Meteor csillagászati évkönyv 2008

evkonyv2008A 2008-as kötettel jelentősen megújítottuk csillagászati évkönyvünket. Az évkönyv immár az MCSE gondozásában is komoly hagyományokra tekinthet vissza. Amikor az 1980-as évek végén egyesületünk önálló csillagászati évkönyv kiadását határozta el, és ezzel a nagy múltú hazai évkönyvkiadás folytatását biztosította, a cél a megszokott Gondolat-évkönyvek folytatása, lehetőség szerint visszaállítása volt. Amint anyagi lehetőségeink megengedték, ezt a célt sikerült is elérni: az 1998–2007-es kötetek már mindenben megfeleltek egy hagyományos csillagászati évkönyvvel szemben támasztott követelményeknek.

Egy csillagászati évkönyv egyik fontos szerepe az adott évre vonatkozó csillagászati alapadatok, valamint az érdekes, látványos, ritka – és természetesen a kötet lezárásáig előre jelezhető – égi jelenségek pontos közlése mindazok számára, akiket érdekelnek a csillagos ég jelenségei. A 2008-as kötetben jórészt szakítottunk a korábbi évek, évtizedek gyakorlatával: a hosszú oldalakon sorjázó táblázatokkal. Ez a fajta adatközlés természetesen nem tekinthető minden elemében idejétmúltnak, azonban az olvasói és a terjesztői visszajelzések alapján úgy érzékeltük, hogy ma már erősen megcsappant az igény a táblázatos adatok iránt. A számítástechnika és az internet mai elterjedtsége mellett, amikor egyre többen használnak különféle planetárium-programokat, és naprakész információkat kaphatnak az internetről, és ezzel akár személyre szóló „évkönyvet” is készíthetnek saját használatra, egy hagyományos, nyomtatott évkönyv gyökeresen más szerepet kell hogy kapjon.

A 2008-as Csillagászati évkönyvben a hagyományos táblázatok nagy részét elhagytuk, helyettük igyekeztünk a korábbiaknál jóval több szemléletes ábrával illusztrálni az év folyamán megfigyelhető jelenségeket. Lényeges és szembeszökő újdonság, hogy az adott hónap csillagászati érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetőkkel hívjuk fel a figyelmet (meteorrajok, kisbolygók, üstökösök, változócsillagok, mélyég-objektumok stb.). Ezekkel az újításokkal szeretnénk még közelebb hozni az érdeklődőket a csillagos éghez, a korábbi évkönyvekhez képest céltudatosabban irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre. Emellett természetesen színvonalas cikkek egész sorát olvashatjuk az évkönyvben.

Tartalom 2008

Bevezető

Kalendárium

Cikkek

Kálmán Béla: A napkutatás újdonságai
Bebesi Zsófia: Titán – a Szaturnusz óriásholdja
Tóth Imre: Az üstökösök új világa
Petrovay Kristóf: A Naprendszer keletkezése
Barcza Szabolcs: Új eredmények az asztrofizika világából
Kun Mária: A galaktikus csillagászat újdonságaiból
Szabados László: A Lokális csoport
Szabó M. Gyula: Égboltfelmérések kozmológiája
Éder Iván: Digitális mélyégfotózás

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszéke
Szegedi Csillagvizsgáló
Kecskeméti Planetárium

Kiadási adatok 2008

Szerkesztette

Benkő József
Mizser Attila

Az évkönyv összeállításában közreműködött

Butuza Tamás
Gyarmati László
Hegedüs Tibor
Horvai Ferenc
Kiss László
Jean Meeus (Belgium)
Sárneczky Krisztián
Szabó Sándor
Székely Péter
Szőllősi Attila
Szakmailag ellenőrizte
Szabados László

Tördelés

Hingyi Gábor

Borítóterv és színes képmellékletek

Vizi Péter

A szerkesztés és a kiadás támogatói

A Magyar Csillagászati Egyesületet jövedelemadójuk 1%-ával támogató adófizetők

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Készült a G-PRINT BT. nyomdájában
Felelős vezető: Wilpert Gábor
Terjedelem: 21 ív + 8 oldal melléklet
2007. november
ISSN 0866-2851

A kötet ára

1950 Ft, tagjaink illetményként kapják.

Ajánljuk...