A Magyar Csillagászati Egyesület tevékenysége 2004-ben

Rendezvények

2004 legfontosabb eseménye a június 8-i Vénusz-átvonulás és a jelenséghez kapcsolódó megfigyelések és bemutatások lebonyolítása volt. Ezt megelőzően 1882-ben volt utoljára észlelhető a Vénusz Nap előtti áthaladása. Egyesületünk tagjai, helyi csoportjai és társszervezetei – a Sulinettel együttműködve – több mint 70 helyszínen (részben közoktatási intézményekben) mintegy 30 000 érdeklődőnek mutatták be a jelenséget. Az átvonulás Európából kitűnően látszott, így csatlakozhattunk a müncheni székhelyű Európai Déli Obszervatórium EU által is támogatott akciójához, melynek során a hazai észleléseket is felhasználták a Föld–Nap távolság ismételt meghatározásához. A kapott távolság csak 11 000 km-rel tért el a „hivatalosan elfogadott” értéktől.

1. ábra. A június 8-i Vénusz-átvonulás megfigyelése a Polaris Csillagvizsgáló kupolájában

1. ábra. A június 8-i Vénusz-átvonulás megfigyelése a Polaris Csillagvizsgáló kupolájában

2. ábra. Csabai István felvétele a Vénusz-átvonulásról. A beérkezett megfigyelések szerint szabad szemmel is könnyen látszott a fekete Vénusz-korong (természetesen megfelelő szűrővel)

2. ábra. Csabai István felvétele a Vénusz-átvonulásról. A beérkezett megfigyelések szerint szabad szemmel is könnyen látszott a fekete Vénusz-korong (természetesen megfelelő szűrővel)

Nagyon sok érdeklődőt vonzó égi esemény volt a két teljes holdfogyatkozás (május 4. és október 28.), melyekhez kapcsolódóan nagyon sok helyen tartottunk bemutatásokat. Az év második felében két fényes szupernóvát is észlelhettek amatőrcsillagászaink: az SN 2004dj az NGC 2403-ban, az SN 2004et jelű pedig az NGC 6946-ban tűnt fel. A tavaszi időszak fényes, szabad szemmel is látható üstököse volt a C/2001 Q4 (NEAT), melynek megfigyelésére észlelőhétvégét szerveztünk Ágasváron.

3. ábra. Az SN 2004dj jelű szupernóva (Tordai Tamás CCD-felvétele, Polaris, 2004.09.29., 150/750-es Newton-reflektor, Meade Pictor 416 XT kamera, 6×1 perc)

3. ábra. Az SN 2004dj jelű szupernóva (Tordai Tamás CCD-felvétele, Polaris, 2004.09.29., 150/750-es Newton-reflektor, Meade Pictor 416 XT kamera, 6×1 perc)

Egyesületünk hagyományos tevékenységei közé tartoznak a nyári csillagászati táborok. 2004-ben két helyszínen rendezünk nyári csillagászati tábort: Ágasváron (Mátra) és Szentléleken (Bükk). A két helyszínen együttesen kb. 400 főt fogadtunk. Az ifjúsági táborban 100, a szentléleki találkozón 300 fő vett részt. Az ifjúsági tábor programjában az aktuális égi látnivalók mellett különös hangsúlyt kapott a Mars bolygó nagy földközelsége és a 2004-es év érdekes jelenségei, a Vénusz-átvonulás és a holdfogyatkozások.

4. ábra. A C/2001 Q4 (NEAT) üstökös Csabai István felvételén (110/750-es objektív, Ilford Delta 400 film, 15 perc)

4. ábra. A C/2001 Q4 (NEAT) üstökös Csabai István felvételén (110/750-es objektív, Ilford Delta 400 film, 15 perc)

További rendezvények

 • Március 27. Asztrofotós kiállítás, Győr.
 • Április 3. 40 éves az esztergomi csillagászati szakkör. Esztergom, Szabadidő Központ.
 • Április 17. Vénusz-átvonulás Magyarországon. A Magyar Csillagászati Egyesület és a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló közös konferenciája a Szabadművelődés Házában. Székesfehérvár, Fürdő sor 3.
 • Április 17–28. „Az égbolt szépségei” – csillagászati kiállítás a Solti Művelődési Házban (A Planetáriumban már bemutatott képanyag).
 • Május 1. „Hartai ég”. Csillagászati bemutató a hartai sportpályán, a majális rendezvénysorozat részeként.
 • Május 14–16. Üstökösészlelő hétvége az ágasvári turistaházban.
 • 2004. augusztus 9–15. IV. Kiskun–Neptunusz Csillagászati Észlelőtábor Solt-Kalimajorban.

Szervezeti ügyek

2004. április 24-én tartottuk tisztújító közgyűlésünket. A közgyűlésen megjelent tagjaink szavazatai alapján a 2004–2008 közötti időszakban az MCSE elnöksége a következő: elnök dr. Kolláth Zoltán; alelnök dr. Hegedüs Tibor; főtitkár Mizser Attila; titkárok: Sárneczky Krisztián és Tepliczky István; tagok Horvai Ferenc, Horváth Tibor, Kereszturi Ákos, Keszthelyi Sándor, Nyerges Gyula, dr. Szabados László, dr. Szatmáry Károly, Taracsák Gábor és Trupka Zoltán. A számvizsgáló bizottság tagjai: Spányi Péter, Posztobányi Kálmán és Rózsa Ferenc. Dr. Szabados László 2000 és 2004 között látta el az elnöki feladatokat, míg dr. Balázs Lajos 1992 és 2004 között volt az MCSE alelnöke. Mindkettőjük munkáját ehelyütt is megköszönjük.

5. ábra. Az MCSE 2004.04.24-én megválasztott vezetősége (Várhegyi Péter felvétele)

5. ábra. Az MCSE 2004.04.24-én megválasztott vezetősége (Várhegyi Péter felvétele)

A közgyűlésen adtuk át a 2004. évi Kulin-emlékérmet, melyet az MCSE és a TIT által létrehozott kuratórium Szécsy Ilona tanárnőnek ítélt oda. 2004-ben első ízben nyújtottunk át elismerő oklevelet legaktívabb amatőrcsillagászainknak. A Józsa Sándor grafikusművész által készített okleveleket a következők kapták: Berkó Ernő, Hollósy Tibor, Nagy Zoltán Antal, Papp Sándor és Vaskúti György.

6. ábra. Az MCSE elnöksége által alapított elismerő oklevél

6. ábra. Az MCSE elnöksége által alapított elismerő oklevél

Egyesületünk gazdálkodása továbbra is stabil, 2004-ben a teljes bevételünk 18 369 000 Ft volt, míg kiadásaink 14 721 000 Ft-ot tettek ki. Legfontosabb bevételi forrásunkat a tagdíjak jelentik (9 468 000 Ft), ezt követik az SZJA 1%-felajánlások (2 849 000 Ft) és a pályázati céltámogatások (2 086 000 Ft). Kiadásaink legnagyobb részét hagyományosan a nyomdai és kommunikációs költségek teszik ki (együttesen 6 797 000 Ft), ugyancsak számottevő kiadást jelentett két nagy nyári táborunk (2 310 000 Ft). Egyesületünknek 2004-ben egy alkalmazottja volt.

Polaris Csillagvizsgáló

Egyesületünk központjában egész év folyamán hetente három estén, sötétedéstől fogadtuk az érdeklődőket. Ismét megszerveztük tavaszi és őszi előadás-sorozatunkat, amelyeken 28 előadás hangzott el. Tovább bővítettük ifjúsági szakkörünk létszámát, és az ifjúság számára további programokat szerveztünk. Ősztől két szakkört indítottunk, kezdők, illetve haladók részére. A nyári szünet időszakában az Óbudai Művelődési Központ Szabadidő Park napközis táborának programját csillagászati bemutatókkal és előadásokkal színesítettük.

A Vénusz-átvonulást követően a Cassini–Huygens űrszonda Szaturnusszal kapcsolatos eredményeinek megismertetése volt a nyár és az ősz feladata. Július elején külön Szaturnusz-éjszakát is rendeztünk az űreszköz Szaturnusz körüli pályára állása idején. Folytattuk a Marssal kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, bővítettük a témával foglalkozó honlapunkat. Egyik tagtársunk, Kereszturi Ákos részt vett az arizonai és a devon-szigeti Mars-analógia bázis munkájában. Hazatérése után több alkalommal is tartott nagy érdeklődéssel kísért beszámolót a bázisokon folyó munkáról. Augusztus 11/12-én a Perseidák meteorraj maximumakor egész éjszakás programot hirdettünk.

A Polaris Csillagvizsgálóban tartott tavaszi-őszi előadás-sorozatunk:

 • 02.10. Földsúroló kisbolygó 1954-ben? (Ponori Thewrewk Aurél)
 • 02.17. Mi fán terem a sarki fény? (Illés Erzsébet)
 • 02.24. Folytatódik a Mars ostroma! (Kereszturi Ákos)
 • 03.02. Élet a Leonidák után (Sárneczky Krisztián)
 • 03.09. Ekliptikai üstökösök nyomában (Tóth Imre)
 • 03.16. Kövesligethy Radó és a változócsillagok (Zsoldos Endre)
 • 03.23. Kettőscsillagászat: felbontani a felbonthatatlant (Csizmadia Szilárd)
 • 03.30. Trójai kisbolygók és Kuiper-objektumok (Szabó M. Gyula)
 • 04.06. Hell Miksa és tudós kortársai (Gazda István)
 • 04.13. Szomszédunk, a Vénusz (Illés Erzsébet)
 • 04.20. Hell Miksa nyomában Vardö szigetén (Ponori Thewrewk Aurél)
 • 04.27. Trópusi Vénusz-kalendárium (Barlai Katalin)
 • 05.04. Teljes holdfogyatkozás Európában! (A jelenség bemutatása, megfigyelése, szabadtéri előadásokkal.)
 • 05.11. Az Astrophysical Virtual Observatory (Holl András)
 • 05.18. Amatőrcsillagászat Európában (Mizser Attila)
 • 05.25. Az európai VLBI-hálózat (Frey Sándor)
 • 10.05. Mire használjalak? Észlelési tanácsok kezdő távcsőtulajdonosoknak (Mizser Attila)
 • 10.12. Hírek a Marsról (Kereszturi Ákos)
 • 10.21. Magyarok a Naprendszerben – és azon túl (Sárneczky Krisztián)
 • 10.28. Tycho Brahe, a műszertechnika megújítója (Bartha Lajos)
 • 11.02. Hírek a Szaturnuszról (Kereszturi Ákos)
 • 11.09. Csillag helyett lámpát látunk (Kolláth Zoltán)
 • 11.16. Az óriásbolygók légköre (Kereszturi Ákos)
 • 11.23. 2004: az üstökösök éve (Sárneczky Krisztián)
 • 11.30. Kenguruk és kupolák között (Székely Péter)
 • 12.07. Az amatőrtávcsövek optikai teljesítményéről (Babcsán Gábor)
 • 12.14. Távcsőépítésünk évtizedei (Mizser Attila)
 • 12.21. Fantasztikus űrtervek (Horvai Ferenc)

2004-ben hat kisebb találkozónak is otthont adott a Polaris: Üstökös-észlelők találkozója (febr. 28.), Napóra Szakcsoport találkozója (márc. 20.), Bolygóészlelők találkozója (márc. 27.), Bemutató Csillagvizsgálók és Magán-csillagvizsgálók találkozója (máj. 22.), Webcam 2004 (szept. 11.), Messier Klub találkozója (okt. 16.).

Kiadványok

Meteor című havilapunk példányszáma az elmúlt tíz évben megduplázódott, jelenleg 2000 példányban jelenik meg. Ebben nem kis szerepe van annak, hogy az évek során igyekeztünk minél szélesebb rétegeket megszólítani, tehát nemcsak az amatőrcsillagászoknak, hanem minden, a csillagászat iránt érdeklődőnek hasznos olvasmányokat nyújtani.

2004-ben legnépszerűbb témáink a Mars-szondákkal kapcsolatos hírek ismertetése, a Cassini-űrszonda eredményei, illetve a 2003. november 20-án országszerte megfigyelt sarki fény észleléseinek és fényképeinek bemutatása volt. A magyarországi csillagászati egyesületek és bemutató csillagvizsgálók életéről is sok hírt közöltünk, annál is inkább, mivel az elmúlt időszakban nagyon sok új csillagvizsgálót avattak szerte az országban.

A csillagászati évkönyv a hazai csillagászat legnagyobb múltra visszatekintő kiadványa (1924 óta folyamatosan jelenik meg, 1990 óta egyesületünk kiadásában). A 2005-re szóló kötetet novemberben jelentettük meg, 328 oldal terjedelemben, 4000 példányban. Az évkönyv szerkezete a hagyományokat követte: első felében csillagászati naptárat találunk, melyben a 2005-ös évre vonatkozó előrejelzéseket, érdekesebb jelenségek adatait olvashatjuk. A kötet második felében a csillagászat legújabb eredményeit foglaltuk össze – a legjobb hazai szakemberek segítségével –, hosszabb szakcikkeket közöltünk, végül a csillagászati intézmények, szervezetek hagyományos beszámolói következnek.

Internetes jelenlétünk

Továbbfejlesztettük leglátogatottabb honlapjainkat: egyesületünk fő honlapját, a Polaris Csillagvizsgáló honlapját, a csillagászati hírportált. Elkészült a Kulin György-emlékoldal is.

Ajánljuk...