A hónap témája a Polarisban: Óbuda csillagai V.

Kerületünkben élt és alkotott Tamkó Sirató Károly, a magyar avantgárd egyik kiváló képviselője, aki számos “kozmikus” verssel is gazdagította a magyar irodalmat.

Száztíz évvel ezelőtt született Tamkó Sirató Károly (1905-1980), akinek nevét sokan leginkább gyermekversei után ismerik, mindenki által ismert hősei Bőrönd Ödön vagy Tengerecki Pál.

1975-ben megjelent Cosmogrammok című kötete már címében is megelőlegezi a “kozmikus” témaválasztású verseket – és nem is akármilyeneket! Lássuk ezek közül a Pioneer-10 aluminiumlapjára címűt! A Pioneer-10 és testvérszondája, a Pioneer-11 1972/743-ban indult a Jupiter, illetve a Szaturnusz felderítésére, és ez a két űreszköz volt az első, amely elhagyta bolygórendszerünket, és kijutott a csillagközi térbe. Közismert, hogy mindkét űreszköz fedélzetén egy-egy alumíniumlapot helyeztek el, rajta az emberiség üzenetével, abban a reményben, hogy valamikor, a távoli jövőben – talán évmilliók múlva, de az is lehet, hogy soha – földönkívüli értelmes lények kezébe juthat.

Ez az üzenet már akkor is megmozgatta a tudomány iránt érdeklődők képzeletét, a költő versben üdvözölte a valamikori “csillagrokonokat”.

Tamkó Sirató Károly a hetvenes években.

Tamkó Sirató Károly a hetvenes években.

 

A Pioneer-10 és -11 űrszondák fedélzetén elhelyezett alumíniumlap - az emberiség üzenete.

A Pioneer-10 és -11 űrszondák fedélzetén elhelyezett alumíniumlap – az emberiség üzenete.

A Pioneer-10 aluminiumlapjára
(Tényköltemény)

Világtér-barát!
Csillagrokon !
Élet-testvér !

A geo-homo
az ember
férfi és nő
az élet csúcsa
a 21-es hidrogénzengés
hallgatója és irányítója
űrszondával
küldi névjegyét
az I. Galaxis minusz 5 plusz 65 pontjáról
a 12 pulzár metszéspontjából
a dG2 sárga törpe
a Helios
harmadik bolygójáról:
a Földről
surrantva fémhajóját
a Mars alatt
a Jupiter és a Saturnus között
kilendítve
az önmagába visszaboruló
határtalan
Gömbtérbe.
Üdvözlünk
bárhol is vagy
bármely Galaxis-fürt bármelyik ágán
a Virgo halmazon belül vagy kívül
az Űrhiperbola bármely hajlatán
de valahol
20 milliárd fényév csillagfátylai közt
biztos hogy vagy.
A geo-homo
a föld-ember
barátod-rokonod-testvéred
csodák sarja
és csodák sarjasztója
hozzád fordul
s e soha vissza nem térő
örök posta
80000 év
500000 év
vagy millió évek özönével futó
névjegyével száll száll feléd
keres téged
s egyszer tán rád talál:
barát-kézzel
rokon-aggyal
testvér-szívvel
a geo-homo
férfi és nő
üdvözöl
üdvözöl
üdvözöl!

Tamkó Sirató Károly emléktáblája a Vöröskereszt u. 14. számú ház falán látható.

Ajánljuk...