Meteor csillagászati évkönyv 2000

cimlapA második évtizedébe lépett Meteor csillagászati évkönyv néhány apró változtatással készült az ezredfordulóra. Tapasztalataink szerint az olvasók többsége elsősorban a naptár részt használja, ezért az észrevételek és javaslatok alapján kibővítettük és jellegében egy kissé a régi kalendáriumok irányába próbáltuk fejleszteni ezeket az oldalakat.

A havi négy oldal terjedelemre bővült naptárban két oldal táblázatot találunk. A megszokott adatok mellett megtalálható itt a Nap delelési magassága és az időegyenlítés értéke is. A legmerészebb újítás valószínűleg a szokásos naptárakénál teljesebb névnap- és ünnep-lista, aminek remélhetőleg sok olvasó veszi hasznát.

A csillagászati jelenségnaptár is duplájára bővült. Az esti égbolt mellett – a korán kelők és a hajnali észlelők számára – most már látható a hajnali ég rajza is. A képek alá az adott időszakban látható fontosabb égitestek felsorolása került. Az esti égbolt listája olyan objektumokat is tartalmaz, amelyeket az adott időszakban észlelési gyakorlatokhoz vagy távcsöves bemutatásra ajánlunk.

A Magyar Csillagászati Egyesület által 1990 és 1999 között kiadott évkönyvek első évtizedének összefoglaló tartalomjegyzéke szintén e kötetben kapott helyet. A Gondolat Kiadó évkönyveiről az utolsó áttekintő tartalomjegyzék 1986-ban jelent meg, és 1985-ig bezárólag szerepelnek benne adatok. A folyamatosság érdekében összefoglalónkba belevettük az 1986–90 között kiadott Gondolat évkönyvek információit is. Az évkönyveket forrásmunkaként használók a tematikusan rendezett címek között könnyen és gyorsan megtalálhatják a keresett cikk vagy táblázat helyét.

Tartalom 2000

 

Bevezető
Használati útmutató

Táblázatok

A csillagképek latin és magyar neve
Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
Julián-dátum táblázat
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Nap adatai
A Hold adatai
Jupiter-holdak
Szaturnusz-holdak
Kisbolygók
Üstökösök
1998 üstökösei
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
A Hold csillagfedései
Csillagkatalógus J2000.5-re

Cikkek

A csillagászat legújabb eredményei
Taracsák Gábor: Mi kezdődik 2000-ben?
Kereszturi Ákos–Sárneczky Krisztián: Célpont a Föld – kisbolygók a láthatáron
Bartha Lajos: Antik égbolt-megfigyelések szerepe a mai kutatásban

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
JATE Szegedi Csillagvizsgálója
TIT Budapesti Planetárium
Taracsák Gábor: A csillagászati évkönyv 1986–1999 köteteinek tartalomjegyzéke

Kiadási adatok 2000

Szerkesztette

Benkő József
Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Csaba György Gábor
Eberhard Riedel IOTA/ES (Németország)
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
Szokolay Ágnes.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 296 o. + 4 o. színes melléklet
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

1100 Ft, egyesületünk tagjainak 1000 Ft.

A címlapon

A Trifid-köd részlete a HST WFPC2 kamerájával készült felvételen

Ajánljuk...