Fedési változók

ecliptic_binaries

Az alábbi táblázatban a fedési változók havi előrejelzett minimum időpontjai szerepelnek UT-ben.

A táblázat elején szerepel az év és a hónap. Az oszlopok az adott hónap éjszakáit tartalmazzák ma / holnap formátumban, valamint hogy mely időpontban van fedés, ha van.

Csak azok a minimumidőpontok kerültek a táblázatba amelyek teljesítik a következő két feltételt:

1. A minimum időpontja az adott éjszakára vonatkozó esti és a reggeli csillagászati szürkületek által kijelölt időintervallumba esik. (Az adott időintervallum látható a táblázat második sorában, szintén UT-ben)

2. A minimum időpontjában a változó horizont feletti magassága legalább 5 fok.
A csillagászati szürkületek időpontjai valamint a csillagok látóhatár feletti magassága 19 fok keleti hosszúságra, 47,5 északi szélességre lettek kiszámítva (a Meteor csillagászati évkönyv más adataihoz hasonlóan).

A táblázat első oszlopában láthatóak azok a csillagok amelyek minimumait megfigyelhetjük. A nagybetűk főminimumot (pl. WW AUR, ZZ BOO), a kisbetűk mellékminimumot jelölnek (pl. ww aur, zz boo). Az i BOO, u. HER esetében főminimumokról beszélünk.

A csillagok nevei a GCVS-nek megfelelően szerepelnek, így a görög betűk helyett három betűs rövidítések olvashatóak. (pl. bet PER = beta PER, del LIB = delta LIB, lam TAU= lambda TAU).

A csillagok mellet a típusuk, a maximum és a minimum fényességük olvasható, majd a periódus, és ezeket követi az éjszakának megfelelő oszlopban az előrejelzett minimum időpontja.

A táblázat utolsó sorában azok a fedési változók szerepelnek, amelyek nem teljesítik a fenti két feltételt, de rajta vannak a számításhoz használt listán.

Összesen 170 csillag szerepel a táblázatban: 159 csillag főminimum és 11 csillag mellékminimum előrejelzett időpontja.

2018/03

2018/04

2018/05

2018/06

2018/07

2018/08

2018/09

2018/10

2018/11

2018/12

Készítette: Csukás Mátyás

Ajánljuk...