Még egy Holmes-üstökös

Egy pillanatra mindenki megzavarodhatott, amikor július 7-én kijött a
Minor Planer Electronic Circular 2008-N19-es száma. A C/2008 N1
(Holmes)-üstökös elnevezésen akadt meg először az ember szeme. Talán
kettéoszlott a nevezetes üstökös és sikerült felfedezni a leszakadt
darabot?

Hamarosan azonban tudatosult, hogy egy új üstökösről van szó, melyet Robert E. Holmes fedezett fel július 1-jén. A teljesen csillagszerű, 20,2 magnitúdós égitest a Charleston-i Astronomical Research Observatory 40 cm-es Schmidt-Cassegrain-reflaktorával sikerült megtalálni a hajnali égen, majd másnap sikerült ismét megfigyelni. Különleges mozgása miatt vizsgálták meg tüzetesebben, így sikerült kimutatni rendkívül apró, 5-6 ívmásodperces kómáját. A Jupiter távolságában járó üstökös jövő szeptemberben éri el 2,777 CsE-s napközelpontját. A z előzetes számítások szerint a cirkumpoláris égitest fényessége ekkor sem fog 15-16 magnitúdó fölé emelkedni.

Az üstökös pályaelemeit Brian G. Marsden számította:

    C/2008 N1 (Holmes)
T 2009 Sept. 25.024 TT MPC
q 2.77712 (2000.0) P Q
Peri. 100.863 -0.206944 -0.977546
Node 357.476 -0.733167 +0.181845
e 1.0 Incl. 115.559 +0.647796 -0.106476
From 54 observations 2008 July 1-10.

 

 

Ajánljuk...