Meteor csillagászati évkönyv 2012

evkonyv2012A gazdasági válság 2008 őszétől egyre erőteljesebben jelentkező jelenségei nem kímélik kiadványunkat sem, egyre nehezebb eljuttatni Csillagászati évkönyvünket azokhoz, akik komolyan érdeklődnek a csillagászat iránt. A hazai könyvterjesztés viszonyai közepette (óriási árrések, késedelmes fizetés stb.) már régen megszűnt volna kiadványunk, ha nincs mögötte a Magyar Csillagászati Egyesület népes tagsága és mindazok, akik támogatásra méltónak találják az egyesület célkitűzéseit. Legalább ekkora dicséret illeti szerzőinket és a kötet szerkesztésében részt vevő hivatásos csillagászokat, valamint a téma iránt elkötelezett amatőröket, akik ingyenesen, ügyszeretetből, színvonalasan végzik munkájukat – mint oly sokan a Magyar Csillagászati Egyesületben.

A 2012-es év végére sokan jósolnak „égi válságot” – a világvége-hívők számára ad csattanós választ Galántai Zoltán cikke (Az emberiség és a tudomány jövőjéről a 2012-es „világvége” ürügyén). A 2012. december 21-re jövendölt rendkívül „jelenségek” elmaradnak, azonban jó néhány érdekes és valóságos égi eseményt figyelhetünk meg az esztendő folyamán. A márciusi Mars-oppozíció ugyan egyike lesz a leginkább kedvezőtlen ilyen eseményeknek, azonban a vörös bolygó magas égi helyzete és az egyre fejlődő észlelési módszerek minden bizonnyal nagyon sok emlékezetes felvétel készítését teszi lehetővé. A hazai észlelők számára szegényes év lesz 2012 a fogyatkozások tekintetében, azonban június 6-án ismét Vénusz-átvonulást figyelhetünk meg. A mi életünkben többé nem lesz látható ez a ritka esemény (legutóbb 2004-ben láthattuk, amint a Vénusz fekete korongja átvonult a Nap előtt). A Vénusz-átvonulásról részletes ismertetőt közlünk a Kalendáriumban. Július 15-én hajnalban ismét egy viszonylag ritka jelenséget észlelhetünk: a Holdunk el fogja fedni a Jupitert. Kalendáriumunkban még egy sor érdekes égi esemény, előrejelzés, észlelési ajánlat között tallózhat az érdeklődő.

Egy csillagászati évkönyv egyik fontos szerepe az adott évre vonatkozó csillagászati alapadatok, valamint az érdekes, látványos, ritka – és természetesen a kötet lezárásáig előre jelezhető – égi jelenségek pontos közlése mindazok számára, akiket érdekelnek a csillagos ég jelenségei. A 2012-es kötetben sem találhatók hosszú oldalakon sorjázó számsorok. Továbbra is valljuk, hogy a számítástechnika és az internet mai elterjedtsége mellett, amikor egyre többen használnak különféle planetárium-programokat, és naprakész információkat kaphatnak az internetről, és ezzel akár személyre szóló „évkönyvet” is készíthetnek, egy hagyományos, nyomtatott évkönyv gyökeresen más szerepet kell hogy kapjon. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Magyar Csillagászati Egyesület Meteor című lapját, amely számos aktuális égi jelenségről közöl előrejelzést Jelenségnaptárában, olyanokról is, amelyek jellegüknél fogva nem jelenhetnek meg évkönyvünkben. Ugyancsak számos érdekes észlelési ajánlat található az MCSE honlapján (www.mcse.hu) és hírportálján (hirek.csillagaszat.hu). Az égbolt megismerését, a távcsöves megfigyelőmunkát különféle szoftverek is segítik, amelyek közül most hármat ajánlunk: az Ursa Minort (www.ursaminor.hu), a Stellariumot (www.stellarium.org) és a Guide 8.0-t.

A 2012-es Csillagászati évkönyvben az utóbbi évek köteteinél megszokott módon igyekeztünk bemutatni, előre jelezni az év folyamán megfigyelhető jelenségeket. Az adott hónap csillagászati érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetőkkel hívjuk fel a figyelmet (üstökösök, fogyatkozások, fedések, mélyég-objektumok stb.). Mindezzel szeretnénk még közelebb hozni az érdeklődőket a csillagos éghez, céltudatosan irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre. Mindazok, akik kedvet kapnak a megfigyelések végzéséhez és beküldéséhez, a Meteor rovatvezetőinél kaphatnak további tájékoztatást (elérhetőségük megtalálható a kiadvány honlapján: meteor.mcse.hu). A havi előrejelzéseket egy-egy évfordulós csillagászattörténeti érdekesség is színesíti.

Tartalom 2012

Bevezető

Kalendárium

Cikkek

Galántai Zoltán: Az emberiség és a tudomány jövőjéről a 2012-es „világvége” ürügyén
Kereszturi Ákos: Újdonságok a Naprendszerben
Illés Erzsébet: A Vénusz, ahogy ma látjuk
Kovács József: Válogatás az asztrofizika új eredményeiből
Kun Mária: Száz éve ismerjük a reflexiós ködök természetét
Gyürky György: Magreakciók a csillagokban
Frey Sándor: Kettős aktív galaxismagok
Horváth István: Gammakitörések
Almár Iván: Búcsú két baráttól és kollégától

Beszámolók

Mizser Attila: A Magyar Csillagászati Egyesület tevékenysége 2010-ben
Ábrahám Péter: Az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetének működése 2010-ben
Petrovay Kristóf: Az ELTE Csillagászati Tanszékének működése 2010-ben
Szatmáry Károly: A Szegedi Csillagvizsgáló tevékenysége 2009–2010-ben

Kiadási adatok 2012

Szerkesztette

Benkő József
Mizser Attila

Az évkönyv kalendárium részének összeállításában közreműködött

Butuza Tamás
Görgei Zoltán
Hegedüs Tibor
Kaposvári Zoltán
Kovács József
Sárneczky Krisztián
Sánta Gábor
Szabó Sándor
Szöllősi Attila
Tordai Tamás

A kalendárium csillagtérképei az Ursa Minor szoftverrel készültek

www.ursaminor.hu

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László

A kiadvány támogatói

Mindazok, akik az SZJA 1%-ával támogatják a Magyar Csillagászati Egyesületet
Adószámunk: 19009162–2–43

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Nyomdai elôkészítés: Kármán Stúdió, www.karman.hu
Nyomtatás, kötészet: OOK-Press Kft., www.ookpress.hu
Terjedelem: 21,5 ív fekete-fehér + 1 ív színes melléklet
2011. november
ISSN 0866–2851

A kötet ára

2500 Ft, tagjaink illetményként kapják.

A címlapon

A rho Ophiuchi-régió és környezete. Éder Iván felvétele 2010. május 7-én készült Namíbiából, az 1835 m magasságban elhelyezkedő Hakos asztrofarmról. 2,8/200 mm-es teleobjektív, 23×2,5 perc expozíció Canon EOS 5D Mark II fényképezőgéppel (ISO 1600).

A hátsó borítón

Az első magyarországi analemma-felvétel, amelyen sikerült megörökíteni a helyi idő és a helyi középidő közötti különbséget. Ladányi Tamás felvétele Veszprémből készült egy teljes év folyamán, mindig pontosan ugyanabban az időpontban.

Ajánljuk...