Category: Rögzített napórák

4. Gömb napórák

4. Gömb napórák

A gömb alakú napórák, mivel a Földet magát szimbolizálják, gyakran a földrészeket is ábrázolják. Az északi és déli póluson keresztül haladó forgástengely természetesen párhuzamos a Föld forgástengelyével, vagyis pólusra mutató. Az órajelek szerkesztése, hasonlóan az ekvatoriális napórához, az egyenlítő mentén 24 egyenlő részre osztva helyezkednek el.

5. Homorú félgömb vagy szkáphosz napórák

5. Homorú félgömb vagy szkáphosz napórák

Az éggömb negatív tükörképei a szkáphoszok. Régen a görög és főleg a romai időkben gyakran alkalmazták őket köztereken. Manapság, a nehéz kivitelezés miatt, ritkán készítenek szkáphosz napórát, habár a szerkesztésük egyszerű, mivel az óraosztás 15° fokonként, egyenlő távolságra követik egymást.

3. Vertikális vagy függőleges napórák

3. Vertikális vagy függőleges napórák

A függőleges falra szerkesztett napóráknál nagyon fontos tényező a falsíkjának pontos meghatározása, tehát, hogy a kelet-nyugati iránytól milyen mértékben, hány fokkal tér el. Ennek megfelelően beszélhetünk déli-, keleti- (orientális), nyugati- (okcidentális) vagy elforduló falsíkú napóráról.

2. Horizontális vagy vízszintes napórák

2. Horizontális vagy vízszintes napórák

Horizontális napórával találkozhatunk a legtöbbször kertekben, parkokban és köztereken. Gyakran egy szép alapzaton bronz számlappal és árnyékvetővel. Ebbe a csoportba tartoznak az "ember napórák", vagyis az analemmatikus napórák is, melyek sok városunkban megtalálhatók és aktív részvételre készteti a szemlélőt, ha kíváncsi az időre.