Meteor csillagászati évkönyv 1992

cimlapAz évkönyv tartalmának és külső megjelenésének folyamatos fejlesztésében évről évre igyekeztünk előbbre lépni. Fontos segítséget jelentettek ebben a felhasználóktól kapott észrevételek és javaslatok. Az 1992-es évkönyv kiadásához – pályázat során – sikerült anyagi támogatást nyernünk a Magyar Természettudományi Társulattól és a Művelődési és Közoktatási Minisztériumtól. Ez némileg enyhítette az egyesületnek a kiadással kapcsolatos anyagi gondjait, és lehetővé tette, hogy a könyv árát csak szerényebb mértékben emeljük.

Örömmel tapasztaltuk, hogy az évkönyv a hazai amatőr- és szakcsillagászatban elismert utódja – sőt talán folytatása lett a régi csillagászati évkönyvek sorozatának. Az előző évhez képest csaknem teljessé vált a csillagászati intézmények tevékenységét összefoglaló beszámolók köre. A csillagászat legújabb eredményeit ismertető írás összeállítása – a frissesség érdekében – szinte a kézirat nyomdába adásának pillanatában zárult le. A nagyobb cikkek pedig a csillagászat egy-egy érdekes, aktuális kérdéskörét tárgyalják. A táblázatos rész végén egy részletes lista található az 1991-ben hazánkban működött bemutató csillagvizsgálókról, amelyben ezen intézmények minden lényeges adata szerepel.

 

 

 

Tartalom 1992

Kiadási adatok 1992

Bevezető

Használati útmutató

Táblázatok

Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A Nap és a Hold adatai
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
A Szaturnusz-holdak kitérései
Kisbolygók
Periodikus üstökösök
Az 1990. év üstökösei
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
Mira-maximumok
Fedési változó minimumok
Julián-dátum táblázat
Magyarországi bemutató csillagvizsgálók

Cikkek

Patkós László: A csillagászat legújabb eredményei
Ponori Thewrewk Aurél: Napórákról
Kun Mária: A csillagközi anyag és a csillagkeletkezés
Marik Miklós: Konkoly Thege Miklós (1842–1916)
Mizser Attila: Helyünk az ég alatt

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézet
ELTE Csillagászati Tanszék
Planetárium és Uránia Csillagvizsgáló
Magyar Amatőrcsillagászati Társaság

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

A táblázatok összeállításában közreműködtek

Jäger Zoltán
Jean Meeus
Sárneczky Krisztián
Tepliczky István
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Frontó András
Kolláth Zoltán
Ponori Thewrewk Aurél
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor
A 2.2 és 2.6. grafikákat Szász Mária készítette.

A szerkesztés és a kiadás támogatói

MTA Csillagászati Kutatóintézete
Művelődési és Közoktatásügyi Minisztérium
Magyar Természettudományi Társulat
TYPOTEX Elektronikus Kiadó Kft.
QWERTY Kft.

Impresszum

Felelős kiadó: Ponori Thewrewk Aurél

Készült a GATE nyomdájában.
Terjedelem: 168 oldal
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára: A kötet sajnos már elfogyott!

A címlapon

Konkoly Thege Miklós 6 hüvelykes (16 cm-es) refraktora (korabeli metszet).

Ajánljuk...