Csillagászati Szabadegyetem indult Sopronban

Január 21-én hivatalosan is megkezdődött Sopronban a Fényi Gyula Csillagászati Szabadegyetem első szemesztere. A szabadegyetem az MCSE Soproni Csoportja, a Stella Sopron, valamint a Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társaság (TIT) együttműködése révén jött létre; a havi rendszerességű előadássorozat keretén belül – terveink szerint – az ország legnevesebb tudósai, előadói avatják be az érdeklődőket a csillagászat legizgalmasabb, az átlagembert is foglalkoztató témaköreibe.

A Szabadegyetem indításának előzménye az „Amatőrcsillagászat Sopronban – Sopronért” elnevezésű rendezvény volt, melyre november közepén került sor a soproni TIT-központ előadótermében. A program során az érdeklődők megtekinthették a Stella Sopron tagjainak fotóiból, rajzaiból készült kiállítást; valamint előadásokat hallhattak az amatőrcsillagászok tolmácsolásában: Kiss Gyula a soproni amatőrcsillagászat helyzetéről, Szabó Sándor a júniusi Vénusz-átvonulásról, Kiss Dávid (legifjabb tagunk) a csillagászathoz fűződő élményeiről, e sorok írója pedig a Naprendszerben folyó, élet utáni kutatásokról beszélt.

A novemberi esemény sikerén felbuzdulva vetődött fel egy rendszeres csillagászati előadássorozat megszervezésének lehetősége; s a tavalyi év végén már készen is állt az első szemeszter programja. Szabadegyetemünket a világhírű, soproni származású csillagászról, Fényi Gyuláról neveztük el.

A Szabadegyetem nyitó előadására január 21-én került sor. A kezdés előtt másfél órával megkoszorúztuk Fényi Gyula emléktábláját a Szentlélek utcában: a rövid ünnepség során először Dr. Verő József akadémikus, városunk díszpolgára méltatta a nagyhírű tudóst, majd az MCSE részéről Mizser Attila főtitkár, a Soproni TIT részéről pedig Hollndonner László alelnök helyezett el egy-egy koszorút.

Ezután következhetett a várva várt pillanat: a hivatalos megnyitó. Hollndonner alelnök úr és a cikk szerzője köszöntötte a hallgatóságot, majd alelnök úr és főtitkár úr aláírásukkal szentesítették a két szervezet együttműködését és közös célkitűzéseit taglaló szerződést. Ezt követően Mizser Attila az MCSE részéről is megnyitotta Szabadegyetemünk első szemeszterét.

Ezt a délutánt a magyar csillagászat két kiemelkedő alakjára való emlékezésnek szenteltük. Egyikük a már sokat említett Fényi Gyula, Szabadegyetemünk névadója, aki 1845. január 8-án, 160 évvel ezelőtt született. A róla szóló előadás megtartására eredetileg Bartha Lajost (aki többek között a „Fényi Gyula emlékezete” c. kiadvány szerzője) kértük fel, ő azonban betegsége miatt sajnos nem tudott aznap eljönni Sopronba. De volt olyan kedves, hogy rendelkezésünkre bocsátotta előadásának írásos kivonatát, így helyette – főleg az ő írásait felhasználva – e sorok írója foglalta össze röviden a világhírű jezsuita csillagász életét és munkásságát (amely a protuberanciák és a Nap légkörének vizsgálatán kívül meteorológiai és geofizikai kutatásokra, valamint eszközfejlesztésekre is kiterjedt).

A program második felében pedig – csatlakozva az országszerte, sőt határainkon túl is zajló rendezvényekhez – a magyar amatőrcsillagász mozgalom szülőatyjára, a 100 éve született Kulin Györgyre emlékeztünk. Mizser Attila előadása során megelevenedett a fiatal, lelkes tudós alakja, aki később minden idők legnépszerűbb ismeretterjesztő csillagászává, mindenki „Gyurka bácsi”-jává vált. Az előadás végén megtekinthettünk egy 25 perces részt a „Hobbym: a csillagos ég” című filmből, melynek révén – Kulin Gyurka bácsi vezetésével – bepillantást nyerhettünk az amatőrcsillagászok mindennapi életébe, és láthattuk, hogyan kell házilag távcsövet barkácsolni – kályhacső, gyógyszeres doboz vagy akár söröskupak felhasználásával.

A szép számú közönség – mintegy ötvenen voltak a TIT előadótermében, a 10 éves nebulóktól egészen a 70–80 éves öregurakig – a beszámolók után még megtekinthette a két csillagászról készült képkiállítást (ezúton is köszönjük Mizser Attilának a kiállítás létrejöttéhez nyújtott segítségét), valamint Kiss Gyula Kulinnal kapcsolatos személyes emléktárgyait (Gyurka bácsi által csiszolt tükör, levelek, folyóiratok).

Az első szabadegyetemi rendezvény után igen sok pozitív visszajelzést kaptunk, és sikerült felkeltenünk a média érdeklődését is: a helyi napilap és a városi televízió is tudósított az eseményről. Reményeink szerint a következő előadásokat hasonló, vagy még nagyobb érdeklődés övezi majd, és a Fényi Gyula Csillagászati Szabadegyetem még sok szemesztert fog megélni.

A Szabadegyetem létrejöttében és a szervezésben nyújtott segítségért ezúton is köszönetet mondunk Dr. Faragó Sándor rektor úrnak (a Soproni TIT elnökének), a TIT munkatársainak és Dr. Verő József professzor úrnak (MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete).

Ajánljuk...