Meteor csillagászati évkönyv 1998

cimlapEz a kötet a korábbiakhoz képest jelentős újításokat tartalmaz. Áttértünk az eddiginél olcsóbb, de ennek ellenére biztonságosabb és jobb minőségű nyomatot eredményező nyomdai előkészítő eljárásra. Az új technológia szükségessé tette az évkönyv teljes tipográfiájának és tördelésének újratervezését. Ennek során a jobb olvashatóság érdekében a szövegek betűméretét kissé megnöveltük, betűtípusát pedig egy esztétikusabb változatra cseréltük. A lapok tetejére élőfej került, számos táblázat fejlécét vagy címét egyértelműbbé tettük. Az Interneten elérhető csillagászati képanyag gazdagsága pedig szinte kikényszerítette a színes melléklet-oldalak beiktatását.

Számos változtatást az olvasók észrevételei, kérései alapján tűztünk napirendre. Minthogy azonban egy könyvsorozatnak nem szolgál előnyére a gyakori és jelentős módosítás, a hagyományőrzés és újítás arányát megpróbáltuk elfogadható határon belül tartani, hogy a változások mérlege az olvasók számára egyértelműen kedvező legyen.

A kötetben összefoglaló cikket olvashatunk a csillagászati spektroszkópiáról, valamint a csillagászattörténet legnagyobb távcsöveiről.

 

Tartalom 1998

 

Bevezető
Használati útmutató

Táblázatok

Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
Julián-dátum táblázat
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Nap adatai
A Hold adatai
Jupiter-holdak
Szaturnusz-holdak
Kisbolygók
Üstökösök
1996 üstökösei
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
A Hold csillagfedései
Csillagkatalógus J1998.5-re
Szupernóva-katalógus

Cikkek

A csillagászat legújabb eredményei
Szabados László: Búcsú az IUE-től
Kolláth Zoltán–Jean-Philippe Beaulieu: A mikrolencse programok néhány változócsillagászati eredménye
Frey Sándor: Rádiógalaxisok és kvazárok: égi háromszögelési pontok
Érdi Bálint: Új eredmények a Naprendszer égi mechanikájában
Vinkó József–Szatmáry Károly–Kaszás Gábor–Kiss László: A csillagok színképe
Bartha Lajos: A távcsővilág dinoszauruszai: az óriásrefraktorok

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszéke
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete
TIT Budapesti Planetárium

Kiadási adatok 1998

Szerkesztette

Benkő József
Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Csaba György Gábor
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány,
Horváth Ferenc,
Horváth Tibor.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 284 o. + 4 o. színes melléklet
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

700 Ft, egyesületünk tagjainak 600 Ft

A címlapon

Az Orion-köd a Hubble Űrtávcső felvételén. A kutatók több mint 150 proplidot (protoplanetáris korongot), feltételezhetően születő bolygórendszert találtak a képen. Ezek közül látható néhány az évkönyv végén, az M7. színes képen. (Mik azok a proplidok? című hírünkhöz.)

Ajánljuk...