A hónap napórája (2010 augusztus)

 

 

Az óra számozása téli időszámítás szerint reggel 7 órától délután 5 óráig
(római számok), nyári időszámítás szerint reggel 8 órától délután 6 óráig (arab
számok) tart. Az órát a Nap és a Hold stilizált képe díszíti. A hívőket és
nem-hívőket egy temetési ének első sora figyelmezteti az idő és az élet
múlandóságára. („Látjátok, Testvérek, ennyi az Élet.”)

 

A napóra szerkesztése Zarbula módszerével történt, amelyet a „Shadows”
számítógépes programmal ellenőriztek és korrigáltak. Az óra nem az időzónának
megfelelő átlagos (”rádiós”) időt, hanem a helyi időt jelzi, és mindennél
pontosabban mutatja a Napnak a helyi delelési időpontját. Mivel Tarnalelesz a
zónaidő keleti sávjában van, ezért itt a Nap néhány perccel hamarabb éri el a
zenitet, mint az időzóna nyugati részén, így az óra az átlagos időhöz képest
kissé siet.

 

{mosimage} 

 

A napórát Kovács Ágoston tarnaleleszi kőművesmesterrel együtt Herczeg
Tamás készítette önzetlenül, a saját költségén, és állította fel 2010.június
26-án.      

Ajánljuk...