Meteor csillagászati évkönyv 2002

cimlapHelyesbítés az évkönyv naptár részéhez

A 2002-es kötetben három olyan alapvető, átfogó cikket is talál az Olvasó, amelyek a modern csillagászat egy nagyobb kérdéskörét dolgozzák fel. A Világegyetem egészének kutatásáról, a kozmológiáról 30 éve nem jelent meg összefoglaló a Csillagászati évkönyvben. A témát különösen aktuálissá teszi, hogy éppen az utóbbi években indult néhány nagyszabású program, amelyek első eredményei már jelentősen pontosították elképzeléseinket az Univerzum fejlődéséről. Egy másik cikk a CCD-t, napjaink csillagászatának legfontosabb képalkotó eszközét mutatja be. Az égitestek röntgen- és gammasugárzásának vizsgálata pedig a csillagászat egyik legfiatalabb kutatási területe, amely megfigyelőműszerei által szorosan kapcsolódik az űrkutatáshoz is. Erről az izgalmas területről ad áttekintést a harmadik írás.

Ebben a kötetben is közlünk több olyan táblázatot, amelyek valamelyik cikkhez vagy hírhez kapcsolódnak, de minthogy évek múlva is használható információkat tartalmaznak, a szövegből kiemelve, a táblázatos rész végén helyeztük el ezeket. Az alkalmi táblázatok között összefoglalót találhat az Olvasó a Marsról származó meteoritokról, galaxismagokban felfedezett fekete lyukakról és mesterséges égitesteken elhelyezett röntgen- és gammacsillagászati műszerekről.

A Magyar Csillagászati Egyesület honlapján (www.mcse.hu) az egyesületet bemutató rész Kiadványok menüjéből lehet eljutni az évkönyv lapjaira. Ezeken az egyesület által kiadott kötetek rövid ismertetője, tartalomjegyzéke és kiadási adatai találhatók. A látogató a még kapható köteteket meg is rendelheti. A megjelent kötetek tematikusan rendezett, összefoglaló tartalomjegyzéke segíti a hírek, cikkek helyének megtalálását, a célzott információkeresést. A honlapon olvasható anyagot folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. A már elfogyott évfolyamok cikkeit és beszámolóit fokozatosan hozzáférhetővé tesszük a honlapon, hogy azok az új érdeklődők is elolvashassák, akinek jelenleg már nincsen módjuk a köteteket megvásárolni.

A kötet naptár részében két hibára sajnos csak a könyv terjesztésének megkezdése után derült fény:

A jelenségnaptárban a napéjegyenlőségek és napfordulók megadott időpontját egy órával csökkenteni kell. Helyesen (KÖZEI-ben):

március 20. 20h 16m tavaszi napéjegyenlőség.
június 21. 14h 24m nyári napforduló.
szeptember 23. 05h 55m őszi napéjegyenlőség.
december 22. 02h 14m téli napforduló.

A hetek sorszámozása egy héttel eltolódott. Valójában az első hét január elsejével kezdődött, és mindegyik hétnek az évkönyvben megadott sorszámát eggyel növelni kell.

A helyes adatok megtalálhatók a honlap Jelenségnaptár oldalán. A hibákért elnézést kérünk az évkönyv használóitól.

Tartalom 2002

Bevezető
Használati útmutató

Táblázatok

A csillagképek latin és magyar neve
Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
Julián-dátum táblázat
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Nap adatai
A Hold adatai
Jupiter-holdak
Szaturnusz-holdak
Kisbolygók
Üstökösök
2000 üstökösei
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
A Hold csillagfedései
Csillagkatalógus J2002.5-re
A Naprendszer újabb holdjai
Fekete lyukak galaxismagokban
Röntgen- és gammacsillagászati műszerek
Marsról származó meteoritok

Cikkek

A csillagászat legújabb eredményei
Mészáros Attila: Napjaink kozmológiája
Szatmáry Károly–Kiss László–Mészáros Szabolcs–
Vinkó József: Röntgen- és gammacsillagászat
Fűrész Gábor: CCD-kamerák a csillagászatban

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
Szegedi Csillagvizsgáló
TIT Budapesti Planetárium
Szerzőink

Kiadási adatok 2002

Szerkesztette

Mizser Attila
Szabados László
Taracsák Gábor

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián

Szakmailag ellenőrizte

Benkő József
Holl András
Kun Mária

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MLog Műszereket Gyártó és Forgalmazó Kft.,
az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a Qwerty Computer Kft.
Szokolay Ágnes.

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Terjedelem: 20.8 ív + 4 oldal melléklet
Példányszám: 4000
2001. november
ISSN 0866-2851

A kötet ára

1600 Ft, egyesületünk tagjainak 1400 Ft.

A címlapon

Az M33 jelű spirálgalaxis a Triangulum (Háromszög) csillagképben. A felvétel a Kitt Peak-i 4 m-es teleszkópra szerelt 8189×8189 képelemes CCD-kamerával készült (Nicole King és munkatársai)

Ajánljuk...