1. Ekvatoriális vagy egyenlítői napórák

Ekvatoriális napóra

Helyezzünk el gondolatban egy gnómont az Északi sarkra. Ha ott nyár van, a Nap a horizonttal a láthatár felett egy nap alatt egy teljes kört ír le, egyenletes szögsebességgel haladva. Ha a gnómon alá egy 24 egyenlő részre osztott körlapot helyezünk, a pálca árnyéka ezen a számlapon a nap minden óráját megmutatja. Ha ezt az órát a mi szélességi köreinkre hozzuk, vigyázva, hogy a pálca iránya párhuzamos maradjon a Föld tengelyével, egyenlítői napórát kapunk. Ennek a napórafajtának az előnye, hogy beosztása igen egyszerű – egy kört 24 részre osztunk, de természetesen az éjszakai órák jelölésére nincs szükségünk. A Föld tengelyének irányát, a pólus horizont feletti magasságát a földrajzi szélesség szögértéke adja a horizonthoz mérve (φ). Ez a napóra mutatójának iránya. Az óra számlapjának síkja a horizonthoz 90°-φ szöggel hajlik.


Egyenlítői napóra, Peking

Az ilyen típusú ekvatoriális napóra árnyékvetője azonban csak akkor vet árnyékot a számlapra, ha ezt a Nap sugarai érik. Márpedig a Nap csupán a meleg félévben, a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség közötti időszakban tartózkodik az égi egyenlítő felett. Így ősztől tavaszig a számlapra nem jut napfény, és az óra nem működik. Megtehetjük, hogy a számlap alsó felét is beosztjuk, de ez nehézkes és kényelmetlen leolvasást eredményez.

Ekvatoriális abroncs napóra

A kényelmes leolvasást biztosító ekvatoriális napórák az abroncs napórák. A pólusra mutató – tehát pontosan a meridián síkjában álló, a vízszintessel a földrajzi szélességnek megfelelő szögértékkel hajló – rúd az abroncs geometriai középpontján halad keresztül. Az abroncs belső felületére jelölt óraszámok egymástól azonos távolságra esnek, az árnyékvető pálcától, mint középponttól nézve 15-15 fokra.


Abroncs napóra, Budapest

Armilláris napóra

Ezek a napórák tulajdonképpen az abroncs napórák díszesebb, dekoratívabb kivitelű változatai. A központi, egyenlítővel párhuzamos abroncs mellett, északra és délre a két térítőnek megfelelően egy-egy további gyűrűt is elhelyeznek. Számos kastélypark kedvelt díszítő eleme volt az ilyen napóra.


Armilláris

Poláris napóra

Ez a déli fekvésű napóra, a vízszinteshez képest a földrajzi szélességnek megfelelő φ szöggel hajló síkra készíthető. Szerkesztése viszonylag egyszerű. Az óravonalak elhelyezkedése a 12-es óravonalra nézve teljesen szimmetrikus. Az árnyékvető a 12-es vonallal párhuzamosan, a pólusra mutatóan helyezkedik el. Mint a vertikális napórák, ez sem mutatja a reggel 6 előtti, illetve az este 6 utáni órákat – sőt még azokat sem, mert ennél az órafajtánál éppen akkor párhuzamos az árnyék a számlap síkjával.

{mosimage}
Poláris napóra, London

Ajánljuk...