3. Vertikális vagy függőleges napórák

Déli tájolású napóra

Dél felé néző falra a napóra szerkesztése lényegében hasonló a horizontális napóra szerkesztéséhez. Az ott alkalmazott ellipszis szerkesztési módszerrel és vetítéssel a vertikális napóra számlapjának beosztása is könnyen elkészíthető. Minthogy ez a napóra csak reggel 6 és este 6 óra közötti időben kap napot, a nyári kora reggel i és késő délutáni órákat nem mutathatja. Ezért ezeket nem is jelöljük a számlapon. Az elhelyezéskor ügyelni kell arra, hogy a mutató talppontjához viszonyítva a 12-es óravonal pontosan függőleges legyen.

Keleti- (orientális) napóra

A pontosan keleti tájolású falakra szerkesztett naprák csak a délelőtti órákat mutatják. A napóra árnyékvetője párhuzamos a fal síkjával és a faltól mért távolságát alkalmazzuk a szerkesztésnél, mint az alapkör sugara.

Nyugati- (okcidentális) napóra

Szerkesztési módjában megegyezik az előzővel, csak mintegy a tükörképe annak. Az okcidentális napórák a délutáni időszakban mutatják az időt.

Déli iránytól elforduló falsíkú vertikális napóra

Ha a fal, amelyre napórát akarunk szerkeszteni nem pontosan kelet-nyugati irányú, a horizontális napóra beosztásainak átvetítésével a szerkesztés igen egyszerű. Először azt kell meghatározni, hogy mennyi a valódi kelet-nyugati iránytól való szögeltérése a falnak. Ezután a vetítési módnál alkalmazandó vetítési tengelyt ekkora szögértékkel kell elfordítanunk. Ha a fal kelet felé fordul, a vetítő egyenest balra, nyugati elfordulásnál jobbra kell a megfelelő szöggel elforgatnunk a 12-es óravonal talppontja körül.

Ajánljuk...