Könyvismertetés – Kulin György: Fénycsóva lobban

Az (egykori) Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium "öreg diákjainak" példamutató
kezdeményezése, a Pro Homine alapítvány egyik feladata, hogy az iskola neves
tanárainak életét és műveit egy-egy tekintélyes kötetben bemutassa a fiatal
nemzedéknek, és általában minden érdeklődőnek. A "Könyves – Könyvek"
sorozatban eddig öt kötet jelent meg, a legutóbbi Dr. Kulin György – az amatőrcsillagászok
tisztelt és szeretett "Gyurka bácsija" – emlékét, életét, jellemező
írásait örökíti meg. Így érdemes rá felfigyelni nem csak az egykori (és mai)
Könyves-diákoknak, hanem a hazai műkedvelő társadalomnak is.
A most megjelent kötet – az előzők beosztásához hasonlóan – egy rövid életrajzi
bevezető után (Bartha Lajos) harminc oldalon Kulin György írásaiból, önéletrajzaiból
összeállított önvallomását tartalmazza életéről, felfogásáról, tudományos célkitűzéseiről
és világnézetéről. A következő másfélszáz oldal Kulin különböző időben megjelent
cikkeinek jellemző írásaiból mutat be szemelvényeket. Az első egység a műkedvelő
csillagászat értékét, a magyarországi amatőrcsillagászat mozgalmának jelentőségét
és a tudománytalan tévhitek éles kritikáját tartalmazza. A második egység Kulin
György kedvelt témáiról közölt ismeretterjesztő írásaiból közöl jellemző példákat.
A harmadik az általános ismeretterjesztő cikkekből mutat be néhányat (pl. A
Jupiter és a Saturnus együttállása 1940-ből, A sarki fényről, A súlytalanságról,
Milyen legyen a kozmikus érintkezés nyelve?, Az űrkutatás az ember szolgálatában,
A csillagászat új korszakának küszöbén, Az ember kozmikus lény – szemelvények
a hasonló című könyvéből). A cikkgyűjtemény záró fejezete Kulin György egyik
tudományos-fantasztikus novellája.
A kötet következő, 37 oldalas fejezete a Kulin Györgyről írt megemlékezések,
visszaemlékezések gyűjteménye. Ezek egyike-másika nyomtatásban is megjelent,
de talán a legérdekesebbek az e kötet számára írt emlékek. Különösen érdekesek
számunkra azok az írások, amelyek Kulin Györgyről, a tanárról és a családapáról
szólnak (Berzeviczy Gergely, Paál Zoltán, Dr. Kulin Enikő – Gyurka bácsi korban
második leánya -, valamint Dr. Hack Frigyes, akinek írása érdekes adatokat tartalmaz
a Könyves Kálmán Gimnázium (most újból felszerelt és megnyitott) Bemutató és
Iskolai Csillagvizsgálójának kialakulásáról. Érdekes elemzés Vízváry Vilmos
(egykori Könyves-diák) elemzése Kulin György világnézetéről és a gimnáziumba
töltött tanári tevékenységről.
Az emlékkönyvet Kulin György könyveinek, valamint nagy számú cikkének, illetve
a vele készült riportok és megemlékezések válogatott bibliográfiája; továbbá
az általa felfedezett kisbolygók jegyzéke zárja. Számos érdekes kép, fénykép
teszi érdekessé az emlékkötetet.
Az emlékkötet szerkesztői igyekeztek úgy összeválogatni az írásokat, hogy azok
átfogják Kulin György pályafutásának minden korszakát, ismeretterjesztő munkájának
minden területét (beleértve az irodalmi tevékenységét is), és az érdeklődő lehetőleg
képet kaphasson a hazai amatőrmozgalom meghatározó egyéniségének életéről, gondolatatiról.
Itt kell kiemelnünk azt a jelentős és gondos munkát, amelyet a cikkek válogatásában
és egybeszerkesztésében Vízváry Vilmos és Fecske András nyújtott. Külön is hangsúlyoznunk
kell néhai Orgoványi János családjának, főleg menyének és unokájának támogatását
az érdekes képanyag rendelkezésére bocsátásával.
A kötet megjelenését az is indokolta, hogy az újpesti Könyves Kálmán Gimnázium
az újra felszerelt szép bemutató csillagvizsgálóját Kulin György Bemutató Csillagvizsgálónak
nevezte el. Az Újpesti Önkormányzat, az iskola tanárai és a városrész polgárai
immár másodszor tették jóvá azt a mulasztást, hibát Gyurka bácsiért, amit a
budapesti TIT-szervezet és a Fővárosi Önkormányzat vétett, amikor "elfelejtették"
róla elnevezni az általa alapított gellérthegyi csillagvizsgálót. Köszönet érte
minden amatőr nevében.
A "Fénycsóva lobba" a terjedelméhez képest lehetőleg részletes képet
kívánt adni a hazai amatőrmozgalom "atyjának" érdekes és szeretetre
méltó személyiségéről. (A cím egyébként Kosztolányi Dezső "Hajnali részegség"
című költeményének, Kulin egyik kedves versének egy sora.) Minden csillagászat
iránt érdeklődőnek és amatőr klubnak, egyesületnek figyelmébe ajánljuk ezt az
emlékkönyvet.
A könyv nem kerül kereskedelmi forgalomba. A Pro Homine alapítványtól szerezhető
be az alapítvány számlájára küldött 3 000 Ft adomány fejében. Érdemes azonban
csillagászati klubok, egyesületek számára nagyobb példányszámban megrendelni,
mivel 25 példány megrendelésénél kötetenként 2 000 Ft (összesen 50 000 Ft),
50 példánynál kötetenként 1 500 Ft (összesen 75 000 Ft) alapítványnak szóló
adományért vásárolható meg. Az egyedi példány (3 000 Ft), illetve nagyobb egység
megrendelése az alábbi számlaszámra és számlatulajdonosi névre lehetséges: 117040007-20055002.
– N. J. Pro Homine Alapítvány, A Könyves Kálmán Gimnázium. További tájékoztatást
Vízváry Vilmos sorozatszerkesztő adhat (1041 Budapest, József A. u. 22/A).

(Felhívnám olvasóink és támogatóink figyelmét, hogy amennyiben
valaki megvásárolná az Egyesületünk alapítójáról szóló könyvet, az vegye fel
velem a kapcsolatot a nandor.rezsabek@lotus.neti.hu
e-mail címen vagy a 06-30-394-8154-es telefonszámon, mert amennyiben a szükséges
nagyobb rendelési szám (25 vagy 50 példány) összejön, az említett kedvezményekkel
közösen szerezzük be a kiadványt – Rezsabek Nándor)

Ajánljuk...