59. Forgács József: Magyar csillagversek.

{mosimage}

Egyrészt megrendelhető a Magyar Csillagászati Egyesület (1461. Budapest, Pf. 219) postacímén, rózsaszín postautalványon 500 Ft (tagoknak 400 Ft) elküldésével, hátoldalon a tétel megnevezésével. Másrészt megrendelhető a szerző kezéből is: Forgács József (2840. Oroszlány, Fürst Sándor u. 32. Fsz.1.) címére 500 Ft piros postai csekken történő elküldésével. E-mailje: {forjo@freemail.hu }

Szerettek a síkra heveredni hanyatt, Kalap levén vánkos a fejetek alatt, Nézni a fiastyúk s göncölszekér felé, Olykor-olykor el is andalodni belé.?
Az nyilvánvaló volt, hogy nagy magyar költőink is nézték a csillagos eget, a Tejútat, a bolygókat, a Holdat, a naplementéket, az üstökösöket, a hullócsillagokat, a fogyatkozásokat. De, hogy ilyen élményeikről, gondolataikról szép verseket is írtak, már kevéssé ismertük. Az utóbbi években olvashattunk amatőrcsillagászati lapjainkban ilyen verseket egyet-kettőt.
Most itt egy nagyobb terjedelmű összeállítást kapunk: Ady, Arany, Áprily, Babits, Balassi, Földi, Kosztolányi, Petőfi, Szabó, Tóth, Vajda, Vörösmarty (60 db) csillagászati jellegű versei.
Persze Balassi az ő gyönyörűséges Júliájához viszonyítja a bolygórendszert. Babits vallásosan, Kosztolányi filozofikusan, Petőfi hazafiasan, Arany népiesen, Ady zaklatottan nézi a csillagos eget, minden költő másként. Minden vers egy kis univerzum maga is, belefeledkezik az olvasó. Egy csillagászati előadást ilyenekkel illusztrálni, magyarázni: szép lehet!
Szívesen olvasgatja a kötetet az ember: köszönjük az összegyűjtését, a két amatőrcsillagász illusztrátor egyszerű, kevés vonalú, lágy rajzai önmagukban kellemesek, és a versekhez is illenek.
Biztatnám a hazai amatőröket a kötet olvasására, további szép csillagászati versek gyűjtésére (mert vannak még!). Egy újabb kiadáshoz majd a vers megszületésének évszámát is oda kellene írni és egy jobb mutató segíthetné a keresgélést! De addig is: (ha kinn borult az ég) este lefekvés előtt olvasgassuk ezeket a költőket! Mert közelebb jutunk verseik által a csillagokhoz! Ó, hányszor állottam az ég alatt Augusztusban. Nagy hulló csillagok Futása széles fénysávot hagyott Az égen, és szívemig szaladt”

Ajánljuk...