Meteor csillagászati évkönyv 1990

cimlapA Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott évkönyv előfutára a Csillagászati adatok 1989-re című füzet volt, amely a Gondolat kiadó évkönyvének kiegészítéseként, az észlelő amatőrcsillagászok számára szolgáltatott hasznos adatokat.

Az első „igazi” évkönyv az 1990-es volt. A vékony kötet még szintén csak táblázatokat és ábrákat tartalmazott, de az évkönyv arculatának főbb vonásai már akkor kialakultak. A megcélzott olvasóréteg is jóval szélesebb volt, mint az 1989-es füzet esetében. A naptár résznek és a számos szemléltető ábrának már hasznát vehették az égbolt csodáival ismerkedő kezdők, a gyakorló ismeretterjesztők, a szakkör- és klubvezetők, a földrajz vagy fizika szakos tanárok is. Néhány – a Gondolat évkönyv hagyományait folytató – táblázat pedig a kutató szakcsillagászok igényeinek kielégítésére került a kötetbe.

A Gondolat Kiadó évkönyveihez képest a leglényegesebb újítást a számos szemléltető kép és grafikon jelentette. Évkönyvünk minden hónap közepére megadta az esti csillagos ég látványát, a bolygók távcsőben látható méretét és alakját, a fényesebb bolygók kelési és nyugvási időpontjának grafikonját, a bolygók naprendszerbeli elhelyezkedését, a Jupiter- és Szaturnusz-holdak helyzetét, valamint az Uránusz és a Neptunusz keresőtérképét.

A kötet végén a magyarországi bemutató csillagvizsgálók listája található – természetesen az 1989-es állapotot tükrözve.

Az évkönyv sikerét jelzi, hogy a 2000 példány még a kiadás évében csaknem teljesen elfogyott.

Tartalom 1990

Kiadási adatok 1990

Bevezető

Használati útmutató

Táblázatok

Naptár
A bolygók kelése és nyugvása
A Nap és a Hold adatai
Carrington-rotációk
A Nap középpontjának heliografikus koordinátái
Julián-dátum értékek
A Merkúr adatai
A Vénusz adatai
A Mars adatai
A Mars centrálmeridiánjának helyzete
A Mars és a Jupiter centrálmeridiánjának vándorlása
A Jupiter adatai
A Jupiter centrálmeridiánjának helyzete
A Szaturnusz adatai
Az Uránusz adatai
A Neptunusz adatai
A Plútó adatai
A bolygók kitérése a Naptól
A nagybolygók ekliptikai koordinátái
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül
A Jupiter holdjainak helyzete és jelenségei
A Szaturnusz-holdak helyzete
Kisbolygók
Periodikus üstökösök
A fontosabb meteorrajok adatai
Fogyatkozások
A Hold csillagfedései
Fedési változó minimumok
Mira-maximumok
Magyarországi bemutató csillagvizsgálók

Szerkesztette

Mizser Attila
Taracsák Gábor
Tepliczky István

A táblázatok összeállításában közreműködtek

Fidrich Róbert
Dr. Guman István
Jäger Zoltán
P. Melchior
Nagy Zoltán
Szabó Sándor
Wieszt Krisztián
Zajácz György
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Frontó András
Kolláth Zoltán

A szerkesztés és a kiadás támogatói

a Belga Királyi Csillagvizsgáló

Impresszum

Felelős kiadó: Zombori Ottó

TIT Nyomda, Budapest
Formátum: A/5
Terjedelem: 104 oldal
Példányszám: 2000
HU ISSN 0864-7224
ISBN 963 412 3740

A kötet ára: A kötet már elfogyott!

Ajánljuk...