Vénusz-átvonulás – 2004. június 8.

A hónap témája:

Vénusz-átvonulás — 2004. június 8.

A C/2001 Q4 (NEAT)–üstökös jóval fényesebbnek ígérkezik hajnali társánál,
ráadásul az esti égbolton lesz megfigyelhető, ami az érdeklődő nagyközönség számára
igen előnyös. Érkezéséről már régóta tudunk, még 2001. augusztus 24-én fedezte fel
Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) program, amely az egyesült államokbéli
Palomar-hegyi Obszervatóriumban földsúroló kisbolygók után kutat. A kométa ekkor
még a Szaturnusznál is távolabb járt, ám idén május 15-én, amikor eléri napközelpontját,
Földunknél is közelebb kerül majd csillagunkhoz.

A Vénusz a Földnél közelebb kering a Naphoz, 224 naponként kerüli
meg. Pályasíkja a Földével 3,39° szöget zár be. Miközben kering a Nap körül, a Földünk is halad pályáján, ezért bolygónkról
nézve csak 584 naponként mutatkozik a Nap közelében. A két bolygó pályasíkja a fenti 3,39°-os szög miatt nem esik teljesen
egybe. A két bolygó pályasíkjának metszéspontjait ún. csomópontoknak hívják. Ezek minden évben június és december elején
látszanak a Nap irányában. Ekkor legtöbbször a Vénusz messze jár innen — így a Földről nézve ritkán halad el a csupán
0,5° látszó átmérőjű napkorong előtt. Hol "fölötte" hol pedig "alatta" vonul el kicsivel.

Ha megnézzük az elörejelzéseket, 6000 év alatt (Kr.e. 2000-től 4000-ig) 81
átvonulás volt/lesz. Az egyes átvonulások között rendre 8 — 121,5 — 8 — 105,5 év telik el, majd kezdődik elölről.
Mint az ábrán is látható 2012-ben is láthatunk majd Vénusz-átvonulást azonban az
a Föld teljesen más részein lesz látható, hiszen a jelenségek bekövetkeuzte között nem
pontosan egész napnyi a különbség, így más területeken lesz nappal a következő eseménykor.

Ha megnézzük a Föld és a Vénusz keringési idejét, 8 földi keringésre 13 Vénusz-keringés esik, a
22,5 óra híjján. 235 földi keringésre 382 vénuszi esik 12,9 óra különbséggel,
243 földire 395 vénuszi 9,6 óra különbséggel. Azaz 1761 + 8 év = 1769. 1769 + 235 = 2004. 1769 + 243 = 2012.
Ezek a júniusi átvonulások voltak, a decemberi csomónál természetesen megkapjuk ugyanezt a
ciklikusságot, 1874 és 1882 majd 2117 és 2125. A Vénusz-átvonulásoknak is megvan tehát a maguk ún.
Szárosz-ciklusa amely 243 évenként ismétlődő átvonulásból és több ezer évig tartó sorozatokból áll,
akárcsak a napfogyatkozásoknak.

A jelenség további részleteiről, valamint a tervezett rendezvényekről további információk találhatók a
http://venuszatvonulas.csillagaszat.hu honlapon.

Ajánljuk...