Égi kalendárium – 2013. szeptember

Bolygók

Merkúr: A hónap második felében kereshető közvetlenül napnyugta után az esti horizont közelében. Megfigyelésre igen kedvezőtlen helyzetben van, a hónap végén is csak fél órával nyugszik a Nap után.
Vénusz: Közel másfél órával nyugszik a Nap után, fényesen ragyog az esti ég alján. Fényessége –4,0m-ról –4,2m-ra, átmérője 14,9"-ről 18,4"-re nő, fázisa 0,73-ról 0,63-ra csökken.
Mars: Előretartó mozgást végez a Rák, majd az Oroszlán csillagképben. Kora hajnalban kel, hajnalban kereshető a keleti égen. Fényessége 1,6m, átmérője 4,1"-ről 4,4"-re nő.
Jupiter: Előretartó mozgást végez az Ikrek Bika csillagképben. Éjfél körül kel, az éjszaka második részében feltűnően látszik a keleti-délkeleti égen. Fényessége -2,1m, átmérője 36".
Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Mérleg csillagképben. Este nyugszik, még kereshető napnyugta után a délnyugati látóhatár közelében. Fényessége 0,7m, átmérője 16".
Uránusz: A kora esti órákban kel, az éjszaka nagy részében látható a Halak csillagképben.
Neptunusz: Az éjszaka első felében figyelhető meg a Vízöntő csillagképben. Kora hajnalban nyugszik.

Eseménynaptár (UT)

2013.09.08. 17:50 Alkonyi együttállás: a holdsarló, A Spica, a Vénusz és a Szaturnusz

Szeptember 8-án napnyugta után mintegy háromnegyed órával a délnyugati égen a holdsarló a Spica-tól 1, a Vénusztól 2 fokra látható, tőlük 7 fokra pedig a Szaturnusz áll majd. Másnap alkonyatkor a Hold már a Szaturnusz mellé szegődik, mintegy 2,5 fokra közelítve meg azt.

A szeptember 8-i együttállás az esti égen: Hold, Spica, Vénusz, Szaturnusz (17:40 UT)

2013. 09. 8-10: Mars a Jászolban

Szeptember elején a hajnali égboltot figyelők látványos együttállást követhetnek napról-napra: a Mars miután kibukkant a Nap mögül, égi útja során az Ikrek csillagképből átkerül a Rákba és 8-10-e között áthalad az M44 nyílthalmazon. Az M44, más néven Jászol (Praesepe) szabad szemmel is könnyen megfigyelhető, mint 1 fok átmérőjű ködfolt. Legfényesebb csillagai 6-7 magnitúdósak, kis távcsövekben is nagyon látványos a fényes csillagokból álló laza halmaz. Ehhez csatlakozik a Mars, 8-án és 9-én hajnalban lesz megfigyelhető a csillaghalmaz belsejében. A vörös színű 1,6 magnitúdós, 4 ívmásodperces Mars-korong nagyon kontrasztosan fog vakítani a kékesfehér csillagok között. Mivel a Mars 1 óra UT körül kel, a legszebb látványra a szürkület kezdetén, 3 óra UT körül számíthatunk amikor a Jászolban lévő Mars már 20 fok magasra emelkedik.

A Mars a tavaszi csillagképek között szeptember 9-én hajnalban

 

A Mars a Jászolban (02:45 UT, 10 magnitúdó határfényesség)

Észleljük az Uránuszt!

Az Uránusz apró sárgászöld korongja nem tartozik a gyakran okulárvégre kerülő égitestek közé. Pedig a bolygó egyre kedvezőbb ekliptika menti helyzete és a javuló amatőr eszközpark színvonalas és érdekes megfigyelésekkel kecsegtet ezen a jeges világon. A bolygó október 3-án éri el oppozícióját, így a derült szeptemberi napokat, és az éjszaka közepén remélhető nyugodtabb seeinget kihasználva kiválóan megfigyelhető lesz. Átmérője ekkor 3,7”, fényessége 5,7m, deleléskor 46° magasan jár egünkön. Bár a Halak csillagkép elég jellegtelen csillagkörnyezetében bolyong, lassú mozgása miatt elég egyszer megkeresni a helyét, a következő észlelésre sem mozdul arrébb számottevően. Észlelésekor igyekezzünk minél nagyobb, legalább 30°-os horizont feletti magasságnál elcsípni, hogy az atmoszférikus diszperzió ne zavarja az erős nagyítással felnagyított apró korong látványát.
A bolygó színét, a korong kiterjedését és lapultságát illetve a peremsötétedést már kisebb, 8-10 cm-es műszerrel észrevehetjük 300x nagyítás felett, jó seeingnél, türelemmel és gyakorlattal. Az ekliptikára merőleges egyenlítő látványa ritka különlegesség. Felszíni részletek megpillantásához legalább 15-20 cm-es távcső szükséges. Az Uránuszon felbukkanó világos pólussapkák és felhősávok, illetve a sötét sávok és foltok nagyon alacsony kontrasztúak, így hosszabb gyakorlat és türelem kell megpillantásukhoz. A bolygó képét élesebbé tehetik a színszűrők. Nagyobb távcsővel a kék szűrő a sötétebb foltokat, a zöld, világoszöld szűrő mindkét folttípust, a narancssárga pedig a világos foltokat emeli ki a bolygóperem élessé és a peremsötétedés kontrasztossá tétele mellett. Használjunk 450-600x nagyítást, váltogassuk a szűrőket, és észleljünk türelmesen. Az Uránusznál gyakori az üres, semmilyen részletet nem mutató korong. Ahhoz, hogy a felhőzet változásait tanulmányozzuk és megértsük, a megbízható negatív észlelések ugyanolyan fontosak, mint a részleteket ábrázolók. Ne csüggedjünk hát, ha nem látunk semmit, és ne adjuk fel a bolygó észlelését. Négy fényesebb, oppozícióban 14m körüli holdjának megpillantása 20 cm-nél nagyobb távcsővel valószínű.
Nagyobb távcsövek és webkamera használata szintén szép felvételekkel kecsegtet. Itt külön figyeljünk oda, hogy az égi nyugati irányt megadjuk a képen (p, kikapcsolt óragépnél arra megy a bolygó) – e nélkül ugyanis fogalmunk sem lesz, hogy merre van a megbillent bolygó északi pólusa. Kameránál is érdemes kék vagy zöld szűrőt használni a kép élesítésére. A vörös és infravörös szűrők nagyobb távcsövekkel igen értékes megfigyelésekre adnak módot: A bolygó fényessége itt nagyon alacsony, így a fehér felhők világítani fognak a sötét korongon. A holdak észlelése kamerával könnyű feladat, csak a bolygó képét kell beégni hagyni a hosszabb expozíció miatt. A bolygó oppozíció után este is jól követhető marad egészen év végéig.

Az Uránusz helyzete az őszi hónapokban (10 magnitúdó határfényesség)

Üstökösök

C/2012 F6 (Lemmon). A tavasz végének, illetve a nyár elejének fényes üstököséről már sokat írtunk (lásd a májustól kezdődő kalendáriumokat), ám ez a nem mindennapi égitest továbbra is megfigyelhető a Sárkány csillagképben. Fényessége 11-12 magnitúdó körül alakul, ezért felkereséséhez 15-20 cm körüli távcsövet válasszunk, és minél sötétebb helyről végezzük a megfigyelést.

A Lemmon-üstökös keresőtérképe (22:00 UT, 12 magnitúdó határfényesség)

C/2012 S1 (ISON). A november végén minden bizonnyal szabad szemmel is megfigyelhető üstökös ebben a hónapban tűnik fel a hajnali égen. A délkelet felé mozgó üstökös a Cancer, majd a Leo csillagképben lesz megfigyelhető, fényessége kb. 13 és 11,5 magnitúdó között emelkedik. A hónap első hajnalán az M44-től (Praesepe) 2,5 fokkal északra látszó vándor másnap hajnalban fél fokkal északra mutatkozik a 4,7 magnitúdós Gamma Cancritól. Későbbi útja során egyre közelebb kerül a hasonló irányba mozgó Marshoz. Míg a hónap elején 5,5 fokra vannak egymástól, a hó utolsó hetében már csak 2 fok lesz a távolságuk – a gyorsabban mozgó Mars látszólag utoléri, és tőle délre elhaladva leelőzi az üstököst. A közelség ráadásul nem csak látszólagos, az üstökös október 1-jén 0,07 CSE-re fog elhaladni a vörös bolygótól, egyel tovább szaporítva a hozzá kapcsolódó különleges történéseket. Az üstökös észlelésére elsősorban a hónap első felének holdmentes hajnali órái lesznek alkalmasak, a Hold még sajnos elnyomja a nem túl fényes (de annál ígéretesebb) vándort.

Az ISON-üstökös keresőtérképe szept. 3-a és 11-e között (02:30 UT, 13 magnitúdó határfényesség)

 

Az ISON-üstökös keresőtérképe szeptember 11. és 18. között (02:30 UT, 13m határfényesség)

Kései búcsú a PANSTARRS-üstököstől. A C/2011 L4 (PANSTARRS) a tavasz és a nyárelő meghatározó égi vándora volt, ám fényessége a nyár közepére 10 magnitúdó alá csökkent. Augusztus végére 12 magnitúdó közelébe jutott, ami az átlagos amatőr műszerek (kb. 20 cm) detektálási határa az üstökösökre (jó eget és jó szemű észlelőt feltételezve). Ha még szeretnénk vetni egy utolsó pillantást a tavasz szabadszemes üstökösére, akkor használjuk ki a szeptember eleji újholdas időszakot, és keressük fel az égitestet a mellékelt térkép segítségével! Könnyen ráakadhatunk a Béta Bootis közelében.

 

A PANSTARRS-üstökös térképe (19:00 UT, 13 magnitúdó határfényesség)

Spica-fedés a nappali égen

Idén a Hold kétszer is elfedi a Spicát, ezek lesznek a legfényesebb csillagfedések. A Spica a négy 1 magnitúdós csillag egyike amely a Hold mögé kerülhet (a másik három az Aldebaran, Antares, Regulus). A szeptember 8-i fedés sajnos nappalra esik, bár a Spica 1,055 magnitúdós fényességével nappal is könnyen látszik. Napnyugta utáni okkultációjuk Arábiából és a Kaszpi-tenger vidékéről figyelhető meg, de mivel a sarló alakú Hold nálunk 26 fok magasan lesz a déli égbolton, még kis távcsövekkel is látszani fog a belépés. A Naptól való távolság közel 38 fokos, a Hold három nappal lesz újhold után, megvilágítottsága 10%-os.
A sötét peremen való eltűnés váratlanul fog bekövetkezni, hiszen a hamuszürke fény nappali égen nem látszik. Az égbolt kék fényének csökkentéséhez használjuk megfelelően elforgatott polarizációs szűrőt. A lehető legnagyobb nagyítás szintén segít a háttérfényesség csökkentéséhez.
A kilépésre egy órával később a világos oldalon kerül sor, ekkor a Nap még mindig 15-17 fok magasan lesz. A kilépés megfigyeléséhez érdemesebb nagyobb távcsövet használni, hiszen a csillag a világos oldalon fog megjelenni, bár a bágyadt megvilágított holdfelszín mellett fehéren-fényesen ragyogó fénypont lesz.
Napnyugta 17:10-20 UT között történik, ekkor a Hold már 48’-re eltávolodik a Spicától, viszont a látványt emeli a 2 fokra látszó Vénusz és a 13 fokkal keletre elhelyezkedő Szaturnusz.

A Hold elhelyezkedése a Naphoz és a horizonthoz képest a belépéskor

 

A Hold-Spica párosa a Vénusszal a belépés pillanataiban

                                     Belépés                                       Kilépés
                                     U.T.       Nap Hold CA  PA          U.T.         Nap Hold CA  PA
Hely                             h  m  s    o       o     o     o            h  m  s       o   o        o    o

Budapest                    14 29 33  26 28  59N  83         15 36 47  15 22 -67N 317
Debrecen                   14 34  0  24 27  57N  81           15 39 35  13 20 -66N 318
Győr                             14 27  5  27 28  59N  84           15 34 55  16 22 -67N 317
Kaposvár                    14 28  4  27 30  62N  86           15 37 36  16 23 -69N 315
Kecskemét                 14 31  7  25 28  59N  84           15 38 43  14 22 -68N 317
Miskolc                        14 32 12  24 27  56N  81          15 37 33  14 20 -65N 319
Nyíregyháza                14 33 51  23 26  56N  81          15 38 50  13 20 -65N 319
Paks                             14 29 51  26 29  60N  85          15 38 19  15 22 -68N 316
Pécs                             14 29  3  27 30  62N  86           15 38 39  15 23 -70N 315
Salgótarján                 14 30 34  25 27  57N  82          15 36 32  14 21 -66N 319
Sopron                         14 25 13  28 29  60N  85          15 33 44  17 23 -68N 317
Szeged                         14 32 21  25 29  60N  84          15 40 31  14 22 -69N 316
Székesfehérvár           14 28 43  27 29  60N  84          15 36 44  15 22 -68N 317
Szekszárd                    14 29 45  26 29  61N  85          15 38 42  15 22 -69N 316
Szombathely                14 25 32  28 29  61N  86          15 34 37  17 23 -68N 316
Tatabánya                     14 27 37  27 28  59N  84          15 35 27  16 22 -67N 317
Veszprém                      14 27 54  27 29  60N  85         15 36 21  16 23 -68N 316
Zalaegerszeg               14 26  7  28 29  61N  86           15 35 35  17 23 -69N 316

Összeállította: Sánta Gábor

Ajánljuk...