Fogalmak

A

B

C

D

 • deklináció
  (
  δ)
  – az egyenlítői koordináta rendszerben, az egyenlítőtől
  felfelé (+), és lefelé (-) 0°-tól 90°-ig mért távolság az
  órakörön.

E

F


 • földrajzi szélesség (φ)
  – az adott földrajzi pontnak az egyenlítőtől mért
  szögtávolsága. Az egyenlítőtől felfele északi szélesség (+)
  0°-90°, illetve lefele déli szélesség (-) 0°-90°.


 • földrajzi
  hosszúság (λ)

  – az a szög, amelyet az adott ponton átmenő hosszúsági kör
  (délkör, vagy meridiánkör) síkja a kezdő délkör (Greenwich)
  síkjával bezár. A földrajzi hosszúságot Greenwich-től
  keletre, vagy nyugatra 0°-tól 180°-ig számítjuk, és keleti,
  illetve nyugati hosszúság elnevezéssel különböztetjük meg
  őket.

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

 • rektaszcenzió
  (
  α)
  az egyenlítői koordináta rendszerben az égi egyenlítőn a
  tavaszpontból kiindulva 0°-tól 360°-ig mérjük, az északi égi
  pólusról nézve az óramutató járásával ellentétes irányban.
  Fok helyett időt használunk, így a 360°-nak 24h
  felel meg.

S

T

V

W

X

Y

Z

Ajánljuk...