Csiba Márton emlékére

Hát Csiba Marci is elment, mint oly sokan a régi amatőrök közül. Amikor az első ráktanyai nagytáborunkon személyesen is találkozhattam vele, egy végtelenül szerény, nagyon sokat tapasztalat embert ismerhettem meg. Hosszan mesélte tapasztalatait, és külön élmény volt megismerni kicsi, hordozható mechanikáját. Műszaki emberként elsősorban a távcsövek, az asztrofotózás, a műszerépítés foglalkozatta. Olyan időszakban épített távcsöveket, amikor szinte semmihez nem lehetett hozzájutni, nagy szükség volt az olyan találékony műszaki emberekre, mint Marci. Ő írta Az észlelő amatőrcsillagász kézikönyve asztrofotós fejezetét (1987).
Saját amatőr pályafutásáról így ír Dunaújvárosi Csoportunk honlapján:

„1937-ben születtem. Amatőrként 1959-ben indultam. A 60-as években résztvettem a helyi szakkör alapításában amelynek később vezetője is voltam néhány éven át. Felépítettük a bemutató csillagdát az Uránia tervei alapján.
Feladatmegoldó versenyt szerveztünk elsőként az országban. Kiadtuk a Távcsőépítő Amatőrök Útmutatóját (TAU). A kiadvány forráshiány miatt szűnt meg. Asztrofotós eszköz és képkiállítást szerveztünk. A fiatalok számára létrehoztuk a jól működő Androméda Klubot.

Észlelési területeim: változók, mélyég-objektumok, üstökösök követése, a Hold tranziens jelenségei, napészlelések.

Érdekelt a fotózás, a filmek feketedésének mérése, a távcsövek kézi vezetése, a szabályozható frekvenciájú négyszögjel-generátorok építése. Próbálkoztam műszerépítéssel is. Okulármikrométer PA-méréssel, koordináta asztalos denzitásmérés – változók értékelésére, óraműves kísérletek. Rádiós meteorészlelési kísérletek – belehallgatásos és szalagos regisztrálás.

Foglalkoztam üveggyártás-technológiával, az üveganyagok feszültségmentesítésével. Sikerült a hazai tükör alapanyagok különböző típusú feszültségének műszeres megjelenítése és azok nagyságának számszerű leírása. Érdekelt a csiszolt felületek ellenőrzése, az optikák és tükrök optikai minősítése is. Ennyi fért bele az 1959–1986-os időszakba.

A felsoroltak is jelzik, hogy a kor amatőrtársadalma a szűkös lehetőségek között is megpróbált boldogulni. Lenyomatként őrződik az is, milyen problémákra kerestünk választ. Természetesen ehhez az amatőrtársadalom összefogása is kellett.

A mi szakkörünk újjászerveződött a 90-es években, új név alatt. Szabadabb felfogással, kitűnő műszerezettséggel, briliáns felkészültséggel remek dolgokat művelnek. Csak így tovább.”

Utoljára 2008. december 13-án találkoztunk, a Hobbink: a csillagos ég forgatásán. Jó volt újra elbeszélgetni Marcival a régi idők amatőrcsillagászatáról. Aki megtekinti a videót Médiatárunkban, egy igazi amatőrt ismerhet meg. 

Tagtársunkat június 25-én búcsúztattuk. Amatőrtársai nevében Dr. Zseli József mondott búcsúztatót, melyet az alábbiakban közlünk:

Búcsúzom Tőled Marci Bátyám a dunaújvárosi amatőrcsillagászok nevében. A csillagok világa utáni érdeklődésed a magyar amatőrcsillagászat fénykorában indult. A hatvanas években láthattad a bemutató csillagda felépülését, tevékenyen részt vettél a szakkör munkájában. Példádat követve sok fiatal kezdte távcsővel keresni az égbolt csodálatos jelenségeit. Szerénységed, kitartásod, precizitásod, becsületességed, türelmed olyan példa számunkra, amelyet nem felejtünk el. Megmutattad mindannyiunknak az alapokat, amelyekre építkezhetünk. Családod, munkád és a csillagok világa révén a teljes emberi élet kegyelmében részesülhettél.

Egyik leveledben azt írtad nekem „sok mindennel foglalkoztam amire senki nem lesz kíváncsi és mégis Nekem sokat jelentettek”. Én tudom, hogy amikkel foglalkoztál, megnyitotta szemeidet, kitárta lelkedet a mindenség csodái felé, így már életedben megtapasztalhattad azt a békét, amelyet csak a végtelen világegyetemben hívő ember kaphat ajándékul.

Testedet megtörte a súlyos betegség, így csillagok poraként vagy  jelen köztünk. Lelked azonban színről-színre látja azokat a csillagvárosokat, amelyeket mi még csak homályos foltokként észlelünk a távcsőben.

Búcsúzóul így imádkozom: Mindenható Istenem, add meg Marci Bátyánknak az örök élet kegyelmét, és mindazoknak a dolgoknak a tiszta látását, amelyeket életében oly sokat keresett. A csillagok örök világossága fényeskedjen Neked. Isten Veled Marci Bátyám.

Ajánljuk...