Meteor csillagászati évkönyv 1997

cimlapAz évek során egyre nagyobb gyakorlatot szereztünk a szerkesztés és kiadás nehézségeinek leküzdésében. Úgy gondoltuk azonban, hogy a multimédia és az Internet korában egy hagyományos, nyomtatott könyv csak akkor maradhat versenyképes, ha lehetőségeihez mérten alkalmazkodik a felhasználók elvárásaihoz. Ezért a kötet végén elhelyeztünk egy kérdőívet, amelynek segítségével szerettük volna megismerni az olvasók véleményét, igényeit. Sajnos mindössze 56 kérdőívet kaptunk vissza, így a válaszokból messzemenő következtetéseket nem vonhattunk le. A jó ötleteket és a válaszadók többsége által képviselt véleményeket azonban felhasználtuk, illetve figyelembe vettük a további kötetek szerkesztése során.

Az előző év kellemetlen tapasztalatai miatt az 1997-es (és további) évkönyvekben számszerűen már nem szerepeltettük a nyári időszámítás szerinti időadatokat, de a módosítandó számértékeket figyelmeztetésképpen csillaggal jelöltük meg. A cikkekben többek között olvashatunk az Internet csillagászati alkalmazásairól és más csillagok bolygórendszereinek kutatásáról is.

 

 

Tartalom 1997

 

Bevezető
Használati útmutató

Táblázatok

Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
Julián-dátum táblázat
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Nap és a Hold adatai
A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
A Szaturnusz-holdak kitérései
Kisbolygók
Üstökösök
1995 üstökösei
Periodikus üstökösök adatai
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
Csillagkatalógus J1997.5-re
Szupernóva-katalógus

Cikkek

A csillagászat legújabb eredményei
Sárneczky Krisztián: Az ezredvég üstököse
Szatmáry Károly: Más csillagok bolygóinak felfedezése
Holl András: Az Internet a csillagászatban
Guzsik Tamás: A középkori keresztény templomok keletkezéséről
Barlai Katalin–Boronkai Ágnes: Csillagászati kódexek a Corvina könyvtárban
Sebők György: Komáromi Kacz Endre

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
Szegedi Csillagvizsgáló
TIT Budapesti Planetárium

Kiadási adatok 1997

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködtek

EAON (Belgium)
IOTA/ES (Németország)
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián
Szabó Sándor

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a MetLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Bt.,
a QWERTY,
Horváth Ferenc.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a Fittpress Kft. nyomdájában
Terjedelem: 236 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

600 Ft, egyesületünk tagjainak 500 Ft

A címlapon

A Hyakutake-üstökös. A felvételt Herman Mikuz készítette 1996.03.21-én 1h 43m-kor a Crni Vrh Obszervatóriumban (Szlovénia), 20 cm-es, f/2-es Baker-Schmidt-kamerával, 20 perces expozícióval, Fujicolor G–400 negatívra.

Ajánljuk...