Meteor csillagászati évkönyv 1995

cimlapEz a könyv a Magyar Csillagászati Egyesület által kiadott csillagászati évkönyvek sorozatának hatodik kötete. Benne az 1994-es évkönyvhöz képest lényegesebb tartalmi vagy formai változtatást nem végeztünk. A táblázatoknál figyelembe vettünk néhány hasznos olvasói észrevételt, de összességében a bevált megoldások megtartásával kívántuk segíteni a rendszeres olvasókat az évkönyv használatában.

A táblázatos részben található az 1993 végéig Tejútrendszerünkben felfedezett nóvák teljes katalógusa. A köteteben olvashatunk a híres Shoemaker–Levy-üstökös szétszakadásáról és Jupiterbe csapódásáról; a barna törpecsillagok kutatását célzó tudományos programokról; a kozmikus távolságmérésben alapvető szerepet játszó Hubble-állandó meghatározásának problémáiról és a molekuláris rádiócsillagászat eredményeiről is.

 

 

 

Tartalom 1995

 

Bevezető

Használati útmutató

Táblázatok

Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A Nap és a Hold adatai
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
A Szaturnusz-holdak kitérései és jelenségei
Kisbolygók
Periodikus üstökösök
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
Mira-maximumok
1993 üstökösei
Julián-dátum táblázat
Csillagkatalógus J1995.5-re
Galaktikus nóvák katalógusa
Szupernóva katalógus

Cikkek

Patkós László: A csillagászat legújabb eredményei
Kereszturi Ákos: Egy üstökös pusztulása
Szatmáry Károly: Barna törpecsillagok mint gravitációs lencsék
Patkós László: A Hubble-állandó
Tóth L. Viktor: Molekuláris rádiócsillagászat
Guman István: A holdfedések előrejelzése

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete
TIT Budapesti Planetárium
Az Andromeda folyóirat

Kiadási adatok 1995

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködtek

EAON (Belgium)
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián
Tepliczky István
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

a Fővárosi Önkormányzat Tudományos Alapja,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a MetLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Bt.,
a QWERTY Kft.
Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila

Készült a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Nyomdájában
Terjedelem: 204 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

400 Ft, egyesületünk tagjainak 300 Ft.

A címlapon

A Jupiter déli félgömbje a Shoemaker–Levy 9 üstökös becspódása után. A Hubble Űrtávcső 1994.07.22-i felvételeiből készített kompozit kép. Balról-jobbra az E–F komplexum, a H, az N, a Q1, a Q2, az R és a D–G magok becsapódási nyoma látható.

Ajánljuk...