MCSE Kiskun Csoport és NACSK hírek

Meghívó
Az MCSE helyi csoportjainak következő találkozóját 2003. május 23-25.
között tartjuk meg Hajdúböszörményben.
A találkozó helyszíne a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi
Ház. A találkozó fő témája a helyi csoportok munkájának bemutatása, egyéb
ügyeinek
megtárgyalása alkotja. Terveink szerint a találkozó zárónapján közös
látogatást teszünk az MTA debreceni napfizikai obszervatóriumába is.
VÁRJUK AZOKNAK A JELENTKEZÉSÉT IS, AKIK CSILLAGÁSZATI ŰRKUTATÁSI VAGY,
EGYÉB A HELYI CSOPORTOK MUNKÁJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TÉMÁJÚ ELŐADÁSOKKAL KÍVÁNNAK
HOZZÁJÁRULNI A TALÁLKOZÓ SIKERES LEBONYOLÍTÁSÁHOZ.
Szállást a Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpontban tudunk biztosítani.
1000.- Ft/fő/éjszaka /elhelyezés 4 ágyas szobákban, közös zuhanyozóval/.
Saját sátorral érkezők részére a sátorozás ingyenes. Étkezési lehetőség
a városban található éttermekben, pizzériákban, büfében. Szombat estére
közös vacsorát szervezünk, amelynek költsége 800.-Ft személyenként.
Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy 24-én /szombaton/reggelit, ebédet
és vacsorát biztosítsunk a jelentkezőknek, ennek összege 1600.-Ft/fő.
A találkozó részvételi díja szállással és étkezéssel: 4400.-Ft
A találkozó részvételi díja szállással étkezés nélkül: 2000.-Ft
A találkozó részvételi díja saját sátorral és étkezéssel: 2400.-Ft
A jelentkezési határidő 2003. május 10. A jelentkezők részére csekket
küldünk. A találkozó részletes programja a Meteor áprilisi és májusi
számában lesz
olvasható.

Hajdúböszörmény, 2003. február 4.

Baráti Üdvözlettel:
Balogh Zoltán
Az MCSE Hajdúböszörményi Csoportjának vezetője

A
2003. február 1-i összejövetelünkön történt

2003. február elsején szép számban, az aktív tagság több mint fele
(12 fő) gyűlt össze a hartai Egyesületek Házában szokásos havi csoportgyűlésünkön.
Sajnos a több hónapja tartó negatív széria tovább folytatódott: ezúttal
is borult volt az ég, nem tudtunk közösen észlelni (a kitartóbbak
viszont megtehették aznap éjjel, mikor részlegesen felszakadoztak
a felhők
a Kiskunság felett). Ennek ellenére jó hangulatban, közös dolgaink
megvitatásával
és baráti beszélgetéssel telt el az idő: Egyeztettünk a február 22-i
Neptunusz-születésnap forgatókönyvéről, az év első felének hátralevő
nagyrendezvényeiről (kalocsai Csillagászat Napja, Hartai Napok május
1-én, III. Kiskun–Neptunusz Csillagászati Észlelőtábor), a várható
főbb asztronómiai események észlelési tervéről (nap- és holdfogyatkozás,
Merkúr-átvonulás),
valamint az Egyesület központi programjairól (helyi csoportok országos
találkozója, nyári távcsöves találkozó). Szó esett arról, hogy mindenki
rendezze egy hónapon belül tagdíját, illetve hogy növeljük sorainkban
az MCSE-tagok számát. Tovább tárgyaltunk a tervezett hartai csillagvizsgáló
ügyéről, valamint az esetleg alternatívaként jelentkező egyéb műszerbeszerzési
lehetőségekről. Találkozunk február 22-én!

Rezsabek Nándor

Kopernikusz-előadás a Polarisban
2003. február 18-án indult hivatalosan az idei év keddi előadássorozata
a hazai csillagászati élet fellegvárában, a Polaris Csillagvizsgálóban.
Azért hivatalosan, mert az előzetes terveket és számításokat
keresztülhúzva maga az élet, és a szomorú valóság szolgáltatott okot
az egy héttel
korábbi nyitányra: ekkor került sor Schuminszky Nándor űrtudor
Columbia-emlékelőadására.


Matejko festménye Kopernikuszról

Az „530 éve született Kopernikusz” című programra zsúfolásig megtelt
a csillagda előadóterme. Az érdeklődésre jellemző, hogy még
menet közben, sőt az előadás vége felé is érkeztek a csillagászattörténet
kiemelkedő
alakja iránt érdeklődő hallgatók. A hallgatóság életkori megoszlása
igen vegyes képet mutatott: feltűntek a hazai amatőrélet nagy
öregjei, de
sok fiatal is helyet foglalt a széksorok között. Az előadó
nem
is lehetett más, mint Csaba György Gábor tanár-csillagász,
de sokunk számára csak
Az Ismeretterjesztő. Csaba György számos saját könyvön, előadások
tucatjain túl kiváló mestere az érdekes és érdekfeszítő előadások
megtartásának.
A biztos tárgyi tudáson túl (amiben egyetlen „kifogást” találhatunk:
amint bevallotta, az évszámokkal mindig hadilábon áll) fő erénye
az, hogy a legkomolyabb és legfajsúlyosabb témát is könnyedén,
az
átlag
érdeklődő szintjére konvertálva tudja bemutatni.
{mosimage}Az előadás a kopernikuszi kor megértéséhez elengedhetetlen
ókori gondolatok és gondolkodók bemutatásával indult. Szó esett
arról,
hogy a görög
időkben, majd az azt követő korokban hogyan alakult a geocentrikus
világkép szerepe,
és hogy már akkoriban is volt példa a mai napközéppontú világnézethez
hasonló elképzelések kifejtésére. Ízelítőt kaptunk Kopernikusz
életéből: a szülői háttér, az egész más beállítottságú testvér
szerepe, a nagy
tervek megvalósításához tevékenyen hozzájáruló nagybácsi hatása.
Szó volt a korszakról és a történelmi háttérről: a németek
(poroszok), illetve a lengyelek is sajátjuknak tartják a nagy
gondolkodót,
és erre
minden
alapot megad az, hogy szülővárosának státusza már abban az
időben is, a XV–XVI. században, igen gyakran változott — gyakran
egy
emberéleten belül. Bemutatásra került a mindennapi munka: a
tanulmányok sora,
Kopernikusznak
az egyházban betöltött szerepe, a közgazdasági vonatkozású
ténykedés. És természetesen az, ami miatt mi, a csillagászat
barátai szinte
félistenként tiszteljük őt — a heliocentrikus világkép megalkotása.
A Rendszer,
ami első verziójában még nem volt tökéletesen kidolgozott,
de már a valóságos
világrendhez közálló, és rövidesen bekövetkező megfejtés alapját
jelentette.
A sokszor humoros betétektől sem mentes előadást demonstrációs
eszközök is segítették: a különböző időszakokban megjelent,
Kopernikusszal foglalkozó kiadványokból láthattunk egy csokornyit.
A legkülönlegesebb
talán az
1973-as jubileumi évben megjelent, „De Revolutionibus Orbium
Coelestium” (Az égi pályák körforgásairól) című Alapmű reprint
kiadása volt.
Amikor vége lett Csaba György mondandójának, még egy darabig
beszélgettünk a Polaris-beli barátokkal, ismerősökkel a Nagy
Gondolkodóról, és
egyéb
közös témákról, majd abban a hitben indultunk hazafelé, hogy
ismét megértettünk
valamit a minket körülvevő világból.

Rezsabek Nándor

(A cikk a Polaris Csillagvizsgáló honlapján jelent meg)

A Polarisban ünnepeltük az NACSK 4. születésnapját
Az MCSE Kiskun Csoportja és a Neptunusz Amatőrcsillagász Kör
2003. február 22-ra kirándulást szervezett Budapestre.
A 25 fő csoport a hartai önkormányzat különbuszával érkezett
Budapestre szombat délután három óra körül. A szakkör
tagjai először a Magyar
Természettudományi Múzeum kiállítását tekintették meg,
ahol a csillagászati vonatkozású
tárgyak mellett (pl. földre hullott meteor-darabok) érdekes
természeti jellegű (biológiai-környezetvédelmi-természetvédelmi-történelmi)
kiállítás volt látható. A múzeum bejárása után a Füvészkerttel
szembeni parkolóban
gyülekeztünk, majd indultunk tovább.
Fő úticélunk az MCSE Laborc utcai központi obszervatóriuma,
a Polaris-csillagvizsgáló volt. Itt Mizser Attila kedves
köszöntő szavai után Keresztúri
Ákos és fiatal kollégája előadását hallgathattuk meg
a földön kívüli élet
lehetőségéről,
így többek között a marsi vízjéggel kapcsolatos feltételezésekről
és tudományos kutatásokról is hallhattunk. Az előadás
után a
Polaris udvarán
távcsöves bemutató vette kezdetét, néhányan közülünk
pedig beszélgetést kezdeményeztünk a csillagvizsgálót
üzemeltető
amatőrökkel. Csapatunk
előtt még hosszú út állt, ezért este 9 óra körül buszra
szálltunk és hazaindultunk.
A Polaris-csillagvizsgáló munkatársainak köszönjük a
szíves vendéglátást. A Neptunusz Amatőrcsillagász Körnek
pedig
még sok szép ilyen
születésnapi ünnepséget kívánunk!

Balaton László

Két új közös távcső
2003. márciusában a tagság döntése alapján két új binokulárt
vásároltunk a csoport szabad pénzállományának egy
részéből. Az így háromra
bővült közös műszerpark az összes aktív tag számára
hozzáférhető és észlelésre
bármikor használható, az alábbiakban közzétett néhány
szabály betartása mellett.
A Magyar Csillagászati Egyesület Kiskun Csoport és
a Neptunusz Amatőrcsillagász Kör közös távcsöveinek
kölcsönzési
rendje:
– három műszer kölcsönözhető: 10×50 Edixa binokulár,
10×60 (Breaker) binokulár, 6 cm-es refraktor
– egy műszert 2 hónapra lehet kölcsönözni
– a műszereket csak tagok kölcsönözhetik
– a kölcsönzőnek vagy konkrét észleléseket vagy észlelési
élménybeszámolókat kell küldeni a Betelgeuse-ba a
második hónap végen
– a kölcsönzőnek látni kell a nevét az észlelők
között a Meteorban
– használatra jelentkezni a levelezőlistán vagy
direktben Rezsabek
– Nándornak címezve lehet
– ha egyidőben többen igénylik valamelyik műszert,
sorsolással döntünk a
– sorrendről
– a távcsövek használat után Oroszi Zoltánhoz szállítandók,
vagy ha nincs
– más aktuális jelentkező, a kölcsönzőnél maradhat,
ha az ismételten kéri,
– és ismételten vállalja az előírt feltételeket
– a kölcsönző teljes anyagi felelősséget vállal
az igénybevett eszközért.
Bízunk benne, hogy a tagok észlelési munkájához a
közös távcsőbeszerzés is aktívan hozzá tud járulni.
Várjuk
a jelentkezéseket!

Rezsabek Nándor

MCSE Kiskun Csoport és NACSK hírek

Szentléleki élményem

2002. augusztus 8 és 11-e között Szentléleken,
a turistaparkban került megrendezésre a Meteor 2002 Távcsöves Találkozó.
A programról: 2002. augusztus 8-án, csütörtökön déltől érkeztünk. 18:00-kor
Mizser Attila megnyitotta a találkozót és tájékoztatott minket arról, hogy
az erdőbe ne menjünk az aknák miatt… 19:30-kor, Szentlélektől Szentlélekig
címmel előadást tartott. 20:00-kor, a tábori moziban megnéztük az Apollo-13
című dokumentumfilmet, majd a hasonló című játékfilmet is. Augusztus 9-én,
pénteken, már eltértünk az előzetes programtól. Bartha Lajos kérésére 10:00-kor
ő kezdte az előadásokat "Merz, Cooke, Heyde: régi magyarországi távcsövek"
címmel. 11:30-kor, Sárneczky Krisztián: "Felfedezni jó" című előadása
15:00-ig tartott. Először a Naprendszer objektumairól beszélt, azután a nóvák,
szupernóvák
bemutatása következett.


Ebéd a táborban

Elmesélte, hogy még ma,
a CCD-k korában is érdemes vizuálisan észlelni, mert elmondása szerint a
nóvákat és a szupernóvákat
nem kellőképpen CCD-zik. 16:00-kor "Magyar automata távcső a Kitt Peak-en" címmel Bakos Gáspár tartott előadást,
amelyben elmesélte, hogyan építették a távcsövet, milyen alkatrészek vannak
a távcsőben, hogyan szállították, hogyan lehet vezérelni (internet, újonnan
mobiltelefon), mire használják, majd azzal zárta, hogy kérésre készítenek is
ilyen távcsövet. 17:00-kor, Kereszty Zsolt számolt be magán-csillagvizsgálója
építéséről. Kereszty Zsolt többek közt csillagvizsgáló kupolákat épít. 20:00-kor
a tábori moziban az "Üstökén az üstököst" című dokumentumfilmet nézhettük,
amiben a régi MCSE Halley expedícióját kísérhettük figyelemmel. Augusztus 10-én,
szombaton 10:00-kor Távcsőgyártók, távcsőforgalmazók, távcsőépítő amatőrök
fóruma volt. Itt mutatkozott be többek között az Ég-bolt szaküzlet is. 14:30-kor,
a tábor résztvevőiről csoportkép készült.


Tábori csoportkép

15:00-kor, aztrobazár
volt, ahol (többek között) MCSE pólókat, képeslapokat, Napfogyatkozás cd-t,
lencséket, tubust és távcsöveket lehetett venni. 16:30-kor,
bemutatkozott az Intercom- Spacetech, sajnos Martin Birkmair nélkül. 17:00-kor,
Dán András a Színes CCD-képek elméletéről és gyakorlatáról beszélt. 20:00-kor,
a tábori mozi az ,,óriástávcső" épül-t vetítette, amire már alig voltak
kíváncsiak, hanem (köztük én is) inkább asztrofotókat nézegettek. Sajnos csak
ezen az estén
volt csillagos az ég, de így is elég párás volt ahhoz, hogy összepakoljak,
és szabad szemmel nézegessem az ég csodáit.
Kár, hogy másnap haza kellett utaznom, de ahogy mondani szokás: ,,Jövőre, veletek
ugyanitt!"

Lengyel Dávid

Űrnap 2002 szakmai konferencia az ELTÉ-n

A Magyar Asztronautikai Társaság tagjaként
idén is részt vettem a Társaság (MANT) és a Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI),
november 20-án megtartott, éves
szakmai konferenciáján. A helyszín ezúttal új volt: a csillagvizsgáló-
és planetáriumkupolával megkoronázott új ELTE épület.
A köszöntők és megnyitók (Almár Iván Űrkutatási Tudományos Tanács elnök
és MANT örökös tiszteletbeli elnök, Klinghammer István ELTE-rektor, valamint
a magyar űrkutatást felügyelő IHM miniszter), továbbá a Társaság díjainak
és
kitüntetéseinek átadása (Magyari Béla MANT-elnök, Szentpéteri László
főtitkár) után a program egy központi téma köré szerveződött: az ESA (Európai
Űrügynökség)
és Magyarország kapcsolata. Az ESA-tól érkezett két külföldi vendég,
Dr. Henk Olthof és Bernard Zufferey bemutatta a szervezet történetét, valamint
Európa
űrkutatásának mérföldköveit. Az ismert hazai előadók (többek között Both
Előd, Csapodi Csaba, Szegő Károly) pedig ismertették az – ESA-val megkötött
1991-es
általános egyezmény megkötésétől – a partnerségi viszony leglényegesebb
elemeit
(PRODEX, PECS), valamint bemutatták azokat a hazai berendezéseket, amelyekkel
a magyar szakemberek járultuk hozzá az ESA űrkutatási projektjeihez.
A programot az előadások témaihoz kapcsolódó tablókiállítás tette színessé,
valamint e sorok írójának külön örömöt jelentett, hogy ezúttal is sikerült
begyűjteni a MŰI hazai űrkutatást bemutató évkönyvét. Ismét jó volt találkozni
a sokszor amatőrcsillagász vonalról érkező barátokkal, valamint élőben
látni a szaklapok oldalairól és a televízió képernyőiről jól ismert magyar
űrkutató
szakembereket.

Rezsabek Nándor

Képriport a kalocsai Haynald-Fényi-évfordulós
előadásról és kiállításról

A 2002. év a 19-20. század fordulóján az ott
folyó napmegfigyelésekről országos, sőt világhírnévre szert tett kalocsai Haynald
Obszervatórium
alapításának
125., és az egykori igazgató Fényi Gyula jezsuita csillagász halálának
75. évfordulója
volt.
Ebből az alkalomból az MCSE Csillagásztörténeti Szakcsoportjával,
valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézetével
közösen,
az Egyesület és az Országos Műszaki Múzeum szakmai támogatásával
2002. november
2-án csillagászattörténeti
előadást, november 2-8. között pedig csillagászattörténeti kiállítást
szerveztünk a HM kalocsai Tiszti Klubjában. Képriportunk a helyszín
nagytermét érdeklődőkkel
zsúfolásig megtöltő programindító napról számol be.

Rezsabek Nándor

Rezsabek Nándor megnyitja programot
Bartha Lajos megkezdi előadását
A termet megtöltő hallgatóság
Az előadás egyik diája – protuberancia-spektroszkóp
Érdeklődők a kiállítási tárlók előtt
Egy kiállítás képei – XIX. századi tengerész
szextáns
{mosimage}
Egy kiállítás képei – 1880 körül készült csillagászati
teodolit
Egy kiállítás
képei – egy 1878-ban gyártott passzázstávcső

 

Köszönetnyilvánítás a Neptunuszt
támogató hartai vállalkozóknak

A Neptunusz Amatőrcsillagász Kör vezetősége
ezúton is köszönetet mond Tornyai László és Rózsa István hartai vállalkozóknak,
akik ez év októberében
jelentős pénzösszeg felajánlásával támogatták a csillagászat népszerűsítéséért
folytatott
munkánkat.

Rezsabek Nándor

Szakköri foglalkozás Hartán – számos fontos
döntéssel

2002. december 14-én este 18 órakor csoportunk
nyolc tagja a hartai Egyesületek Házában gyülekezett. Az időjárás nem kedvezett
az észlelésnek,
az ég
borult volt, de a csoport aktuális ügyeivel kapcsolatban számos
fontos kérdésben
sikerült konszenzusra jutni.
Így konstruktív vita alakult ki a rendelkezésünkre álló 80 ezer
forintnyi szabad pénzösszeg jövő évi felhasználásáról is. Vén
István egy korábbi
ötlete az volt,
hogy az összeget fordítsuk saját fedett észlelőhely, obszervatórium
építésére. Ehhez természetesen önkormányzati, és állami pályázati
források bevonására
is szükség lenne jelentős mértékben. Döntést az indítványozó
távollétében nem akartunk hozni, azonban végigtekintettük egy
ilyen észlelőhely
építése mellett
és az ellene szóló érveket. Mellette szól az az érv, hogy egy
stabil, állandó bemutatásra és csillagászati észlelőmunkára alkalmas
obszervatórium
jönne
ily módon létre. Ellene szól azonban, hogy a beruházás rendkívül
költséges, és
megvalósítása esetén a tulajdoni viszonyok sem lennének egyértelműen
tisztázva (az iskola adná a helyet, ez később konfliktusok lehetőségét
jelentheti).
Ha a csillagdát nem tudjuk megfelelő funkcióval ellátni, és nem
tudunk állandó (legalább heti, kétheti) ügyeletet, munkát biztosítani,
akkor
a beruházás
létjogosultsága
megkérdőjeleződik. Felmerült ezenkívül, hogy a pénzösszegből
vásárolhatnánk közös távcsövet, illetve binokulárt is.
A szabad forrás felhasználásáról nem született döntés, de a konstruktív
megbeszélés sok oldaláról megvilágította a problémát, és ezzel
nagymértékben segítette
a későbbi döntéshozatalt. Rezsabek Nándor javaslatára és a jelenlévő
tagok egyetértésével döntést hoztunk viszont a Neptunusz Amatőrcsillagász
Kör
(NACSK) tagdíjával kapcsolatban. Mint ismeretes, eddig az NACSK
nem szedett tagdíjat.
Számos érv szólt azonban bevezetése mellett, így a tagság úgy
döntött, hogy (tekintettel a tagok különböző anyagi helyzetére)
200 Ft-ot
jelöl meg, mint
az éves tagdíj mértékének alsó határát. Aki ettől többet szán
az NACSK támogatására, megteheti, azonban elegendő az alsó határnak
megfelelő
összeg befizetése
is, a tagsággal járó kedvezményeket ő is élvezheti. A tiszteletbeli
tagság természetesen
továbbra is ingyenes marad. A tagokat a fenti döntés részleteiről
és a befizetési határidőről külön levélben értesítjük. A Betelgeuse
c.
újságunk jelenleg
csak a tagok számára elérhető.
Januártól a tagságot tagdíjjal megújítók számára továbbra is
ingyenesen jár az újság, egyébként egy éves 1000 Ft-os előfizetési
díj ellenében
bárki megrendelheti
(nem szükséges tagnak lennie). A Betelgeuse színvonalát tovább
növelendő 2003. januártól a lap azonos témájú részeit külön rovatvezetők
szerkesztik.
A tagság döntést hozott a 2003-as év első félévének rendezvényeiről,
az összejövetelek előzetes időpontjairól. Az eseménynaptár honlapunk
Programajánlat
menüpontjában
is megtekinthető.
A 2003-as év Kiskun-táborával kapcsolatos elképzelésekről Balaton
László tájékoztatta a tagokat. A korábbi évek tapasztalatai és
a megbeszélések
alapján úgy döntöttünk,
hogy néhány szervezésbeli gyenge ponton megpróbálunk változtatni.
Így a jövő évben várhatóan napi egy étkezést biztosítunk majd,
a menüt
egy közeli
étteremből
fogjuk rendelni. Ezáltal elkerülhetők az étkezések változó időpontjából
adódó csúszások. Az idei tábor után jelzett igényeknek megfelelően
a 2003-as tábor
8 napon keresztül (2003. július 25 – augusztus 3.) tart majd.
Ferenczi Béla az idei tábor után felajánlotta, hogy jövőre hoz
alapanyagot,
és aki szeretne,
állandó felügyelet mellett csiszolhat magának távcsőtükröt, majd
egy tubusba helyezve összeállíthatja saját teleszkópját. Mindez
minimális költségtérítéssel
(előreláthatóan legfeljebb 15-20 ezer forint) megvalósítható
lesz. Többen jelezték, hogy élnek majd a lehetőséggel. Bízunk
benne,
hogy ezáltal
jelentősen javulhat
majd a csoport műszerrel való ellátottsága. A tábor belépője
egyösszegű lesz, mely az étkezésen, táborhelyen kívül magába
foglalja a fürdőzés
költségeit is. Ennek összege 2003. júniusában lesz pontosan ismert.
A tábor szervezésében
Benkovics Zoltán segíti majd a tavalyi szervező munkáját.
A beszélgetés után Oroszi Zoltán csillagászati és természeti
témájú diafelvételeit tekintettük meg.

Balaton László

Döntés a Kiskun-NACSK közös tagdíjról

A 2002. december 14-i szakkörön a csoport
képviselői úgy döntöttek, hogy a jövőben minden NACSK vagy/és Kiskun Csoport
tag számára
megállapítanak egy
jelképes, éves tagdíjat.
Mivel a tagok anyagi helyzete teljesen különböző, ezért
úgy gondoltuk, hogy nem hozunk létre díjbesorolásokat,
hanem
a tagra bízzuk,
hogy a saját belátása
szerinti mértékben járuljon hozzá a tagdíjbevételekhez.
Egy megkötést alkalmazunk, miszerint ez az összeg minimálisan
200 Ft/év/fő.

Mit kapunk a tagdíjért cserébe?

A tagdíjat befizető számos előnyben részesül. Így továbbra is ingyen megkapja
csoportunk kéthavonta megjelenő lapját, a Betelgeuse-t. A közös kirándulások,
észlelések során az így befolyt összegből csökkentjük a tagokra háruló kiadások
mértékét, így pl. Budapestre is olcsóbban elutazhatunk februárban, illetve
kevesebbe kerül a nyári táborozás. Ezenkívül a tagdíjak minden forintja tovább
javítja a csoport anyagi helyzetét, lehetővé téve nagyobb eszközbeszerzések,
ötletek finanszírozását.
Kérünk minden tagot, hogy 2003. évi tagdíját – amennyiben továbbra is a két
szervezet valamelyikének tagja kíván maradni – 2003. március 1-ig az összejövetelek,
szakkörök valamelyikén fizesse be a pénztárba.
Minden hozzájárulást köszönünk, a Csoport nevében is.

Balaton László

Eseménynaptár a 2003-as év első félévére (2003.
február 23-i állapot)

Dátum Nap Program
2003. 02. 01. szombat Közös észlelés, összejövetel, észlelés
2003. 02. 22. szombat Közös kirándulás Budapestre, a Planetáriumba és a Polaris Csillagvizsgálóba
2003. 03. 01.   Az NACSK-Kiskun tagdíj befizetésének határideje
2003. március-április szombat Csillagászat Napja Kalocsán (pontos időpontról még nem döntöttünk), közös
észlelések
2003. május   A Csillagászat Hónapja
2003. 05. 01. csütörtök Egyesületek Napja Hartán, távcsöves bemutató a Sportpályán
2003. 05. 07. szerda Merkúr átvonulás a Nap előtt. Közös megfigyelés
2003. 05. 10. szombat MCSE-Közgyűlés
2003. 05. 16. péntek Teljes holdfogyatkozás megfigyelése (eleje látszik)
2003. 05. 31. szombat A részleges napfogyatkozás megfigyelése
2003. június (nincs időpont) közös észlelés, szakkör
2003. 07. 21-07. 30. péntek-vasárnap III. Kiskun-Neptunusz Csillagászati Észlelőtábor

Balaton László

Ajánljuk...