Meteor csillagászati évkönyv 2011

evkonyv2011Az új évtized első csillagászati évkönyvét tartja kezében az olvasó. Sajnos rendkívüli csillagászati jelenségekben a 2011-es év sem fog bővelkedni, bár végre ismét észlel­hetünk egy jelentős mértékű részleges napfogyatkozást és két teljes holdfogyatkozást. Emellett további érdekes jelenségekben sem lesz hiány (együttállások, csillagfedések, meteorrajok stb.).

Egy csillagászati évkönyv egyik fontos szerepe az adott évre vonatkozó csillagászati alapadatok, valamint az érdekes, látványos, ritka – és természetesen a kötet lezárásáig előre jelezhető – égi jelenségek pontos közlése mindazok számára, akiket érdekelnek a csillagos ég jelenségei. A 2011-es kötetben sem találhatók hosszú oldalakon sorjázó számsorok, bár olvasóink visszajelzései alapján valamivel több táblázatos adatot közlünk, mint a 2008-as és 2009-es kötetekben. Így például részletesebb üstökös-előrejelzéseket közlünk, valamint ismét jelentkezünk egy jelentősen átdolgozott meteor­raj táblázattal. Ugyancsak olvasói igényre ismét közöljük a bolygók láthatósági ábráit, a korábban megszokottnál tetszetősebb megjelenéssel.

Továbbra is valljuk, hogy számítástechnika és az internet mai elterjedtsége mellett, amikor egyre többen használnak különféle planetárium-programokat, és naprakész információkat kaphatnak az internetről, és ezzel akár személyre szóló „évkönyvet” is készíthetnek saját használatra, egy hagyományos, nyomtatott évkönyv gyökeresen más szerepet kell hogy kapjon. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Magyar Csillagászati Egyesület Meteor című lapját, mely számos aktuális égi jelenségről közöl előrejelzést Jelenségnaptárában, olyanokról is, melyek jellegüknél fogva nem jelenhetnek meg évkönyvünkben. Ugyancsak számos érdekes észlelési ajánlat található az MCSE honlapján (www.mcse.hu) és hírportálján (hirek.csillagaszat.hu).

A 2011-es Csillagászati évkönyvben az utóbbi évek köteteinél megszokott módon igyekeztünk szemléletes ábrákkal is illusztrálni az év folyamán megfigyelhető jelen­ségeket. Az adott hónap csillagászati érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetőkkel hívjuk fel a figyelmet (meteorrajok, kisbolygók, üstökösök, fogyatkozások, fedések, mélyég-objektumok stb.). Mindezzel szeretnénk még közelebb hozni az érdeklődőket a csillagos éghez, a korábbi évkönyvekhez képest céltudatosabban irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre. Mindazok, akik kedvet kapnak a megfigyelések végzéséhez, a Meteor rovatvezetőinél kaphatnak további tájékoztatást (elérhetőségük megtalálható a kiadvány honlapján: meteor.mcse.hu).

Reméljük, hogy ezekkel a változtatásokkal sikerült egy „felhasználóbarátabb” csillagá­szati évkönyvet adnunk olvasóink kezébe. Természetesen a változtatásokkal, az óhatatlanul előforduló hibákkal, valamint a módosítási javaslatokkal kapcsolatosan – mint eddig, ezután is – kérjük, hogy keressék meg a kötet szerkesztőit az mcse@mcse.hu címen.

Csillagászati évkönyvünk kereskedelmi forgalomban is kapható, azonban minden olvasónknak ajánljuk, hogy közvetlenül a Magyar Csillagászati Egyesülettől szerezzék be (személyesen az óbudai Polaris Csillagvizsgálóban is megvásárolható). A legjobb megoldás azonban az, ha maguk is az MCSE tagjaivá válnak, ugyanis ez esetben tagilletményként egészen biztosan hozzájuthatnak kiadványunkhoz. Az egyesületi tag­sággal kapcsolatos információk megtalálhatók egyesületi honlapunkon (www.mcse.hu).

Tartalom 2011

Bevezető

Kalendárium

Cikkek

Kálmán Béla: A napkutatás új eredményeiből
Kovács József: „Theoria motus corporum coelestium …”
Benkő József–Szabó Róbert: Idősorok az űrből
Kun Mária: Új ablakok a csillagközi anyagra
Hegedüs Tibor: A Tejútrendszer napjainkban
Budavári Tamás: A Világegyetem színe

Beszámolók

Mizser Attila: A Magyar Csillagászati Egyesület tevékenysége 2009-ben
Ábrahám Péter: Az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetének működése 2009-ben
Petrovay Kristóf: Az ELTE Csillagászati Tanszékének működése 2009-ben
Hegedüs Tibor: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete 2008–2010

Kiadási adatok 2011

Szerkesztette

Benkő József
Mizser Attila

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Butuza Tamás
Görgei Zoltán
Hegedüs Tibor
Kaposvári Zoltán
Kovács József
Sánta Gábor
Sárneczky Krisztián
Szabó Sándor
Szôllôsi Attila

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László

A szerkesztés és a kiadás támogatói

A Magyar Csillagászati Egyesületet jövedelemadójuk 1%-ával támogató adófizetők

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Nyomdai elôkészítés: Kármán Stúdió
Nyomtatás, kötészet: OOK-Press Kft.
Terjedelem: 20 ív + 1 ív színes melléklet
2010. november
ISSN 0866–2851

A kötet ára

2400 Ft, tagjaink illetményként kapják.

A címlapon

Az M51 (Örvény-köd), az égbolt egyik legismertebb spirálgalaxisa. Szitkay Gábor felvétele a nyúli A*P*O magán-csillagvizsgáló 40 cm-es Newton-távcsövével készült, összesen 26 óra expozícióval. A képfeldolgozást Éder Iván és Koch Barnabás végezte.

Ajánljuk...