Karácsony haván

Vegyük például azt az időt, amikor az iskolások ez évben utoljára mennek a suliba,
és este felnéznek az égre. Azaz 2001. december 20-án 21 órát.
Nyugaton már lefelé tart a Hold, mely az est legfényesebb égiteste. Felette
még látszik a Vérszemű csillag (Mars), a narancssárga fényével. Délen magasan
tündökölnek a Fiastyúk (M45) icipici csillagai. Kicsit balra, lejjebb a Bujdosók
Lámpása (Aldebaran) világít, míg felette a Székelyek csillaga (Szaturnusz).
Alattuk van a Kaszás (Orion), az alatt pedig a Sánta Kata (Szíriusz), mely az
est legfényesebb csillaga. Keleten fenn ragyog a Magyarok csillaga (Jupiter),
ami most az est legfényesebb bolygója. Tőle lejjebb, kissé balra, a Jászol (M44)
halvány ködfoltja tűnik fel, mely Budapestről sohasem látható, a fényszennyezés
miatt. Mint ahogy a Tejút sem, ami ilyenkor pont átszeli az eget.
Néhány szó a Fiastyúkról, a Kaszásról és a Sánta Lányról.
A Fiastyúkot másképpen Fagyhozó csillagnak is mondják, mert amikor már kora
este látható az égen, akkor közel a tél. Mivel a temérdek csillag között könnyű
volt megtalálni, s igazodni lehetett hozzá az út során, ezért útmutató csillagnak
is használták.
Egy Mátyás királyról szóló regében Kampó táltos, aki Mátyás elveszett lovát
kereste, eltévedt a sötétben, s az égből alászálló Fiastyúk igazította útba.
Erdélyben Szitáslyuknak ismerik, mert azt hitték, hogy az égbolt kárpitja azon
a helyen ki van lyuggatva, és áttünedezik rajta a mennyei fényesség.
Az Oláhtánc elnevezés valószínűleg onnét ered, hogy amikor párás a légkör, a
halvány csillagocskák reszketni, táncolni látszanak.
Sok egyéb neve közül néhány: Csirkéstyúk, Csürkecsillag, Fiascsillag, Kaptár,
Kaptárhódja, Kottafias, Vadgalambfót.
A Kaszás egy nagyon szép és jellegzetes csillagkép. A nagy csillagnégyszög a
Kaszáló, a középen lévő három egyforma fényességű, és egymástól egyenlő távolságra
lévő csillag a Kaszások, vagy Három Kaszás. Ez utóbbit hívják még Juhászbotnak,
Pásztorbotnak, Inzsellérpóznának, Jákob Pálcájának és Szent Péter Pálcájának
is.
A Kaszást egy embernek is lehet nézni, ekkor a tőle jobbra lévő csillagív adja
meg az égi kasza alakját.
A Kaszástól lejjebb, balra van egy nagyon fényes csillag, s Sánta Kata, avagy
Sántalány, Étekhordó csillag, Szilkehordó csillag. Ő volt a kaszások ebédhordója,
ám egy napon belelépett az egyik kaszába. Azóta biceg az égbolton a pislákoló
fényével. Egyéb nevei Árvaleány Pillantása, Tündérfő, Zúzmarás csillag.

Ajánljuk...