Égi kalendárium: 2017. augusztus

Az augusztusi forróságot kellemesen enyhítik az éjszakai látnivalók. Holdfogyatkozás, meteorraj-maximum, észlelőtáborok – és ez csak egy kis ízelítő a kínálatból.

A bolygók járása

Merkúr: Augusztus első napjaiban még kereshető napnyugta után a nyugati látóhatár közelében, de láthatósága gyorsan romlik. A hónap hátralévő részében nincs megfigyelésre alkalmas helyzetben. 27-én alsó együttállásban van a Nappal. Szeptemberben következik be idei legkedvezőbb hajnali láthatósága.

Vénusz: A hajnali keleti égbolt ragyogó fehér fényű égiteste. Augusztusban három órával kel a Nap előtt. Fényessége –4,0 magnitúdó, átmérője 14,5”-ről 12,2”-re csökken, fázisa 0,74-ról 0,88-ra nő.

Mars: Előretartó mozgást végez a Cancer, majd augusztus 17-étől a Leo csillagképben. Augusztus utolsó harmadában már kereshető napkelte előtt a keleti látóhatár közelében, a hónap végén egy órával, szeptember végén már több mint két órával kel a Nap előtt. Fényessége csökken 1,7 magnitúdó, látszó átmérője 3,5”.

Jupiter: Előretartó mozgást végez a Virgo csillagképben. Az esti délnyugati égbolt feltűnő égiteste, augusztusban éjfél előtt nyugszik, fényessége –1,8 magnitűdó, látszó átmérője 33”.

Szaturnusz: Augusztus 25-éig hátráló, majd ismét előretartó mozgást végez az Ophiuchus csillagképben. Éjfél után nyugszik, az éjszaka első felében látható a délnyugati ég alján. Fényessége 0,3 magnitúdó, átmérője 17”.

Uránusz: Éjfél körül kel, az éjszaka második részében látható. Előretartó mozgása augusztus 3-án hátrálóba vált, és fokozatosan gyorsul a Piscesben.

Neptunusz: Az esti órákban kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhető. Szeptember 5-én jut szembenállásba az Aquariusban.

Részleges holdfogyatkozás augusztus 7-én

Az év harmadik fogyatkozása részleges holdfogyatkozás, melynek a vége hazánkból is megfigyelhető a holdkelte utáni órákban. A holdkelte idején már tart az árnyékból való kilépés. A félárnyék 15:50:02 UT-kor érinti a Holdat. Ennek jelenlétét azonban csak 16:30 UT körül lehet észrevenni. Az árnyék jelenléte 17:22:55 UT-től látható a holdkorong délnyugati peremén. A fogyatkozás maximumában, 18:20:28 UT-kor a holdkorong majdnem negyede, a déli része van árnyékban. Budapesten ekkor már pár perce felkelt a Hold, így a kilépés végig követhető. Az árnyék 19:18:10 UT-kor hagyja el a Hold felszínét, azonban a félárnyék jelenléte egyre kisebb mértékben, de még legalább 20:15 UT-ig észrevehető. Maga a penumbra 20:50:56 UT-kor hagyja el a holdkorongot. A részleges fázis 1 óra 55 perc 14 másodperc hosszan tart, a félárnyékos fogyatkozás hossza 5 óra 53 másodperc.

Ez a holdfogyatkozás a 119-es Szárosz-sorozat 62. fogyatkozása a 83-ból.

Az esti szürkületben tehát megfigyelhetjük, amint az éppen fogyatkozó telehold felkel. Budapesten a holdkelte időpontja nyári időszámítás szerint 19:59-kor lesz (napnyugta 20:09-kor). A kelő Holdat természetesen pontosan a Nappal átellenben keressük. A legnagyobb mértékű fogyatkozás 20:20:28-kor következik be, még mindig az esti szürkületben. A Föld árnyéka 21:18-ig vetül a Holdra, ezt követően még közel egy órán át érzékelhetünk kismértékű elhomályosodást a Hold délnyugati peremén. A jelenség megfigyeléséhez mindenképpen jó horizontú megfigyelőhelyet válasszunk, ahol a holdkeltét és a következő 2-3 óra égi történéseit nem zavarja semmilyen belógó faág, takaró épület.

ple-eclipse-geek

A fogyatkozás lefolyása. Az időpontok Világítőben szerepelnek, azokhoz 2 órát hozzá kell adni, hogy megkapjuk a Magyarországra érvényes értékeket.

Teljes napfogyatkozás augusztus 21-én

Az év utolsó fogyatkozása teljes napfogyatkozás lesz, amely Magyarországról nem, de az USA kontinentális területéről megfigyelhető. 1991 óta ez az első teljes napfogyatkozás az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi területén, amely ráadásul átlósan szeli át az államokat. Emiatt várhatóan hatalmas mértékű napfogyatkozás-turizmusnak lehetünk tanúi, a világ minden pontjáról odalátogatnak majd a napfogyatkozás-vadászok, feltehetőleg Magyarországról is. Ez a fogyatkozás a mi 1999. augusztus 11-i nagy napfogyatkozásunk „testvére”, a 145-ös Szárosz-család újabb tagja.

17:15:51 UT-kor Oregon állam partjánál éri el az USA területét az árnyék. A teljesség majdnem két percig tart, az árnyék 100 kilométer széles. A fogyatkozás maximuma Kentucky államban lesz 18:25:32 UT-kor. A totalitás hossza 2 perc 40 másodperc, az árnyéksáv 115 kilométer széles, a Nap 64° magasan áll az égen. Továbbhaladva az árnyék 18:47:31-kor hagyja el a szárazföldet Dél-Karolina partjánál. A teljes fázis itt 2 perc 34 másodpercig tart, a Nap 61° magasan áll az égen, az árnyék még mindig 115 kilométer szélesen terül el. Ezután az árnyék átrobog az Atlanti-óceánon, és 20:02:34 UT-kor a Zöldfoki-szigetektől 500 kilométerre délnyugatra elválik a vízfelülettől. A félárnyék maga 21:04:23 UT-kor hagyja el a földfelszínt.

TSE2017-usa

A napfogyatkozás teljességi sávja az Egyesület Államok kontinentális területén.

A Naptól bő egy fokkal balra esik a Regulus, amely feltehetően a napkorona külső részében látszik! Jobbra fenn 8° távolságban az 1,8m-s fényes Mars bolygó látható, balra lenn 10°-ra pedig a 3,2m fényességű Merkúr. A Vénusz (–3,9m) nyugati irányban tartózkodik, 34° távolságban, az Ikrek csillagpárosa alatt. Átellenes irányban, 51°-kal keletre látható a Jupiter (–1,8m), amely a Spica felett jár.

A Hold három napja volt földközelben, így látszó mérete kicsit nagyobb az átlagosnál: 32,12’. Egy hónap múlva lesz az őszi napéjegyenlőség, a Nap látszó átmérője átlagos, 31,62’. A kettő különbsége már viszonylag jelentős, 0,51’, ezért láthatunk hosszabb napfogyatkozást, mint 18 évvel ezelőtt. Ez a fogyatkozás a 145-ös Szárosz-sorozat 22. napfogyatkozása a 77-ből.
Számos amatőrtársunk készül erre a napfogyatkozásra, nekik derült időt kívánunk, és kíváncsian várjuk észlelési beszámolóikat!

A fogyatkozás a NASA videóján:

Augusztusi meteorrajok

Folyamatosan nyomon követhető az Antihelion radiánsa, amely a Nyilas keleti részétől a Bak északi részén át a Vízöntőbe vándorol.

A Perseidák megfigyelését idén a holdfény erősen zavarja. A raj maximuma augusztus 12-én 14:00 UT és 13-a 02:30 UT közé várható – ismét csak érdemes a raj érkezését rádiós módszerrel is követni.

A Kappa Cygnidák maximuma hold nélküli éjszakára esik. Az augusztus 18-i maximum környékét azért is fontos lenne követni, mert a raj aktivitása az 1990–2005 közötti értékekhez képest növekvő tendenciát mutat – bár az eddigi adatok nem elégségesek egy esetleges periodicitás kimutatásához. A raj 2007-ben és 2014-ben is kiugróan nagy számú hullócsillagot adott, így augusztus 6–19. közötti aktivitása során bármikor szolgálhat meglepetéssel.

A Gamma Leonidák augusztus 25. 11 UT körüli maximumát – amely szintén rádiós módszerrel észlelhető – a legutóbbi évek nem mutatták határozottan, éppen ezért érdemes ebben az időszakban is nyomon követni az automata rendszerek adatait.
Az időszak további érdekessége lehet a C/2015 D4 (Borisov) üstökös által okozott esetleges meteoraktivitás. Július 29-én 00 UT körül lesz érdemes megfigyeléseket végezni – amennyiben a törmelékanyag mintegy 0,0003 CSE-nél jobban megközelíti bolygónkat, kiugró aktivitás jelentkezhet a hajnali órákban.

A Perseidák 2016-os maximuma Kolláth Zoltán montázsán.

A Perseidák 2016-os maximuma Kolláth Zoltán montázsán.

A Perseidák idei maximumának észlelését zavarja a holdfázis, azonban a meteorraj iránt hagyományosan nagy az érdeklődés, ezért idén is Perseida-estet szervezünk az Óbudai Polaris Csillagvizsgálóban.

A Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgálóban a Cygnidák jelentkezéséhez igazodva szerveznek észlelőtábort.

Az év legnagyobb táborának ígérkezik a Meteor 2017 Távcsöves Találkozó, amelyet augusztus 17-20. között tartunk Tarján mellett.

A nyári tábori szezon záróeseménye az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület homoródfürdői tábora lesz augusztus 23-27. között.

Csóvás égi vándorok

Ez a hónap sem kedvezőbb az előzőnél az üstökösök szempontjából. Sokat lehet megfigyelni minden éjszaka, de inkább közepes (15-20 cm), vagy nagyobb távcsövekkel érdemes próbálkozni. Van egy-egy kivétel, amelyek miatt pedig hajnalban kell kelni, vagy le sem kell feküdni a rövid nyári éjszakákat kihasználva.

A korábban fényesnek várt C/2015 V2 (Johnson) üstökös már a déli félteke szemlélőit örvendezteti esténként. Nagyon tiszta égbolton, jó eséllyel azonban a déli horizonthoz közel kb. 5 fok magasan még felkereshető a 71P/Clark üstökös a Skorpió csillagképben. A hónap során gyakorlatilag a horizonttal párhuzamosan halad K felé.

Napnyugta után érdemes lehet a nagyobb műszerekkel a Sárkány és a Herkules környékén kóborolni, itt ugyanis több kb 14-16 magnitúdós üstökös található, úgymint C/2015 O1 (PANSTARRS) – 14,5m -; C/2016 N6 (PANSTARRS) – 15,4m -; C/2016 M1 (PANSTARRS) – 15m -; C/2014 OE4 (PANSTARRS) – 16,5m. Igaz, ezek megfigyelése ebben az időszakban főleg lencsés távcsövekkel embert próbáló és kissé nyaktörő mutatvány lehet, de vigaszul szolgálhat, hogy ebbe a majdnem zenitkörnyéki irányban a legjobb az átlátszóság.

Továbbra is felkereshető szinte egész éjszaka a halvány 14-15 magnitúdó körüli 29P/Schwassmann-Wachmann üstökös a Vízöntő csillagképben, amihez a Pegazusban járó hosszú nevű C/2015 VL62 (Lemmon-Yeung-PANSTARRS) üstökös is társult.

Miután kigyönyörködtük magunkat az M 31-ben (Androméda-galaxis), éjféltől lassan feltűnnek az időszak legfényesebbnek várt vándorai. Elsőként a C/2015 ER61 (PANSTARRS) kb. 12m fényességű üstökössel érdemes próbálkozni a Bika csillagképben. Vigyázni is kell ezzel az üstökössel, mert a hónap közepén szinte átmegy a tyúkudvaron, ugyanis a Fiastyúk fényesebb csillagaitól 1 fokon belül lesz megfigyelhető. Igaz a Hold is pont a Bika szélén lesz ekkor, ami a látványra nem lesz a legjobb hatással.

Az éjszaka második felében kereshető fel az új reménység, a frissen felfedezett C/2017 O1 üstökös, aminek fényességét 10m körülire várják, így közepes távcsövekkel is könnyen megfigyelhető lesz az Eridanus – Cet – Taurus csillagképek találkozásánál mozogva.

A hónap folyamán az Orionban mozgó 217P/LINEAR-t továbbra is érdemes folyamatosan figyelni a napkelte előtti időszakban, mert annak ellenére, hogy mind a Naptól, mind tőlünk távolodik tartogathat meglepetést.

Aki pedig fotózással szeretne üstököst megörökíteni, jó eséllyel talál még magának az említetteken kívül legalább 8-10 másik halványabb vándort.

 

Ajánljuk...