Meteor csillagászati évkönyv 2006

Helyesbítés A csillagászat legújabb eredményei című cikkhez.

evkonyv2006A kötet táblázatos részében néhány újítást talál az Olvasó. Az Uránusz és a Neptunusz keresőtérképét kiegészítettük egy áttekintő térképpel. Ennek segítségével könnyebben megtalálható az égen az a terület, amit a bolygó mozgását bemutató részletesebb rajz ábrázol. Csökkentettük a terjedelmét a Nap adatait tartalmazó táblázatnak – egy napról öt napra növeltük az idő lépésközt. A táblázatban szereplő mennyiségek ugyanis lassan, és időben „egyenletesen” változnak, és így a nagyobb időközökön belüli időpontokra is könnyen és kellő pontossággal interpolálhatók. A csillagászati észleléstechnika fejlődésének köszönhetően egyre szaporodik az évente felfedezett üstökösök száma is. Ezért a 2006-os kötettől kezdve nem közöljük az új felfedezések egyre terjedelmesebbé váló listáját. Az érdeklődők a naprakész táblázatot az Egyesület üstökös szakcsoportjának honlapján találhatják meg.

A Cassini-űrszonda sikeres küldetése után a Naprendszer fontosabb holdjainak többségéről rendelkezünk részletes felvételekkel, és számos holdról egyéb mérési adatokkal is. A holdak halvány, távoli fénypontokból önálló egyéniséggel rendelkező égitestekké váltak számunkra. Az első benyomás mindenképpen a felszíni alakzatoknak a fantasztikus regények és festmények elképzeléseit is felülmúló változatossága volt. Az ismeretek gyarapodásával együtt azonban kirajzolódtak a hasonlóságok, rendező elvek is. Megérett az idő arra, hogy összefoglaljuk azokat az ismereteket, amiket az űreszközök a Naprendszer holdjairól adtak.

A csillagászat legújabb eredményeiből az idén is bőséges válogatás található a kötetben. A Vörös óriás változócsillagok című cikk a változócsillagászat egy érdekes területét tekinti át. A 2006.03.29-i napfogyatkozás megfigyelésére készülők a Napfogyatkozás a szomszédban című írásból szerezhetnek hasznos tudnivalókat. Detre László születésének 100. évfordulójához pedig egy személyes hangvételű megemlékezés kapcsolódik.

Tartalom 2006

Bevezető

Használati útmutató

Táblázatok

A csillagképek latin és magyar neve
Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Nap adatai
A Hold adatai
Jupiter-holdak
Szaturnusz-holdak
Kisbolygók
Üstökösök
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
A Hold csillagfedései
Julián-dátum táblázat
Csillagkatalógus J2006.5-re
Kozmikus elemgyakoriságok
Mágneses adatok a Naprendszerben

Cikkek

A csillagászat legújabb eredményei
Illés Erzsébet: Holdak a Naprendszerben
Kiss László: Vörös óriás változócsillagok
Szabó Sándor: Napfogyatkozás a szomszédban
Barlai Katalin: 100 éve született Detre László

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
Szegedi Csillagvizsgáló
TIT Budapesti Planetárium

Szerzőink

Kiadási adatok 2006

Szerkesztette

Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Horvai Ferenc
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László (cikkek, beszámolók)
Szabadi Péter (táblázatok)

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 18,75 ív + 8 oldal melléklet
Példányszám: 4000
2005. október
ISSN 0866-2851

A kötet ára

1800 Ft, egyesületünk tagjainak 1700 Ft.

A címlapon

A Mars Phobos holdja befogott kisbolygó. Az ESA Mars Express űrszondájának felvétele (ESA/DLR/FU Berlin G. Neukum).)

Ajánljuk...