98. Boglári Ferenc: Az Univerzum kialakulásának története. Egy új szempont szerinti vizsgálat eredmé

{mosimage}

Megrendelhető Boglári Ferenc (7633, Pécs, Ybl Miklós u. 7 3.) címén 100 Ft postabélyeg levélbeli küldése ellenében.

A szerző 1931-ben született. Pécsett él, valamikor az uránbányában dolgozott nehézgépkezelőként. Amióta nyugdíjba vonult, szabadidejében a Világegyetem szerkezetén gondolkodik. Az egyetlen pécsi amatőr- kozmológus, a pécsi amatőrcsillagászok jó ismerőse. Szívesen tart sokfelé ingyenes előadásokat. Évente egyszer eljön közénk is, és lelkes előadást tart. Ez tegnap este is megtörtént.
Boglári saját világfelfogása a legapróbb részecskékből kiterjedő hatással magyaráz meg mindent: nukleonok, atomok, molekulák, testek, égitestek, csillagok, galaxisok, galaxishalmazok, táguló Univerzum.
1982 óta töpreng mindezen. 1988-ban, 1991- ben, 1992-ben, 1993-ban, 1994-ben, 1998-ban, 1999-ben többféle terjedelemben, méretben, címmel adta ki elméletét kis füzetekben. Saját költségén állíttatta elő, és küldte el annak, aki kérte.
Ahogy a csillagászok mellett megélnek amatőrcsillagászok, úgy a képzett kozmológusok mellett létezhetnek műkedvelő kozmológusok is. Természetesen mindenkinek, aki ennek a Világegyetemnek lakója: joga van lakhelyéről gondolkodni. Gondolatait leírhatja. Írásait terjesztheti. A többi az olvasó dolga….!

Ajánljuk...