201. Newton, Isaac: Válogatott írásai

{mosimage}

Könyvesboltokban vásárolható.

Zsebre dugható, keménykötésű, kisméretű könyvecske – de benne hatalmas gondolatok rejtőznek! Melyek jó háromszáz éve kellő alapot tettek a fizika, a csillagászat, az égimechanika, a kozmológia, és talán az egész természettudomány alá. Newton főművével és egyéb kisebb” műveivel vált minden komollyá, alapossá, számíthatóvá, értelmezhetővé, bízonyíthatóvá. Azóta mindez tankönyvekbe került, a fizikaoktatás alapja lett, a csillagászat alapvetésévé nemesedett. De itt, ebben a könyvben még Newton saját szavait olvassuk: még töpreng, még keresi a szakszavakat. Még vitatkoznak vele tudós kortársai. Így lesz a kötet még érdekesebb a mai olvasónak.

A Principia Philosophiae Naturalis egy újonnan indult hazai könyvsorozat, mely a legjelentősebb természettudósok és matematikusok munkáibol válogat majd. A sorozat neve a Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, azaz Newton nagy művének címe alapján alakult ki, igy természetes volt hogy legelsőre Newton került műveinek részleteivel. Örömünk nagy! Még nagyobb lenne: ha egyszer végre valaki teljes egészében lefordítaná es közzétenné “A természetfilozófia matematikai alapjai” cimű művet. Mert Newtonról sok életrajzot láthattunk, sok művének részletét ismerhetjük, de a Principia… magyarul meg várat magára! Talán megérjük egyszer: ezt a nagy élményt is!?

Ajánljuk...