Meteor csillagászati évkönyv 1993

cimlapAz év újítása a színes borító volt, ami a könyvárusi forgalomban tette versenyképesebbé az 1993-as kötetet. Így talán olyan érdeklődők tekintetét is magára vonzotta, akik eddig nem figyeltek fel az évkönyvre. A táblázatok betűtípusának és betűméretének megváltoztatásával az esztétikai szempontok mellett a jobb olvashatóságot is kívántuk szolgálni. Újdonság volt a kisbolygók csillagfedéseit tartalmazó táblázat, mely egy izgalmas megfigyelési területhez adott segítséget. Az olvasók kérésére került be a csillagkatalógus, mely a fényesebb csillagok nagy pontosságú koordinátáit tartalmazza az adott év közepére számolva.

A kiadáshoz csak egy pályázaton sikerült anyagi támogatást kapniuk. A Fővárosi Önkormányzat Kulturális Alapjának segítsége azonban lehetővé tette, hogy a könyv árát a szebb külső ellenére is csak minimális mértékben kellett emelnünk. Az alacsony árban természetesen az is fontos szerepet játszott, hogy a szerzők, szerkesztők és a terjesztésben résztvevő egyesületi tagok jelképes tiszteletdíjért vagy ingyen vállalták a munkát.

 

 

Tartalom 1993

 

Bevezető
Használati útmutató
Táblázatok

Jelenségnaptár
A bolygók kelése és nyugvása (ábra)
A Nap és a Hold adatai
A bolygók adatai
A bolygók kitérése a Naptól (ábra)
A bolygók ekliptikai koordinátái
A bolygók elhelyezkedése a Nap körül (ábra)
A Jupiter-holdak helyzete és jelenségei
A Szaturnusz-holdak kitérései
Kisbolygók
Periodikus üstökösök
Meteorrajok
Fogyatkozások, fedések
Mira-maximumok
Fedési változó minimumok
Az 1991. év üstökösei
Julián-dátum táblázat
Csillagkatalógus J1993.5-re

Cikkek

Patkós László: A csillagászat legújabb eredményei
Oláh Katalin: Csillagfoltok – foltos csillagok
Szabados László: Új eredmények – régi változócsillag-megfigyelésekből
Illés Erzsébet: A Nagy Vörös Folt Kutatásának története
I. Bartha Lajos: A Mars – a (még mindig) időszerű bolygó

Beszámolók

Magyar Csillagászati Egyesület
MTA Csillagászati Kutatóintézete
ELTE Csillagászati Tanszék
Planetárium és Uránia Csillagvizsgáló

Kiadási adatok 1993

Szerkesztette

Holl András
Mizser Attila
Taracsák Gábor

A táblázatok összeállításában közreműködtek

Jäger Zoltán
EAON (Belgium)
Jean Meeus (Belgium)
Kovács Emese
Sárneczky Krisztián
Tepliczky István
Zalezsák Tamás

Szakmailag ellenőrizte

Frontó András
Szabados László

Műszaki szerkesztés és illusztrációk

Taracsák Gábor

A szerkesztés és a kiadás támogatói

az MTA Csillagászati Kutatóintézete,
a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Alapja,
a QWERTY Kft.

Impresszum

Felelős kiadó: Ponori Thewrewk Aurél
Készült a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Nyomdájában
Terjedelem: 180 o.
Példányszám: 4000
ISSN 0866-2851

A kötet ára

A kötet már elfogyott.

A címlapon

A Jupiter bolygó. A Hubble Űrtávcső felvétele

Ajánljuk...