Égi kalendárium: 2011. szeptember

A Hold fázisai (UT)

4-én 18h
12-én 9h

20-án 14h
27-én 11h

A bolygók láthatósága

A Merkúr 3-án kerül legnagyobb nyugati kitérésbe, 18,1 fokra a Naptól. Ez az idei egyik legjobb hajnali láthatósága. A hajnali láthatóságok nagy előnye, hogy a szürkületben megtalált égitest könnyen követhető a nappali időszakban is, amikor már a horizont felett magasabban, nyugodtabb légkörön át végezhetjük a megfigyeléseket. Míg 1-én még másfél, 20-án már csak háromnegyed órával kel a Nap előtt, ezután nehezem megfigyelhető. 29-én együttállásba kerül a Nappal.

A Vénusz a hónap végén ismét megfigyelhető az esti, Ny-i égbolton. A Naphoz viszonyított helyzete miatt azonban megfigyelése nehézkés: 30-án is még csak fél órával nyugszik a Nap után.

A Mars előretartó mozgást végez a Gemini (Ikrek), majd a Cancer (Rák) csillagképben. Éjfél után kel, a hajnali órákban figyelhető meg a keleti égen. Fényessége lassan növekedik, átmérője viszont egyre gyorsabban nő, 4,7"-ről 5,2"-re.

A Jupiter hátráló mozgást végez az Aries (Kos) csillagképben. Az esti órákban kel, és az éjszaka nagy részében megfigyelhető. Fényessége –2,8m, átmérője 47".

A Szaturnusz a Virgo (Szűz) csillagképben végez előretartó mozgást. A hónap nagy részében még napnyugta után kereshető a Ny-i látóhatáron. Fényessége 0,9m, átmérője 16".

Az Uránusz egész éjszaka látható a Pisces (Halak) csillagképben. 26-án szembenállásban van a Nappal.

A Neptunusz az éjszaka első felében figyelhető meg az Aquarius (Vízöntő) csillagképben. Kora hajnalban nyugszik.

Együttállások, fedések

Szeptember 6-án este az első negyed közelében járó Hold a Sagittarius (Nyilas) csillagkép egyik fényes gömbhalmazát, az M22-t közelíti meg 1,5°-ra. Ugyan a Hold fénye zavaró, de a halmazt már kisebb műszerek is megmutatják. A csillagokban igen gazdag gömbhalmaz részleges felbontásához legalább 15cm műszerátmérő javasolt.

Érdemes megemlíteni, hogy a Jupiter láthatóságának beindulásával annak holdjelenségei is megfigyelhetőek lesznek. Bemelegítésként 7/8-án éjjel a Ganymedes fogyatkozásának kezdete 01:26, kilépés az árnyékból 03:34 UT-kor érdemes a megfigyelésre, de 11-én hajnalban a Callisto hold fog 11"-re "elhúzni" a Jupiter északi pólusa felett. Ezt követően is több fogyatkozást és egyéb holdjelenséget figyelhetünk meg — érdemes átnézni a Meteor Csillagászati Évkönyv 2011 vonatkozó táblázatait!

A Hold és a nagybolygók, fényes csillagok találkozóit kedvelőknek is lesz mit nézni. 16-án hajnalban a már fogyó Hold a Jupitert közelíti meg 8°-ra. 18-án a Fiastyúk mellett 3,8°-ra halad el égi kísérőnk, 23-án pedig a már sarló alakúra fogyott égitest a Marsot közelíti meg alig 5°-ra. A hónap leglátványosabb együttállása 29-én alkonyatkor lesz: az esti égbolton a Vénusz és a Szaturnusz, valamint a már növekvő holdsarló látványában gyönyörködhetünk.

Fényes szupernóva a Szélkerék-galaxisban

Az M101 (más néven Szélkerék-galaxis) egy távoli spirálgalaxis a
közismert Göncölszekérben. Pierre Méchain fedezte fel 1781. március
27-én, majd értesítette erről Charles Messier-t, aki katalogizálta.
Távolsága kb. 21 millió fényév, azaz tízszer messzebb van, mint a
legközelebbi extragalaxis, az Andromeda-köd.

Augusztus 25-én új szupernóvát fedezett fel a galaxis egyik spirálkarjában a Palomar Transient Factory
elnevezésű kutatóprogram. Az Ia típusú szupernóva robbanást még jóval a
maximális fényesség előtt, 17,2 (g) magnitúdós fényességnél
detektálták. A szupernóva fényessége tovább növekedett, szeptember elejére elérte a 11 magnitúdós fényességet, így kisebb távcsövekkel is megfigyelhető. A látvány természetesen fényszennyezéstől mentes helyekről a legjobb, ugyanis a galaxis felületi fényessége meglehetősen alacsony, ezért városból nem, vagy csak a legbelső területei figyelhetők meg.

Az M101-ben legutóbb 1970-ben észleltek fényes szupernóvát. Az SN 1970G-t Lovas Miklós fedezte fel Piszkés-tetőről.

Az M101 szupernóvája, az SN 2011fe augusztus 26-án, Molnár Péter felvételén. Az SN 2011fe szeptember elején elérte a 10 magnitúdós fényességet.

Őszi programok

Itt az ősz, új programok indulnak (találkozók, észlelőhétvége, tanfolyamok stb.), melyekről az MCSE honlapján lehet tájékozódni.

 

Égi kalendárium: 2011. szeptember

Ajánljuk...