A Magyar Csillagászati Egyesület 1998/99. évi tevékenysége

1998 nem ígért olyan égi látnivalókat, mint a Hale–Bopp-üstökös 1997-ben vagy az 1999-es teljes napfogyatkozás. 1998 második felében elsősorban egyesületünk építésére koncentráltunk, ezzel is felkészülve a teljes napfogyatkozással kapcsolatos tennivalókra. Taglétszámunk folyamatosan tovább emelkedett, 1998 végén kiadtuk a 2500. számú tagsági igazolványt. Helyi csoportjaink száma tovább növekedett (immár 13 településen erősítik jelenlétünket), tagjaink az ország több mint 300 helységében tevékenykednek.

A hagyományos egyesületi munka (csillagászati megfigyelések, műszerépítés, előadások, önképzés) mellett egyre nagyobb súlyt helyeztünk az ismeretterjesztő tevékenységre, vagyis a csillagászat és az űrkutatás eredményeinek minél szélesebb körű megismertetésére.

Az időszak igazi szenzációja volt Berkó Ernő tagtársunk független szupernóva-felfedezése 1999. április 30-án, az NGC 2841 jelű galaxisban. Az SN 1999by szupernóva szerencsés felfedezése 10 cm-es refraktorral és magyar fejlesztésű AmaKam CCD-kamerával történt.

Ismeretterjesztés

1998 novemberében megjelentettük a Meteor csillagászati évkönyv 1999. évi kötetét, amely – a kiadvány fennállása óta első ízben – 1999 áprilisában utánnyomásra került. Évkönyvünk a könyvterjesztés jóvoltából nem csak tagjainkhoz jut el. Az év folyamán havonta kiadtuk Meteor című lapunkat, melyet könyvtárak, művelődési intézmények, iskolák is egyre nagyobb számban megrendelnek. A kiadványt a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Pro Cultura Hungariae Alapítvány továbbra is támogatja. OTKA támogatással jelentettük meg a Magyar csillagászattörténet c. sorozat második füzetét, Szentiványi Márton csillagászati nézetei a „Miscellanea”-ban címmel, Csaba György Gábor szerkesztésében.

Régóta várt kiadványunk, az Amatőrcsillagászok Kézikönyve 1999 júliusában készült el.

Nyolcoldalas MCSE-tájékoztatónkat két ízben sokszorosítottuk, összesen 4000 példányban. A napfogyatkozás alkalmából színes tájékoztatót is készítettünk (Fűrész Gábor, Mizser Attila, Nagy Zoltán Antal és Taracsák Gábor munkája), melyet valamennyi tagunk megkapott a Meteor 1999/7–8. számának mellékleteként.

berko

1. ábra. Berkó Ernő, az SN 1999by jelű szupernóva társfelfedezője távcsöveivel

A napfogyatkozást bemutató előadások illusztrációs anyagaként diasorozatot jelentettünk meg (a sorozatot Fűrész Gábor szerkesztette). Az Első Magyar Napvadász Kft.-vel együttműködve részt vettünk az iskola-támogatási akció lebonyolításában. Ennek keretében egyesületünk előadói több mint 300 előadást tartottak az ország különböző általános és középiskoláiban.

Egyesületünk internetes honlapja az egyik leglátogatottabb magyarországi csillagászati információforrás (http://www.mcse.hu). 1999 közepére látogatóink száma meghaladta a nyolcvanezret. Igyekeztünk a lehető legjobban kiszolgálni az érdeklődőket, így a szokásos internetes szolgáltatásaink mellett (ftp-archívum, NASA honlapok tükrözése, e-mail címlista, linkgyűjtemény stb.) külön oldalakat nyitottunk a novemberi Leonida-meteorraj várható jelentkezésével kapcsolatban (sőt, levelezőlistát is indítottunk) – nem rajtunk múlt, hogy a hazai észlelők többsége „lemaradt” a látványosságról.

kukkerr

2. ábra. Az MCSE 38 cm-es Dobson-távcsöve Ráktanyán (Horváth Marcell felvétele)

Napfogyatkozás honlapunk (http://napfogyatkozas.mcse.hu) látogatottsága is igen jól alakult, 1999. június végéig 32 ezer alkalommal „lapozták fel” a csillagászat iránt érdeklődők

Az időszak során több ízben is eljuttattunk figyelemfelkeltő felhívásokat a Országos Sajtószolgálathoz és a fontosabb napilapok szerkesztőségéhez csillagászati jelenségekkel kapcsolatban. Így például az október 31-i Hold–Jupiter együttállás és a novemberi Leonida-meteorraj jelentkezésére hívtuk fel a nagyközönség figyelmét a sajtó útján.

Rendezvények

Számos találkozót, nyári tábort és megfigyelő-hétvégét szerveztünk, három közgyűlést tartottunk, részben a közhasznú szervezetté alakulással kapcsolatos alapszabály-módosítások miatt. Alapelvünk a nyitottság, így mind közgyűléseinken, mind egyéb rendezvényeinken olyan programokat is meghirdettünk, amelyek a nagyközönség érdeklődésére is számot tarthattak.

Közelebb a csillagokhoz, 1998. október 31.
Rendkívüli közgyűlések: szeptember 4., december 8.
Ágasvár’98 Ifjúsági Csillagásztábor és Meteor ’98 Távcsöves Találkozó, július 24–augusztus 2. (270 résztvevő)
1998. őszi előadássorozat (BME R-klub)

10.06. Így készült – asztrofotós megoldások (Mizser Attila)
10.13. Deep Impact – veszélyben a Föld? (Sárneczky Krisztián)
10.20. Éggömbök, csillagtérképek (Bartha Lajos)
10.27. Észlelés a Hubble-űrtávcsővel (Bakos Gáspár)
11.03. Vörös óriások – feketén-fehéren (Kiss László)
11.24. Hová lettek a Leonidák? (vitaest)

telesco

3. ábra. Részlet a Telescopium csillagászati szaküzlet kínálatából

1999. tavaszi előadássorozat (BME R Klub)

3.02. Magyar csillagászat a 15–18. században I. (Csaba György Gábor)
3.09. Fotonszámlálás a Föld körül (Kolláth Zoltán)
3.16. Leonida-nézőben a Kanári-szigeteken (Bakos Gáspár)
3.30. Csillagászati navigáció az ókortól Magellánig (Oláh Katalin)
4.06. A kiforrott Ama-Kam (Papp István, Fűrész Gábor és Lázár József)
4.13. Kisbolygók asztrometriája és fotometriája (Szabó Gy., Sárneczky K.)
5.04. Magyar csillagászat a 15–18. században II. (Csaba György Gábor)
5.11. A gellérthegyi csillagvizsgáló pusztulása 1849-ben (Bartha Lajos)
5.18. Észleljük a teljes napfogyatkozást! (Fűrész Gábor, Mizser Attila)

1998. augusztus 11-én nyílt meg a Telescopium, hazánk első csillagászati szaküzlete, amely részben az egyesület tulajdona. Itt nemcsak csillagászati távcsövek kaphatók, hanem az itthon elérhető valamennyi csillagászati könyv, videó, CD-ROM stb., így egyfajta csillagászati „kulturális központot” sikerült kialakítanunk, amely az egyesületi élet egyik hasznos színterévé vált.

1998-as bevételeink a vártnál jobban alakultak, kevéssel meghaladták a 11 millió Ft-ot, míg kiadásaink 7 940 000 Ft-ot tettek ki. A mérleg azonban csak látszólag ennyire pozitív, mivel két nagy kiadványunk, az 1999-es Meteor csillagászati évkönyv és az Amatőrcsillagászok Kézikönyve nyomdaszámláját csak 1999-ben egyenlítettük ki. A bevételek sorában első helyen a tagdíjak állnak (4 842 000 Ft). A pályázatokon elnyert támogatások (1 405 000 Ft) és az 1%-os szja-felajánlások (1 372 000 Ft) továbbra is igen jelentős szerepet játszottak gazdasági stabilitásunkban.

Ajánljuk...