103. Vasné Tana Judit: Az egri csillagásztorony. Kiállításvezető.

{mosimage}

A könyv megvásárolható nyitvatartási időben (azaz: keddtől vasárnapig minden nap – hétfő kivételével – 09.30 és 15.00 között) az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (3300. Eger. Eszterházy tér 1. tel 36520-400 vagy 36325-521) csillagászati múzeumában.
Megrendelhető 220 (tagoknak 200 ) Ft-ért a Polaris Csillagvizsgálóban (Budapest III. Laborc u. 2c) keddenként vagy az MCSE postacímén (1461. Budapest, Pf. 219.) rózsaszín postautalványon.

1761-ben döntött úgy az egri püspök, hogy négyfakultásos egyetemet alapít Egerben. Megterveztette, megépíttette az épületet, tantermekkel, előadóterekkel, könyvtárral. Még egy tízemeletes, 53 m magas csillagvizsgáló tornyot is felépített, melybe Londonból hozatta a legkorszerübb távcsöveket, márvány délvonalát carrarai márványból rakatta ki, irányát magával a bécsi királyi csillagásszal tüzette ki. Saját és egyházmegyéje pénzét nem kímélte. Az állam első számú vezetőjét 1784-ben idehívta a kész intézménybe, és csak arra kérte őcsászári felségét, kegyeskedjen az egyetem alapító okiratát aláírni, és már indulhat is az egyetemi oktatás, jöhetnek a kiváló oktatók és híres csillagvizsgáló tudósok.
Nein!” mondta II. József, és az egészből nem lett semmi. A kiváló intézmény két évszázadig csupán középiskolaként vegetált.
Persze a kiválóan megépített csillagvizsgáló (Specula) ott maradt, de nem jöttek bele híres csillagászok, további müszereket nem vásároltak bele. Így mikorra a Líceum végre felvehette (az Egerhez oly sok szállal kötődő) Ho Si Minh vietnámi partizán nevét: a csillagászati müszergyüjteményt múzeummá nyilvánították.
És most itt van egy európai unikum: egy teljesen eredeti helyén, szinte eredeti állapotában lévő 18-dik századi csillagvizsgáló, eredeti kutató, oktató, demonstráló müszerekkel. Ezt a tízezrek látogatta gyüjteményt ismerteti a kis könyvecske: az intézet történetét, a csillagvizsgálóhoz kapcsolódó kiállítótermek tárgyait (tükrös és lencsés távcsövek, kvadránsok, napórák, glóbuszok). A Nagy Márvány Délvonalat. A Camera Obscurát. A Csillagvizsgáló kupoláját.
Ezeken a lépcsőkön kaptatott fel Hell Miksa is, itt szuszogott Albert Ferenc, Tittel Pál, Madarassy János. Itt van a csillagász melegedője (Ezt a termet az Egri Philip Moris Dohánygyár és a dohányzó honfitársaink támogatása tartja fenn). Minden eredeti, még az a hordozható falépcső is 250 éves, mellyel az okulár magas állásához való felmászásra használtak.
Mindezt megtudjuk a könyvecskéből.
Csakis egyvalami nem eredeti: az összes lencsés távcső akromatikus objektívje az idők során eltünt (plexivel pótolták a restaurátorok). Vajon kinél, hol lapulnak ezek az üvegek? Mert tudjuk: az objektívlencse nem vész el, csak gazdát és csövet cserél!

Ajánljuk...