Üzenet az utókornak

Kedves Barátaink! Kedves Utódaink! Kedves Utókor!


Ha olvassátok ezeket a sorokat, az azt jelenti, hogy megtaláltátok a jövőnek szánt üzenetünket. Talán több évszázad is eltelik majd, mire rábukkantok erre: amikor elbontjátok ezen alapkő fölé emelt épületet. De ez még odébb van.


Most még csak 2003. szeptember 6-ika szombat délután van. A Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány csillagvizsgálójának alapkövét ezen a napon tesszük le. Itt ezen a helyen Hegyhátsál településen, Vas megyében, Magyarország nevű hazánkban, Európa közepén egy csillagvizsgáló építése kezdődött meg. Most még üres a telek, csak az épület alapozása kezdődött el. Az alap betonjába került ez a fémhenger, amelybe beleraktunk mindent, ami eszükbe jutott: a település történetét, üzeneteket, fényképeket, családtörténetet, a mai újságot, csillagászati megfigyeléseket, a létesítendő épülettel kapcsolatos dokumentumokat, az itt jelenlévők sajátkezű aláírását, és minden apróságot, amit ebben a hengerben találtatok. A hengert ma lezártuk, és erre építjük rá a csillagvizsgáló előadótermét, illetve köré az egész épületegyüttest: észlelő és bemutató csillagvizsgálót, könyvtárat, előadót, kiszolgáló helyiségeket.


Reméljük, hogy sikerül megvalósítani tervünket: nemcsak megépül a csillagvizsgáló, de itt sok csillagászati rendezvény, találkozó, észlelőtábor kerül majd megszervezésre az idők folyamán. Sok érdekes és értékes csillagászati megfigyelés születik majd. Sok érdeklődőnek tudjuk távcsövekkel megmutatni a csillagos ég szépségeit. Sok amatőrcsillagászt láthatunk itt vendégül, sok neves csillagász tart itt előadást. Hasznosan segíti majd mindez a hazai csillagászat, amatőrcsillagászat, csillagászati ismeretterjesztés fejlődését.


Azaz működni fog a csillagvizsgáló, és fennmaradását sokáig biztosítani tudjuk majd. Mi, a most élők, a mi utódaink, aztán majd az ő utánuk jövők. Tudjuk semmi sem tart örökké, így biztosak vagyunk abban, hogy a most megépítendő épület is egyszer majd elbontásra kerül. És akkor — nekünk majd, nektek most — előkerül ez a henger, benne mindenféle — nekünk fontos, nektek nagyrészt furcsa — dolgokkal. Fogadjátok szeretettel üzeneteinket!


Reméljük, hogy könnyen elolvashatók lesznek ezek a sorok: mert ez azt jelenti, hogy még érteni fogjátok ezt a magyar nyelvet. Ha nem, akkor majd tudósaitok és fejlett technikátok segítségével képesek lesztek megfejteni, és megérteni az általunk írtakat. Sok sikert ehhez!


Még egyszer üdvözlünk benneteket: jövőben élő embertársaink! Emlékezzetek reánk, a jóval korábban éltekre! Szeressétek ti is a csillagászatot, úgy, mint mi!


E sorokat egy Keszthelyi Sándor nevű amatőrcsillagász írta le, de az ünnepélyes alapkőletételen részt vevő valamennyi amatőrcsillagász, helyi lakos, kedves barátunk, és az alapítvány vezetői nevében.

Ajánljuk...