Meteor csillagászati évkönyv 2013

evkonyv2013A 2008 őszétől egyre erőteljesebben jelentkező gazdasági válságjelenségek nem kímélik kiadványunkat sem, egyre nehezebb eljuttatni Csillagászati évkönyvünket azokhoz, akik komolyan érdeklődnek a csillagászat iránt. A hazai könyvterjesztés viszonyai közepette (óriási árrések, késedelmes fizetés stb.) már régen megszűnt volna kiadványunk, ha nincs mögötte a Magyar Csillagászati Egyesület népes tagsága és mindazok, akik támogatásra méltónak találják az Egyesület célkituzéseit. Legalább ekkora dicséret illeti szerzőinket és a kötet szerkesztésében részt vevő hivatásos csillagászokat, valamint a téma iránt elkötelezett amatőröket, akik ingyenesen, ügyszeretetből, színvonalasan végzik munkájukat – mint oly sokan a Magyar Csillagászati Egyesületben.

2013 várhatóan a napfoltmaximum éve is lesz – a napkutatás újabb eredményeit foglalja össze Kálmán Béla cikke. Habár a jelek szerint a most esedékes maximum jócskán elmarad az utóbbi évtizedekben megszokott értéktől, mégis sok észlelési lehetőséget kínál központi csillagunk az egyre több amatőrcsillagász számára elérhető naptávcsövek révén. Napjaink egyik legsikeresebb „űrtávcsöves vállalkozásáról”, a Keplerről ír Molnár László, míg a szupernóva-robbanások világába Vinkó József kalauzolja el Olvasóinkat. Mosoni László az interferometria varázslatos világát ismerteti meg az érdeklődőkkel, míg Wim van Driel napjaink nagyszabású nemzetközi rádiócsillagászati projektjét, a SKA-t mutatja be.

A 2013-as év várhatóan leglátványosabb jelenségei ezúttal üstökösökhöz kapcsolódnak. Tavasszal a PANSTARRS-, az év végén pedig az ISON-üstökös látványában gyönyörködhetünk. Az utóbbi égitest az elmúlt néhány évtized legátványosabb üstökösének ígérkezik. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a kalendáriumban közölt fényességadatok az évkönyvünk lezárásakor (2012. november) érvényes előrejelzéseket tükrözik. Egy csillagászati évkönyv egyik fontos szerepe az adott évre vonatkozó csillagászati alapadatok valamint az érdekes, látványos, ritka – és természetesen a kötet lezárásáig előre jelezhető – égi jelenségek pontos közlése mindazok számára, akiket érdekelnek a csillagos ég jelenségei. A 2013-as kötetben sem találhatók hosszú oldalakon sorjázó számsorok.

Továbbra is valljuk, hogy a számítástechnika és az internet mai elterjedtsége mellett, amikor egyre többen használnak különféle planetárium-programokat, és naprakész információkat kaphatnak az internetről, és ezzel akár személyre szóló „évkönyvet” is készíthetnek saját használatra, egy hagyományos, nyomtatott évkönyv gyökeresen más szerepet kell, hogy kapjon. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Magyar Csillagászati Egyesület Meteor címu lapját, amely számos aktuális égi jelenségről közöl előrejelzést Jelenségnaptárában, olyanokról is, amelyek jellegüknél fogva nem jelenhetnek meg évkönyvünkben. Ugyancsak számos érdekes észlelési ajánlat található az MCSE honlapján (www.mcse.hu) és hírportálján (hirek.csillagaszat.hu). Az égbolt megismerését, a távcsöves megfigyelőmunkát különféle szoftverek is segítik, amelyek közül most hármat ajánlunk: az Ursa Minort (www.ursaminor.hu), a Stellariumot (www.stellarium.org) és a Guide 8.0-t.

A 2013-as Csillagászati évkönyvben az utóbbi évek köteteinél megszokott módon igyekeztünk bemutatni, előre jelezni az év folyamán megfigyelhető jelenségeket. Az adott hónap csillagászati érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetőkkel hívjuk fel a figyelmet (Hold, bolygók, együttállások, üstökösök, fogyatkozások, fedések, mélyég-objektumok stb.). Mindezzel szeretnénk még közelebb hozni az érdeklődőket a csillagos éghez, céltudatosan irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre. Mindazok, akik kedvet kapnak a megfigyelések végzéséhez és beküldéséhez, a Meteor rovatvezetőinél kaphatnak további tájékoztatást (elérhetőségük megtalálható a kiadvány honlapján: meteor.mcse.hu).

A havi előrejelzéseket évfordulós csillagászattörténeti érdekességek is színesítik.

Tartalom 2013

Bevezető

Kalendárium

Cikkek

Kálmán Béla: A napkutatás új eredményeiből
Molnár László: Csillagok a Kepler fényében
Vinkó József: Új típusú szupernóva-robbanások
Mosoni László: Amíg a 100 méteres távcsövek elkészülnek
Wim van Driel: Az SKA – úton egy globális óriás rádiótávcső felé

Beszámolók

Mizser Attila: A Magyar Csillagászati Egyesület tevékenysége 2011-ben
Ábrahám Péter: Az MTA KTM Csillagászati Kutatóintézetének muködése 2011-ben
Petrovay Kristóf: Az ELTE Csillagászati Tanszékének muködése 2011-ben
Hegedüs Tibor: A Bács-Kiskun Megyei (Önkormányzat) Csillagvizsgáló Intézet 2010–2012

Megemlékezés

Érdi Bálint: Szécsényi-Nagy Gábor 1948–2012

Kiadási adatok 2013

Szerkesztette

Benkő József
Mizser Attila

Az évkönyv kalendárium részének összeállításában közreműködött

Csák Balázs
Görgei Zoltán
Kaposvári Zoltán
Kernya János Gábor
Kiss Áron Keve
Kovács József
Landy-Gyebnár Mónika
Molnár Péter
Sárneczky Krisztián
Sánta Gábor
Szabó M. Gyula
Szabó Sándor
Szöllősi Attila

A kalendárium csillagtérképei az Ursa Minor szoftverrel készültek

www.ursaminor.hu

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László

A kiadvány támogatói

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium „Csillagászat a fejlődésért és a tehetségekért”
Mindazok, akik az SZJA 1%-ával támogatják a Magyar Csillagászati Egyesületet
Adószámunk: 19009162–2–43

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Nyomdai előkészítés: Kármán Stúdió, www.karman.hu
Nyomtatás, kötészet: OOK-Press Kft., www.ookpress.hu
Felelős vezető: Szathmáry Attila
Terjedelem: 18,75 ív fekete-fehér + 12 oldal színes melléklet
2012. november
ISSN 0866–2851

A kötet ára

3000 Ft

A címlapon

Koronakitörés 2012. augusztus 31-én a Solar Dynamics Observatory felvételén.
A kitörést követően sarki fényeket észleltek szeptember 3-án. (NASA/SDO)

A hátsó borítón

A bakonybéli Pannon Csillagda épülete. Az új ismeretterjesztő intézményt
2012. április 28-án adták át a nagyközönségnek.

Ajánljuk...