Égi kalendárium: 2007. szeptember

A bolygók láthatósága

A Merkúr ebben a hónapban nem kerül megfigyelésre alkalmas helyzetbe. 

A Vénusz ismét jól megfigyelhető — igaz csak a korán kelők számára. Éppen a Vízikígyó (Hya) fejétől megrettenve tesz egy fordulót, miközben egyre magasabbra kúszik a hajnali égbolton. Szeptember végére már 42°-ra lesz a Naptól, és fázisa a vékonyka sarló alakról fokozatosan 35%-ra nő.

A Mars szeptember elején már elhagyja az Aranykaput. Korongmérete szeptember végére közelíti meg a 10"-et, fényessége ekkor éri el a 0m-t. Éjfél előtt kel, tehát az éjszaka második felében lehet felkeresni.

A Jupiter a DNy-i égbolton esténként még elcsíphető. Jelenleg az ekliptika déli régiójában, a Skorpió (Sco) és a Kígyótartó (Oph) tartózkodik, így nagyon alacsonyan látható — felhőzete azonban állandó meglepetésekkel szolgál, így mindenképpen érdemes felkeresni.

A Szaturnusz az Oroszlán (Leo) csillagképben látható, a hajnali égbolton jól megfigyelhető.

Az  Uránusz és a  Neptunusz egész éjjel megfigyelhető távcsövekkel. Érdemes több egymás követő éjszaka is megkeresni a környezetüket, és lerajzolni a látott látómezőt. A bolygók elmozdulásának felismerése kisebbfajta felfedezés-élménnyel gazdagíthatja azt érdeklődő amatőrcsillagászokat.

 Együttállások

10-én hajnalban a cérnavékony holdsarló és a Szaturnusz – Regulus páros szoros közelségbe kerül. Holdkelte után égi kísérőnk fokozatosan távolodik a gyűrűs bolygótól.

 

Meteorrajok 

Augusztus végétől
október elejéig az Aries, Perseus, Cassiopeia és az Auriga csillagképeket
észlelési szempontból eléggé elhanyagolják az megfigyelők. Nemcsak hazai jelenség ez, hanem az egész világon
így van. Ezért volt lehetséges, hogy angol és olasz észlelők egy új rajt fedeztek fel az
Ariesben 1997 augusztusában. A Delta Aurigida és az Alfa Aurigida (AUR) raj
közül az utóbbi aktívabb. Pl. 1994-ben 30 körüli ZHR-el hálálta meg a megfigyelőket. A Szeptemberi Perseidák
és a Delta Aurigidák mind aktivitásban, mind a radiáns helyzetében
átfedik egymást. Az IMO rajlistáján 2006-ig egy rajként szerepeltek. Mivel az
elemzések szerint az aktivitási görbe eltéréseket mutat a két raj tekintetében,
ezért 2007-től kezdve ismét
két önálló rajként kezelik őket.
Szeptember 17-e körül a két raj aktivitása egybemosódik. A Delta Aurigidáknak
van egy gyenge maximuma szeptember 24-én, ZHR=3 körüli értékkel, de ez eléggé
alulészlelt. Más adatok szerint október 4-én lehet a gyenge maximum. A
szeptember 9-i Szeptemberi Perseidák maximuma újhold mellett következik be
idén, közel az Alfa Aurigidák maximumához. Az Antihelion (ANT) radiáns a Piscesben tartózkodik
szeptember hónap folyamán. A ZHR 3 körül alakul.

Ajánljuk...