAP, 1984. jan. 16. 5. p.

mokus-napora
Hanyecz Ottó a Mókus utcai napóránál, melynek három számlapja van

Szentendrei út 139.

Aquincum római polgárváros maradványai és a rommező közepén 1894-ben épült Aquincum Múzeum. Műemlék.
Napóra van a főépülettől jobbra lévő restaurált falszakasz sarkába építve 1 m magasban. Kehely alakú szkáfosz típusú. Árnyékvetője pólusra mutat. A számlap bronz anyagú, tűzzománcozott félgömb 20 cm belső átmérővel. Óraszámozása: IV-XII-VIII, egyenközű, félórás osztású. Napdeklinációs görbék 10 fokonként. Rékai Csaba tervezte és készítette 1991-ben.
Adatközlő: Rékai Csaba, 1991

20101201-aquincumGalgóczi Gábor a romvárosba harmonikusan illeszkedő napórával

Laborc utca 2/c.

A Magyar Csillagászati Egyesület által 2001 óta működtetett Polaris Csillagvizsgáló.
Napóra van az emeleti tetőterasz északnyugatra néző falán 2 m magasan. A napóra számlapja egy kör alakú tábla, amelyen III-tól VIII-ig római számozással vannak a délutáni órák jelölve, a félórákat is feltüntetve. Az évszakos napjárás hét különböző vonala alatt a csillagos ég egy részlete látható, jelesen a Kis Medve (Ursa Minor) úgy, hogy annak alfa csillaga (a Polaris vagy Sarkcsillag) a napóra árnyékvetőjének kiindulópontja. A fém árnyékvető a falra merőleges és a rajta lévő gömb árnyéka jelzi az időt. Körben felirat: POLARIS CSILLAGVIZSGÁLÓ. MCSE. A napórát (Mizser Attila és Keszthelyi Sándor javaslatára) Marton Géza tervezte és készítette 2003-ban. Ünnepélyes avatása 2003. máj. 10-én történt.

Adatközlő: Marton Géza, 2003.
Irod.: Marton Géza: A Polaris Csillagvizsgáló napórája. = Meteor 2003. 6. sz. p. 3-4.

20101201dg_03. polaris 2
Dálya Gergely a Polaris Csillagvizsgáló napórája előtt

A napóra-túra hasznos volt, hiszen a fiatalok több mint 30 napórát kerestek fel a fővárosban és vidékén, de ezzel nem csak ismereteik gyarapodtak, hanem elősegítették a csillagászati időmérők állapotának nyomon követését is.

Kérjük olvasóinkat, ha a III. kerületben olyan rögzített napóráról van tudomásuk, amely nem szerepelt összeállításunkban, közöljék a napóra helyét, fontosabb paraméterit, és szívesen vennénk, ha képet is küldenének róla a polaris@mcse.hu címre.

Köszönjük a napórákkal kapcsolatos információkat Keszthelyi Sándornak!

Ajánljuk...